Personalul Primăriei

Suciu Amelia

Cătălina

Referent informaţii şi relaţii cu publicul

Miculiţ Eugen

Consilier Primar

Zaharia Anuţa

Consilier Resurse umane

Moţi Monica

Compartimentul Agricol Inspector Registru Agricol

Dan Ionel Auruţ

Poliţist local

Boşcu Vasile

Compartimentul Agricol Inspector Fond Funciar

Milosav Tiberiu

Referent de specialitate Compartimentul Urbanism

Păcurar Vălioara

Referent de specialitate Compartimentul Stare Civilă

Ciocan Laura

Adriana

Consilier Compartimentul Asistenţă Socială

Secoşan Elisabeta

Referent Compartimentul Financiar

Berzovan Maria

Referent de specialitate Compartimentul Financiar

Vitomir Eugen

Magazioner

Ţuţa Hortensia

Inspector Compartiment Contabilitate

Suciu Dacian Vasile

Administrator Baze Sportive

Han Nicolae

Poliţist Local

Dobrău Claudiu

Poliţist local

POLIŢIA  LOCALĂ A COMUNEI ZĂBRANI

317410 Zăbrani Str. Principală nr.95   Tel. 0040257.457.001   Fax: 0040257.457.430   primariazabrani@yahoo.com   www.primaria-zabrani.ro
Home Comuna Primăria Consiliul Local Evenimente Relații cu publicul Istorie Arhiva Contact