Copyright ©  www.primaria-zabrani.ro 2009.Toate drepturile rezervate
H O T Ă R Â R E A nr. 6 din 25.06.2012 Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Zăbrani 1: Comisia de specialitate pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului  public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ,  pe lângă Consiliul Local al comunei Zăbrani , având următoarea componenţă:  1. Lazăr Gheorghe Valeriu , consilier local din partea MC-L . 2. Pantea Florin Gabriel , consilier local din partea MC-L. 3. Giuchi Gheorghe , consilier local din partea MC-L . 4. Tomi Casia Liviu , consilier local din partea PNL. 5. Potra Dorel , consilier local din partea PNL .   2: Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie social, activităţi  sportive şi agreement, pe lângă Consiliul Local al comunei Zăbrani , având următoarea  componenţă: 1. Baba Ionel Fănel , consilier local din partea PSD. 2. Ianc Graţian , consilier local din partea PNL . 3. Codrean Dănuţ , consilier local din partea MC-L . 3: Comisia de specialitate pentru administraţie public locală, juridic, apărarea ordinei şi  liniştii publice, drepturile omului, pe lângă Consiliul Local al comunei Zăbrani , având următoarea  componenţă: 1. Milosav Adrian , consilier local din partea MC-L .   2. Creţ Liviu , consilier local din partea MC-L . 3. Gurmai Lavinia Paulina, consilier local din partea MC-L . 4. Nicula Tiberiu , consilier local din partea PC. 5. Ciceu Petru , consilier local din partea PNL .
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95   Tel. 0040257.457.001   Fax: 0040257.457.430   primariazabrani@yahoo.com   www.primaria-zabrani.ro
PRIMARIA  ZĂBRANI: COMISII DE SPECIALITATE
Home Comuna Primăria Consiliul Local Evenimente Relații cu publicul Istorie Arhiva Contact