Primăria Comunei Zăbrani
Declaraţii de căsătorie
Primăria Comunei Zăbrani Serviciul Stare Civilă Nr. 5010 din 16. 01. 2014
PUBLICAŢIE Astăzi, 16.01.2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  PREDA PETRU în vârstă de 36 ani cu domiciliul în localitatea ZĂBRANI, nr.169 județul/sectorul: Arad, țara: România şi a Domnişoarei/Doamnei  HADA ELENA-NICOLETA  în vârstă de 27 ani cu domiciliul în localitatea ZĂBRANI nr. 284 județul/sectorul: Arad, țara: România . În temeiul art. nr. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării. Ofiţer Stare Civilă: PĂCURAR VĂLIOARA
•	Home •	Declarații