Primăria Comunei Zăbrani
Declaraţii de căsătorie
Primăria Comunei Zăbrani Serviciul Stare Civilă Nr. 5275 din 31. 10. 2014
PUBLICAŢIE Astăzi, 31.10. 2014 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  BLIDARU NICOLAE în vârstă de 47 ani cu domiciliul în localitatea NEUDORF nr.168 județul/sectorul: Arad, țara: România şi a Domnişoarei/Doamnei  CORBAN MARIA-ELENA în vârstă de 42 ani cu domiciliul în localitatea NEUDORF nr. 168 județul/sectorul: Arad, țara: România . În temeiul art. nr. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării. Ofiţer Stare Civilă: PĂCURAR VĂLIOARA
•	Home •	Declarații