Primăria Comunei Zăbrani
Declaraţii de căsătorie
Primăria Comunei Zăbrani Serviciul Stare Civilă Nr. 5168 din 09. 07. 2015
PUBLICAŢIE Astăzi, 09. 07. 2015  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  FILIMON EMANUEL - IANCU  în vârstă de 24 ani cu domiciliul în localitatea CHESINŢ nr.401 județul/sectorul: Arad, țara: România şi a Domnişoarei/Doamnei  NASTASE SANDA - CECILIA în vârstă de 24  ani cu domiciliul în localitatea ZABRANI nr. 295 județul/sectorul: ARAD  țara: România . În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării. Ofiţer Stare Civilă: PĂCURAR VĂLIOARA
•	Home •	Declarații