Declaraţii de căsătorie

Primăria Comunei Zăbrani
Serviciul Stare Civilă

Nr. 6148 din 31.05.2016


P U B L I C A Ţ I E

Astăzi, 31.05.2016 a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a Domnului PAVEN ŞTEFAN-HOREA în vârstă de 43 ani cu domiciliul în ZĂBRANI nr.656, jud. Arad şi a Domnişoarei / Doamnei FILDAN RAMONA-LUCIANA în vârstă de 28 ani cu domiciliul în ARAD Str.Cocorilor, nr.57, Bl.3, et.4, Ap.34 jud. Arad, țara: România .

În temeiul art. nr. 283 al.3 din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării.

Ofiţer Stare Civilă:

PĂCURAR VĂLIOARA


..................................