Primăria Comunei Zăbrani
Declaraţii de căsătorie
Primăria Comunei Zăbrani Serviciul Stare Civilă Nr. 5185 din 07. 08. 2015
PUBLICAŢIE Astăzi, 07. 08. 2015  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  DRAGNEA TUDOREL în vârstă de 42 ani cu domiciliul în localitatea VALEA RÎMNICULUI, Sat OREAVUL județul/sectorul: Buzău  țara: România şi a Domnişoarei/Doamnei  BREHA ADINA FLORICA  în vârstă de 39  ani cu domiciliul în localitatea ZABRANI nr. 402 județul/sectorul: Arad, țara: România . În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării. Ofiţer Stare Civilă: PĂCURAR VĂLIOARA
•	Home •	Declarații