Primăria Comunei Zăbrani
Declaraţii de căsătorie
Primăria Comunei Zăbrani Serviciul Stare Civilă Nr. 5164 din 02. 07. 2015
PUBLICAŢIE Astăzi, 02. 07. 2015  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  COSTEA ROBERT-CONSTANTIN în vârstă de 21 ani cu domiciliul în localitatea ALBA IULIA Str. Transilvaniei nr.5  județul/sectorul: Alba, țara: România şi a Domnişoarei/Doamnei  DATCU IULIANA-ELEONORA în vârstă de 19  ani cu domiciliul în localitatea CHESINŢ nr. 579  județul/sectorul: Arad, țara: România . În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării. Ofiţer Stare Civilă: PĂCURAR VĂLIOARA
•	Home •	Declarații