Primăria Comunei Zăbrani
Declaraţii de căsătorie
Primăria Comunei Zăbrani Serviciul Stare Civilă Nr. 5154 din 06. 06. 2014
PUBLICAŢIE Astăzi, 06. 06. 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  PASC DINU-CONSTANTIN în vârstă de 35 ani cu domiciliul în localitatea ZĂBRANI, nr.631 județul/sectorul: Arad, țara: România şi a Domnişoarei/Doamnei  MAHU MIHAELA - AURELIA  în vârstă de 25 ani cu domiciliul în localitatea ZĂBRANI nr. 631 județul/sectorul: Arad, țara: România . În temeiul art. nr. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării. Ofiţer Stare Civilă: PĂCURAR VĂLIOARA
•	Home •	Declarații