Primăria Comunei Zăbrani
Declaraţii de căsătorie
Primăria Comunei Zăbrani Serviciul Stare Civilă Nr. 5036 din 11. 02. 2015
PUBLICAŢIE Astăzi, 11. 02. 2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  MOŢI ŞTEFAN în vârstă de 35 ani cu domiciliul în localitatea ZĂBRANI, nr.74 județul/sectorul: Arad, țara: România şi a Domnişoarei/Doamnei  MOŢI SIMONA - TABITA în vârstă de 38 ani cu domiciliul în localitatea LIPOVA, Detaşamentul Păuliş nr. 194 județul/sectorul: Arad, țara: România . În temeiul art. nr. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării. Ofiţer Stare Civilă: PĂCURAR VĂLIOARA
•	Home •	Declarații