Primăria Comunei Zăbrani
Declaraţii de căsătorie
Primăria Comunei Zăbrani Serviciul Stare Civilă Nr. 5210 din 27. 08. 2015
PUBLICAŢIE Astăzi, 27. 08. 2015 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  DODON ADRIAN - OVIDIU în vârstă de 29 ani cu domiciliul în localitatea LIPOVA  Str. Corvin Matei  nr.33/A, județul/sectorul: Arad, țara: România şi a Domnişoarei/Doamnei  LUNGULESCU ALINA - IONELA în vârstă de 25  ani cu domiciliul în localitatea ZĂBRANI nr. 22  județul/sectorul: Arad, țara: România . În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării. Ofiţer Stare Civilă: PĂCURAR VĂLIOARA
•	Home •	Declarații