Copyright ©  www.primaria-zabrani.ro 2009.Toate drepturile rezervate

Şedinţele

Consiliului Local

Zăbrani

( 2012 - 2016)
Ședințe Consiliul local pe anul 2014

Decembrie: Ședința ordinară din 15.12.2014

Decembrie: Ședința de îndată din 12.12.2014

Noiembrie: Ședința ordinară din 27.11.2014

Octombrie: Ședința ordinară din 30.10.2014

Septembrie: Ședința ordinară din 29.09.2014

August: Ședința ordinară din 28.08.2014

Iulie: Ședința ordinară din 30.07.2014

Mai: Ședința ordinară din 30.05.2014

Aprilie: Ședința ordinară din 30.04.2014

Martie: Ședința ordinară din 27.03.2014

Februarie: Ședința ordinară din 27.02.2014

Ianuarie: Ședința de Îndată din 23.01.2014

I N V I T A T I E

In baza art. 39, alin. 4 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, sunteti invitat(a) la sedinta de indata a Consiliului Local al comunei Zabrani care va avea loc in ziua de joi, 23.01.2014, ora 09:00, la sediul Primariei comunei Zabrani, in sala de sedinte, cu urmatoarea :

ORDINE DE ZI :

1.Proiect de hotarare privind solicitarea prelungirii pana la data de 13.10.2014, a Scrisorii de Garantare de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 247.096,30 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 224.633 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat: “AMENAJARE CENTRU DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA,AMENAJARE TRASEU TEMATIC- IN LOCALITATEA ZABRANI,JUDETUL ARAD” in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C313011050200013/13.04.2011 si a actelor aditionale ulterioare, in favoarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit...DETALII

initiativa primarului

Procesul verbal del la Ședința de îndată din 23.01.2014
Ședințe Consiliul local pe anul 2013

Decembrie: Ședința ordinară din data de 23. 12. 2013

PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea ordinei de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani din data de 23.12.2013, ședință convocată prin Dispoziția primarului nr. 339 din 17.12.2013

Consiliul Local al Comunei Zăbrani, întrunit în ședință ordinară astăzi, 23.12.2013

Având în vedere:

- prevederile art.43 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, actualizata;

- In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare privind administratia publica locala;

PROPUNE:

Art.1. Aprobarea ordinei de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani din data de 23.12.2013, ședință convocată prin Dispoziția Primarului nr. 339 din 17.12.2013, dupa cum urmeaza:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 28.11.2013; inițiativa primarului
  2. Proiect de hotărâre privind concesionarea Dispensarului medical Neudorf, situat in localitatea Neudorf, nr. 150, comuna Zabrani; inițiativa primarului
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, în comuna Zabrani, județul Arad; inițiativa primarului
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor și impozitelor locale pe anul 2014; inițiativa primarului
  5. Proiect de hotarare cu privire la acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru utilizarea si reabilitarea de catre S.C. Eurodaricom Group S.R.L. a drumurilor de exploatare DE 1209, DE817, DE 813, DE 806, DE 20, DE 32, DE 375, DE 280, DE 55, DE 1319, DE 75, DE 1385, DE 1329, DE 672 si DE 1714 ; inițiativa primarului
  6. Proiect de hotarare cu privire la modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 116/28.11.2013; inițiativa primarului
  7. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a salii de sport din localitatea Zabrani, nr. 621 ; inițiativa primarului
  8. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei « P.U.Z. –Locuinte individuale, zona de agrement, servicii si industrie nepoluanta in loc. Zabrani, comuna Zabrani si R.L.U. aferent » ; inițiativa primarului
  9. Diverse.

* Procesul verbal de la Ședința ordinară din 23.12.2013

Anul 2014
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95   Tel. 0040257.457.001   Fax: 0040257.457.430   primariazabrani@yahoo.com   www.primaria-zabrani.ro
PRIMARIA  ZĂBRANI: ŞEDINŢELE CONSILIULUI LOCAL