Primăria Comunei Zăbrani
Declaraţii de căsătorie
Primăria Comunei Zăbrani Serviciul Stare Civilă Nr. 5126 din 15. 05. 2014
PUBLICAŢIE Astăzi, 15.05.2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  AILENEI FLORIN-EUGEN în vârstă de 23 ani cu domiciliul în localitatea ZĂBRANI, nr.18 județul/sectorul: Arad, țara: România şi a Domnişoarei/Doamnei  BALEA MIHAELA în vârstă de 18 ani cu domiciliul în localitatea ZĂBRANI, Sat CHESINŢ nr. 29 județul/sectorul: Arad, țara: România . În temeiul art. nr. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării. Ofiţer Stare Civilă: PĂCURAR VĂLIOARA
•	Home •	Declarații