Text mai mare Text normal Text mai mic
BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENȚĂ ZĂBRANI

HOTĂRÂREA NR. 7 din data de 04.10.2021 privind instituirea de măsuri suplimentare de prevenire și limitare și răspândirii coronavirusului, COVID — 19

Având în vedere:

  1. Hotărârile CJSU Arad nr. 170/03.10.2021 și 171/04.10.2021 din care rezultă că incidența la nivelul Comunei Zăbrani este de peste 7,5 cazuri / 1000 de locuitori, precum și disp.
  2. HG 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021,

Comitetul Local pentru Situații de Urgență al Comunei Zăbrani

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se instituie obligația de izolare a persoanelor confirmate pozitiv chiar înainte de venirea deciziei de izolare.

Art.2. Se întărește activitatea de supraveghere a persoanelor izolate.

Art.3. Se instituie obligativitatea magazinelor cu profil de alimentație publică de dezinfectare periodică a mărfii, a coșurilor, cărucioarelor, benzilor de rulare de la casele de marcat, etc.

Art.3. Poliția rurala și cea locală vor verifica dacă invitații la evenimente îndeplinesc condițiile pentru a putea participa (dovada vaccinării sau a trecerii prin boală cu nu mai mult de 180 zile înainte).

Art.4. Masca redevine obligatorie în spațiile publice închise și în spațiile publice deschise aglomerate.

Art.5. Începând cu data de 05.10.2021, ora 00.00 și până la expirarea termenului de 14 zile se instituie măsurile prevăzute în Anexa nr. 3 la HG 932/2021 cu modificările și completările ulterioare aferente situației în care incidența cazurilor de COVID-19/1000 locuitori a depăși valoarea 6, respectiv:

 activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și Ia terase este permisă până Ia 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-24,00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

  1. măsurile prevăzute la alineatul precedent se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;  în situația în care activitatea operatorilor economici este restricționată sau închisă, se permit prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;  activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele și rugăciunile colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;  se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;  în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până Ia 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;  activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, definite conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României, pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;  se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) cu participarea persoanelor până Ia 50% din capacitatea maximă a spațiului, dar nu mai mult de 200 de persoane, în interior sau în exterior. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;  activitatea în baruri, cluburi și discoteci este interzisă la depășirea incidenței de 6/1.000 de locuitori;
  2. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a

spațiului cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;  activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-2,00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Art.6. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință prin afișare pe poarta, pe site-ul Primăriei, pe paginile de socializare ale acesteia, la magazinul Profi precum și în orice alt loc vizibil.