Primăria Comunei Zăbrani
Declaraţii de căsătorie
Primăria Comunei Zăbrani Serviciul Stare Civilă Nr. 5154 din 25. 06. 2015
PUBLICAŢIE Astăzi, 25.  06. 2015  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  CREŢ CIPRIAN-IOAN în vârstă de 25  ani cu domiciliul în localitatea ZABRANI nr.609 județul/sectorul: Arad, țara: România şi a Domnişoarei/Doamnei  SĂMĂILĂ CRISTINA-MARIA în vârstă de 25  ani cu domiciliul în localitatea TIMIŞOARA  Str. Samuil Şagovici nr. 28  județul/sectorul: TIMIŞ  țara: România . În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării. Ofiţer Stare Civilă: PĂCURAR VĂLIOARA
•	Home •	Declarații