Primăria Comunei Zăbrani
Declaraţii de căsătorie
Primăria Comunei Zăbrani Serviciul Stare Civilă Nr. 5197din 13. 08. 2015
PUBLICAŢIE Astăzi, 13. 08. 2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  CÎRMACI ADRIAN-MIHAIîn vârstă de 31 ani cu domiciliul în localitatea CHESINŢ nr.547 județul/sectorul: Arad, țara: România şi a Domnişoarei/Doamnei  BURAGĂ ANCA-MIHAELA în vârstă de 31  ani cu domiciliul în localitatea LIPOVA , Str. Detaşamentul Păuliş nr. 149  județul/sectorul: Arad, țara: România . În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării. Ofiţer Stare Civilă: PĂCURAR VĂLIOARA
•	Home •	Declarații