Primăria Comunei Zăbrani
Declaraţii de căsătorie
Primăria Comunei Zăbrani Serviciul Stare Civilă Nr. 5121 din 07 . 05. 2015
PUBLICAŢIE Astăzi,  07 . 05. 2015  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  MOŞNEAG ANDREI-EUGEN în vârstă de 31 ani cu domiciliul în localitatea ARAD, Str.Remus nr. 57  județul/sectorul: Arad, țara: România şi a Domnişoarei/Doamnei  MIHAIU MELINDA  în vârstă de 30 ani cu domiciliul în localitatea ZABRANI nr. 414 județul/sectorul: Arad, țara: România . În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării. Ofiţer Stare Civilă: PĂCURAR VĂLIOARA
•	Home •	Declarații