Primăria Comunei Zăbrani
Declaraţii de căsătorie
Primăria Comunei Zăbrani Serviciul Stare Civilă Nr. 5265 din 04. 11. 2015
PUBLICAŢIE Astăzi, 04. 11. 2015  a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  STĂNESCU SORIN RĂZVAN în vârstă de 29  ani cu domiciliul în NEUDORF  Nr.217, jud.Arad şi a Domnişoarei/Doamnei  NICULA ANCUŢA-OANA în vârstă de 27  ani cu domiciliul în localitatea NEUDORF nr. 153  județul/sectorul: Arad, țara: România . În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării. Ofiţer Stare Civilă: PĂCURAR VĂLIOARA
•	Home •	Declarații