Primăria Comunei Zăbrani
Declaraţii de căsătorie
Primăria Comunei Zăbrani Serviciul Stare Civilă Nr. 5179 din 30. 07. 2015
PUBLICAŢIE Astăzi, 30. 07. 2015  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  SÎRDEA VASILE în vârstă de23 ani cu domiciliul în localitatea CAPORAL ALEXA nr.265  județul/sectorul: Arad, țara: România şi a Domnişoarei/Doamnei  SUCIU LARISA-DIANA în vârstă de 22  ani cu domiciliul în localitatea NEUDORF  nr. 128  județul/sectorul: Arad, țara: România . În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării. Ofiţer Stare Civilă: PĂCURAR VĂLIOARA
•	Home •	Declarații