Primăria Comunei Zăbrani
Declaraţii de căsătorie
Primăria Comunei Zăbrani Serviciul Stare Civilă Nr. 5184 din 17. 07. 2014
PUBLICAŢIE Astăzi, 17.07.2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  COTAN TITI-SORINEL în vârstă de 28 ani cu domiciliul în localitatea CHESINŢ, nr.565 județul/sectorul: Arad, țara: România şi a Domnişoarei/Doamnei  PISOCENCO OANA-AMALIA în vârstă de 21 ani cu domiciliul în localitatea LIPOVA, Str. Morat, nr. 397 județul/sectorul: Arad, țara: România . În temeiul art. nr. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării. Ofiţer Stare Civilă: PĂCURAR VĂLIOARA
•	Home •	Declarații