Primăria Comunei Zăbrani
Declaraţii de căsătorie
Primăria Comunei Zăbrani Serviciul Stare Civilă Nr. 5206 din 11. 08. 2014
PUBLICAŢIE Astăzi, 11. 08. 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  ATUDOREI ANDREI-ADRIAN  în vârstă de 24 ani cu domiciliul în com. RACOVIŢA, sat COPĂCENI,județul/sectorul: Vâlcea țara: România şi a Domnişoarei/Doamnei  GRIŢAR AMADA-LARISA în vârstă de 19 ani cu domiciliul în localitatea ZĂBRANI nr. 279 județul/sectorul: Arad, țara: România . În temeiul art. nr. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării. Ofiţer Stare Civilă: PĂCURAR VĂLIOARA
•	Home •	Declarații