Primăria Comunei Zăbrani
Declaraţii de căsătorie
Primăria Comunei Zăbrani Serviciul Stare Civilă Nr. 5165 din 26. 06. 2014
PUBLICAŢIE Astăzi, 26.06.2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  HODAN GHEORGHE-CLAUDIU în vârstă de 27 ani cu domiciliul în localitatea ZĂBRANI nr.95 județul/sectorul: Arad, țara: România şi a Domnişoarei/Doamnei  FRÎNCU MONICA-ANDREEA în vârstă de 23ani cu domiciliul în localitatea ZĂBRANI nr. 430 județul/sectorul: Arad, țara: România . În temeiul art. nr. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării. Ofiţer Stare Civilă: PĂCURAR VĂLIOARA
•	Home •	Declarații