Primăria Comunei Zăbrani
Declaraţii de căsătorie
Primăria Comunei Zăbrani Serviciul Stare Civilă Nr. 5098 din 18. 04. 2014
PUBLICAŢIE Astăzi, 18.04.2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  PROCA CONSTANTIN  în vârstă de 26 ani cu domiciliul în localitatea CHESINŢ, nr.304 județul/sectorul: Arad, țara: România şi a Domnişoarei/Doamnei  MURGU ROBERTA-BRIGITTE  în vârstă de 19 ani cu domiciliul în localitatea CHESINŢ nr. 550 județul/sectorul: Arad, țara: România . În temeiul art. nr. 283 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării. Ofiţer Stare Civilă: PĂCURAR VĂLIOARA
•	Home •	Declarații