Primăria Comunei Zăbrani
Declaraţii de căsătorie
Primăria Comunei Zăbrani Serviciul Stare Civilă Nr. 5092 din 08. 04. 2015
PUBLICAŢIE Astăzi, 08. 04. 2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  PROCA IOAN în vârstă de 33  ani cu domiciliul în localitatea CHESINŢ nr.18 județul/sectorul: Arad, țara: România şi a Domnişoarei/Doamnei  LAZĂR CRINA-LAVINIA în vârstă de 31 ani cu domiciliul în localitatea CHESINŢ nr. 450 județul/sectorul: Arad, țara: România . În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării. Ofiţer Stare Civilă: PĂCURAR VĂLIOARA
•	Home •	Declarații