Primăria Comunei Zăbrani
Declaraţii de căsătorie
Primăria Comunei Zăbrani Serviciul Stare Civilă Nr. 6140 din 25.05. 2016
PUBLICAŢIE Astăzi, 25.05. 2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului  GRIDJAC CIPRIAN - ROBIN în vârstă de 26  ani cu domiciliul în  ZĂBRANI nr.350,  jud. Arad şi a Domnişoarei/Doamnei  BADICI RALUCA - MARIA în vârstă de 30 ani cu domiciliul în localitatea LIPOVA, Str. Iancu Jianu nr.32, jud. Arad,  țara: România . În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării. Ofiţer Stare Civilă: PĂCURAR VĂLIOARA
•	Home •	Declarații