Text mai mare Text normal Text mai mic
BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro
Mesajul Primarului

“Strategia pentru dezvoltare durabilă a comunei noaste”

Placeholder image

În aceastã etapã, când România trebuie sã se adapteze tot mai mult standardelor europene, am conceput pentru comuna Zăbrani un plan de dezvoltare care, sã vizeze toate domeniile si în care sã se regãseascã interesele tuturor membrilor comunitãtii; un plan care sã canalizeze resursele cãtre actiuni integrate ce urmãresc progresul social, protejarea mediului, utilizarea eficientã a resurselor umane si naturale în vederea atingerii unui nivel ridicat si sigur de crestere economicã si ocupare a fortei de muncã.

În acest sens am elaborat Strategia pentru dezvoltare durabilă a comunei noaste, reprezentând un angajament politic puternic asupra viziunii viitorului comunităţii noastre şi în acelaşi timp o platformă pentru coordonarea acţiunilor integrate din agenda rurală pe care ni le-am asumat.

Strategia răspunde provocărilor cu care comunităţile se confruntă pe plan mondial: criza financiară, competitivitatea şi globalizarea, scăderea şi îmbătrânirea demografică şi migraţiile, schimbările climatice şi gestiunea resurselor energetice, la care se adaugă pe plan intern procesul de descentralizare în sectoarele educaţiei şi sănătăţii..

Totuşi trebuie subliniat că în procesul de planificare strategică ne-am confruntat începand de la sfârşitul anului 2008 cu semnificaţiile unei crize economice fără precedent pe plan mondial care, introduce elemente de mare incertitudine la nivel de planificare a investiţiilor de capital atât de către administraţia publică cât şi de către agenţii economici privaţi, strategia nefiind un document “al Primăriei” ci un document al comunităţii noastre, care trebuie asumat de către toţi cetăţenii comunei şi toate instituţiile cu responsabilităţi pentru viitorul comunei Zăbrani.

Doresc sã multumesc tuturor cetăţenilor care au înteles importanta acestui demers si ne-au fost alãturi atât cu experienta lor cât şi prin participarea şi implicarea în procesul de dezbatere publicã. Aceastã reusitã reprezintã doar un început de drum, eforturile noastre trebuie sã se îndrepte acum cãtre transpunerea în practicã a acestui plan.

Implementarea proiectelor prioritare, constituirea parteneriatelor public-private, reabilitarea şi renovarea obiectivelor istorice şi culturale, reînodarea relaţiilor de prietenie şi colaborare cu localitătile înfrăţite, vor fi cîteva dintre obiectivele noastre în etapele urmãtoare si, ne dorim sã fiţi în continuare partenerii nostri în aceastã nouã etapã.

Numai împreunã putem transforma Zăbraniul într-o comună cu adevãrat europeană.

Primarul comunei Zăbrani