Primăria Comunei Zăbrani
Declaraţii de căsătorie
Primăria Comunei Zăbrani Serviciul Stare Civilă Nr. 5174din 16. 07. 2015
PUBLICAŢIE Astăzi, 16. 07. 2015  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  VAD ARPAD în vârstă de 40 ani cu domiciliul în localitatea Joseni, nr.1117  județul/sectorul: HARGHITA  țara: România şi a Domnişoarei/Doamnei  POPESCU PAULA în vârstă de 27  ani cu domiciliul în localitatea ZĂBRANI nr. 122  județul/sectorul: Arad, țara: România . În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării. Ofiţer Stare Civilă: PĂCURAR VĂLIOARA
•	Home •	Declarații