Primăria Comunei Zăbrani
Declaraţii de căsătorie
Primăria Comunei Zăbrani Serviciul Stare Civilă Nr. 5233 din 29. 09. 2015
PUBLICAŢIE Astăzi, 29. 09. 2015  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  BILGIN TURHAM în vârstă de 34 ani cu domiciliul în TURCIA  şi a Domnişoarei/Doamnei  PAŞCA MARIA - VOICHIŢA în vârstă de 29  ani cu domiciliul în localitatea NEUDORF nr. 286  județul/sectorul: Arad, țara: România . În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării. Ofiţer Stare Civilă: PĂCURAR VĂLIOARA
•	Home •	Declarații