Text mai mare Text normal Text mai mic
BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro
Placeholder image
Lulai Adam

Istoricul Formatiei Civile de Pompieri din Zăbrani

17.01.2014   12:45       www.primaria-zabrani.ro

Formaţia de Pompieri din localitatea Zăbrani a fost înfiinţată şi a apărut în istorie că o nevoie a cetăţenilor localităţi de a luptă împotriva dezastrelor provocate de incendii.
 În anul 1878 toamnă a izbucnit un incendiu care pe baza unui vânt puternic şi a construcţiilor majoritatea din materiale combustibile a mistuit jumătate din localitate.Acest incendiu este hotărâtor pentru oameni din Zăbrani,mai ales că în Principatele Romane şi în Imperiul Habsburgic se organizau formaţiuni militare şi civile pentru stingerea incendiilor. Astfel că la 01 Martie 1879 11 cetăţeni din conducerea comunei hotărăsc înfiinţarea formaţiei voluntare de pompieri cu denumirea de "Uniunea Pompierilor Voluntari din Guttenbrunn" (Zăbrani).

Pompieri Zabrani

La 09 Martie 1879 într-o şedinţă lărgită se stabileşte că formaţia să fie compusă iniţial din 25 pompieri activi,majoritatea meseriaşi cu prestigiu în rândurile cetăţenilor şi 25 membri susţinători care contribuiau material la întreţinerea formaţiei.
Data de înfiinţare a Formaţiei Civile de Pompieri a localităţii Zăbrani este 09 Martie 1879. dată la care s-a votat înfiinţarea F.C.P .
 Un rol important în activitatea formaţiei a avut şedinţă din 22 Martie 1879 când sub supravegherea prefectului de Arad care a participat la şedinţa s-a votat statutul F.C.P şi s-a ales conducerea formaţiei.

 

 


Organul de conducere al formaţiei a fost format din:
•Preşedinte
Pompieri Zabrani •Comandant
•Ajutor Comandant
•Comandant pluton
•Comandanţi Grupe
•Maistru de Pompă
•Şef de Atelier
•Ofiţer de Serviciu
•Secretar
•Casier
•Doctor
•Comitet de revizie format din 3 membri, 3 supleanţi şi 2 Gornişti
 În anul 1936 a fost desfiinţată funcţia de preşedinte,în această perioadă din 1879 şi până în 1936 au fost 4 preşedinţi ai asociatei:
•Nikolaus Grunweig 1879-1891
•Georg Reimholz 1892-1914
•Johann Reinert 1915-1924
•Hugo Gunter 1924-1936

În trecerea anilor la comanda F.C.P. Zăbrani au fost următorii comandanţi:
Pompieri Zabrani
Pompieri Zabrani 1.Julius Laknert 1879-1885
2.Johann Muller 1885-1892
3.Robert Szlandek 1892-1897
4.Peter M Lulay 1897-1903
5.Georg Nebel 1903-1906
6.Franz Nebel 1906-1924
7.Nikolaus Eckert 1924-1930
8.Filipp Lannert 1930-1935
9.Adam Bauer 1935-1939
10.Peter Pavelka 1939-1958
11.Johann Lulay 1958-1961
12.Nikolaus Luckaup 1961-1969
13.Johann Buchert 1969-1971
14.Adam Lulay 1971-1983
15.Dumitru Popi 1983-1985
16.Ioan Vuculescu 1985-1994
17.Ilie Ardelean 1994-1998
18.Gheorghe Stoica 1998-2008
19.Ciprian-Robin Gridjac 2008-2010

 În ziua de 10 Septembrie 1879 cu ocazia aducerii primei pompe de incendiu s-a organizat o mare adunare cetăţeneasca. Conducerea comunei a predat în mod festiv în faţa întregii populaţii acest prim utilaj membrilor formaţiei.Tot la această adunare conducerea comunei a anunţat că s-a aprobat finanţarea construirii Turnului de Instrucţie cu înălţimea de aproximativ 13 metri cu 2 etaje,parterul din cărămidă iar etajul din lemn.

 O machetă a acestui turn se păstrează şi poate fi văzută în Remiză S.V.S.U. Zăbrani.
 La şedinţa din 25 Iunie 1880 se stabileşte că cei care întârzie la şedinţele de instrucţie să fie penalizaţi conform statutului.Tot la această şedinţă se hotărăşte că în semn de cinstire şi respect pentru membri formaţiei,la încetarea din viaţa a unui membru F.C.P. activ sau veteran,toţi pompierii să participe la înmormântare în uniformă de paradă şi cu fanfara şi să-l conducă pe ultimul drum. Acest obicei sau această regulă se păstrează şi în ziua de azi.Pompieri Zabrani
 Începând din anul 1883 şi până în prezent, pompieri are s-au distins în executarea serviciului şi au ajuns la o vârstă înaintată, cu aprobarea formaţiei erau şi sunt şi în prezent trecuţi în rândurile pompierilor veterani,având dreptul să participe la serbări şi festivităţi în ţinute de pompieri veterani fiind respectaţi şi cinstiţi de către pompierii activi şi de către cetăţenii localităţii.
 La 10 Mai 1880 se hotărăşte organizarea anuală a unui Bal al Pompierilor. Acest bal este organizat de către formaţia de pompieri şi sunt chemaţi să participe toţi cetăţenii comunei.
 Între anii 1882-1911 F.C.P. Zăbrani a avut o activitate rodnică în domeniul înzestrării dotându-se cu pompe de incendiu, trompete de alarmă,în 1888 s-a finalizat şi construcţia turnului de instrucţie.
 În anul 1911 localitatea a fost supusă din nou furiei flăcărilor. Acest incendiu a fost localizat şi lichidat prin eforturi şi sacrificii de către formaţia de pompieri
 cu sprijinul populaţiei. În urma acestui caz s-a întărit şi mai mult activitatea şi prestigiul pompierilor. În anii următori s-au achiziţionat căştile şi toporaşele tip pompier.Pompieri Zabrani
În anul 1929 la a-50-a aniversare a formaţiei "Naşi Formaţiei" au donat un frumos drapel pe lancea căruia s-au bătu plachete metalice cu numele a 350 de cetăţeni printre care conducerea comunei, ambasadorul Austriei, profesori, doctori senatori şi alte personalităţi,fiecare donând pentru aceasta diferite sume de bani. Drapelul se păstrează şi azi în incinta remizei S.V.S,U
Emoţionant este faptul că pompierii din Zăbrani pe lângă faptul că erau oameni curajoşi,erau şi oameni de suflet pentru că după incendiul din 06 septembrie 1936 când din cauza unei descărcări electrice a ars o gospodărie provocând pagube în valoare de peste 18671 lei la valoarea anului 1976,Pompierii luând iniţiativa strângerii de bani şi ajutoare de la cetăţeni pentru repararea şi refacerea gospodăriei şi înlăturarea urmărilor dezastrului.Prin acest exemplu care nu este unicat în istoria formaţiei pompierii au demonstrat că sunt gata să lupte cu furia flăcărilor, dar sunt şi alături de cei loviţi de năpasta.
Placeholder imageCă o preocupare în îmbunătăţirea procesului de instruire şi organizare în anul 1927 conducerea formaţiei redactează "Regulamentul de instrucţie al Asociatei Pompierilor Voluntari din Comună Zăbrani". Parcurgând conţinutul acestuia ne stârneşte admiraţia prevederile lui, privind măsurile organizatorice, formele de instruire, comenzile, drepturile şi îndatoririle pompierilor, măsurile de penalizare.Această preocupare pentru bună instruire a formaţiei o are şi conducerea S.V.S.U. Zăbrani în prezent. Începând din anul 1934 toate discuţiile şi comenzile se făceau în limba romană.

Primirea noilor membri în cadrul formaţiei


Tinerii sau cei care doreau să fie primiţi în formaţie se adresau comandantului care punea în discuţia tuturor membrilor cererea acestora la prima adunare. După discuţii critice şi deschise dacă solicitanţii aveau abateri, comportări necorespunzătoare sau nu erau exemplu din anumite puncte de vedere, nu erau primiţi.
Pompieri ZabraniÎn prezent sursa de noi membri o constituie tineretul comunei şi elevii din cercul "Prietenii Pompierilor". Şi în prezent exigenta alegerii noilor membri constituie o prioritate, aceştia fiind supuşi unor teste şi unei perioade de probă de 6 luni.

 În anul 1958 formaţia a cumpărat de la B.C.A.un camion pe care l-au transformat în A.P.C., au confecţionat o motopompă foarte bună, au cumpărat un camion pe care au montat un cazan de 5000 litri de apă pentru alimentare la incendiu, pe care la nevoie îl puteau da jos pentru a transporta formaţia la diferite concursuri şi manifestaţii.
 Activitatea pompierilor din Zăbrani s-a desfăşurat şi pe plan sportiv în cadru concursurilor profesionale.Primul concurs atestat documentar la care a participat formaţia din Zăbrani este cel din 29 Iunie 1913 ţinut la, Oraş Lipova cu participarea formaţiilor din jur : (Lipova gazdă, Chesint, Aluniş, Neudorf, Radna, Zăbrani, Zădăreni). La acest concurs "Echipa de urcări la turn" Zăbrani a câştigat locul 1 primind că distincţie o frumoasă cupa de argint pe al cărei capac este montată o statuetă de pompier în uniformă de luptă. La acelaşi concurs "Echipa de lucru la pompă manuală" cucereşte locul 1 fiind distinsă cu un frumos toporaş lucrat cu filigram şi nichelat.
Pompieri ZabraniDin multele concursuri organizate pe centre şi pe judeţ la care a participat formaţia din Zăbrani, reţinem situarea permanentă pe locurile fruntaşe că de exemplu:
6 Iunie 1927 Aradul-Nou  « Echipa de urcări » locul 1, 29 Iunie şi 01 Septembrie 1929 la Vinga şi respectiv Recas « Echipa de urcări » locurile 2, 29 Septembrie 1929 la Pişchia « Echipa de lucru la pompă manuală » locul 1, 9 Iunie 1930 la Frumuşeni « Echipa de urcări » locul 2 ,iar « Echipa de lucru la pompă manuală » locul 3 17 Mai 1931 la Pesinova « Echipa de urcări » locul 2, 16 August 1931 Ciacova « Echipa de lucru la pompă manuală » locul 1 25 Sept 1932 la Ghioroc la un concurs cu aplicaţii de stingere formaţia cucereşte locul 1 01 Septembrie 1934 la Timişoara « Echipa de urcări » câştiga locul 1.Această tradiţie de a câştiga este menţinută şi dezvoltată peste ani până acolo că în anul 1970 F.V.P.C.I. Zăbrani cucereşte locul 1 pe ţara,iar în anul 1971 ocupa locul 2 pe ţara.

 Dovadă a bunelor rezultate în pază contra incendiilor şi în concursuri, stau mărturie şi articolele publicate în revistă “ Paza contra incendiilor” Nr 11/1969 unde găsim un amplu reportaj efectuat la Zăbrani cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la înfiinţare.
 Nr 10/1970 unde pe coperta I este imortalizat momentul când locţiitorul Comandantului Pompierilor colonelul Ştefan Sararu înmânează comandantului Formaţiei Voluntare de Pază Contra Incendiilor Zăbrani JOHAN BUCHERT Drapelul de Formaţie fruntaşă pe Tara,iar în interiorul revistei la pagina 5 găsim un frumos reportaj despre învingători.Tot în această revistă putem citi un interviu cu Peter Hoffmann ajutor comandant cu prevenirea.Tot că o recunoaştere a meritelor sta dovadă şi reportajul din Flacăra Rosie.
 În nr 10/1971 a revistei aflăm că la data de 13 septembrie 1971 Petru Michelbach a fost decorat cu medalia « Pentru Paza Contra Incendiilor ».Acesta a îndeplinit de-a lungul anilor în F.C.P. Zăbrani mai multe funcţii cum ar fi: pompier, gornist, ajutor telefonist, secretar având o activitate de pompier activ de peste 40 de ani.
 Tradiţia de a fi pe locurile fruntaşe în concursurile profesionale a fost dusă şi mai departe, mărturie şi dovada de netăgăduit stau trofeele,cupele,plachetele şi diplomele care sunt păstrate la loc de cinste şi într-o stare impecabilă în vitrinele din incinta remizei Zăbrani.Locurile 1,2,3, au fost şi sunt ceva obişnuit pentru pompieri din Zăbrani.Despre acest lucru găsim scris în revistă Paza contra incendiilor nr 8/1972,nr 8/1986,precum şi în ziarul Adevărul de Arad din data de 13 Iunie 2006.
 Precizăm că şi în anul 2007 la etapa judeţeană a concursurilor profesionale S.V.S.U. Zăbrani s-a clasat pe locul 3.
 Formaţia de pompieri din Zăbrani a participat activ şi la înlăturarea urmărilor dezastrelor provocate de inundaţiile grave din anul 1970.  În anul 1977 în dotarea formaţiei intră o nouă autospeciala de intervenţie S.R.  132 care a fost folosită la incendiile de pe raza comunei,dar şi în colaborare cu celelalte F.C.P.- uri cum ar fi incendiul de la fostul C.A.P Radna.  În anul 1979 F.C.P. Zăbrani a sărbătorit cu mare fast împlinirea a 100 de ani de existenţa Manifestările au fost de mare amploare,unii dintre pompierii activi de astăzi pe atunci copii sau adolescenţi,precum şi 2 dintre pompierii veterani de astăzi, atunci pompieri activi, domnii Mureşan Ioan şi Danc Traian, îşi aduc aminte de această sărbătoare.În revistă Paza contra incendiilor nr 9/1979 şi ziarul Flacăra Rosie din 8 August 1979 găsim reportaje despre această sărbătoare.  În istoria formaţiei au fost şi momente neplăcute,dureroase,primul fiind în primăvara anului 1971 când într-un accident de circulaţie comandantul formaţiei Johan Buchert în etate de doar 41 ani a decedat.Că un ultim omagiu şi în semn de cinstire şi preţuire, purtându-i respectul şi onoarea unui comandant de formaţie şi instructor de sector, la înmormântarea să au participat peste 300 de pompieri din judeţele Arad şi Timiş.Necrologul a fost publicat în Pază contra incendiilor nr 3/ 1971.  Ultimul moment trist din istoria F.C.P. pe care vreau să îl amintesc este decesul în primăvara anului 1994 a comandantului de atunci a formaţiei, profesorul Vuculescu Ioan în urma unui infarct.La înmormântarea să pe lângă pompierii din Zăbrani au participat şi pompierii din Lipova.  În anul 1993 în dotarea formaţiei a intrat o autospecială A.T.I. SR 114 În toamna anului 1994 s-a sărbătorit 115 ani de la înfiinţarea formaţiei la această sărbătoare participând mai multe formaţii din judeţul Arad.  Din anul 1998 s-a trecut la reorganizarea formaţiei în cadrul Serviciului Public de Pompieri Civili a comunei Zăbrani din care mai fac parte şi grupele din satele Neudorf şi Chesint fiind dotate şi ele cu autospeciale.

 În privinţa utilării şi dotării un rol important la avut , Primăria Comunei Zăbrani care a aprobat finanţarea confecţionări a 50 costume noi de pompieri,după prevederile monitorului oficial.Tot un merit deosebit l-a avut, Primăria şi în achiziţionarea a 15 costume de protecţie, o cască cu vizor şi transferul unei maşini de intervenţie Magirus care asigură o intervenţie rapidă şi eficientă.
 Având în vedere că după 1989 în multe localităţi formaţiile de pompieri au fost desfiinţate,iar tehnica din dotare lăsată de paragină,Serviciul din Zăbrani a căutat să întreţină tehnica din dotare şi să se doteze cu tehnica cât mai performantă pentru a putea interveni la orice situaţie de urgenţă.
 Că o recunoaştere a tradiţiei, a istoriei îndelungate dar şi a măiestriei pompierilor în concursurile profesionale,Serviciul Public de Pompieri este invitat la jubilee şi manifestări dedicate zilei de 13 Septembrie Ziua pompierilor.

 În aceste momente când se evoca istoria pompierilor din Zăbrani doresc să pomenesc pe cei mai bătrâni că vechime în formaţie dintre pompieri activi:
•Orz Ştefan - 24 ani pompier activ
•Badau Todor - 23 ani pompier activ
•Mureşan Mircea - 22 ani pompier activ
•Dehelean Aurel - 20 ani pompier activ

 Aceştia sunt cei mai vechi,şi au purtat cu cinste şi onoare aceasta uniformă de pompier voluntar, dar şi cei mai tineri vreau să ducă mai departe tradiţia,cinstea şi onoarea acestei uniforme.  Cu toate că formaţia de pompieri a fost foarte activa de la înfiinţare şi până în prezent în domeniul preveniri incendiilor,totuşi au mai fost incendii ,fie din neglijenţa oamenilor fie din motive naturale cum ar fi trăsnetul.

Aş vrea să precizez doar câteva dintre ele care au fost mai mari că amploare:
 În anul 1973 în noaptea de 10-11 februarie a fost un incendiu la fermă 7 zootehnica a I.A.S. Fântânele situată pe teritoriul comunei Zăbrani la care s-a intervenit cu toată tehnica din dotare la acea vreme.Având în vedere amploarea incendiului şi poziţionarea grajdului incendiat în imediata apropiere a şirelor de paie şi fân s-a solicitat ajutor şi de la formaţiile din Lipova şi Radna şi a pompierilor militari care au intervenit sub comanda regretatului comandant al grupului colonel Cuzmanov .În acest incendiu au ars un număr de 196 capete bovine.
 În anul 1983 în luna decembrie că urmare a unei activităţii piromane, formaţia s-a confruntat cu mai multe incendii cel mai mare fiind cel de la fermă nr 2 a C.A.P. Zăbrani când a fost incendiată sura de paie în mai multe locuri.În sprijinul pompierilor au venit şi o parte din locuitorii localităţii.
 În toamna anului 1999 la gospodăria cu nr 197-198 a izbucnit un incendiu din cauza unui scurtcircuit la o instalaţie electrică improvizată în grajdul de animale.A ars acoperişul grajdului şi toate furajele adunate pentru animale,salvându-se animalele şi cele două case de locuit din gospodărie.
 În anul 2007 S.V.S.U. Zăbrani a avut un număr de 24 de intervenţii majoritatea la terenuri agricole(mirişti şi vegetaţie uscată) dar şi două incendii mai mari că amploare primul fiind în luna august în noaptea de 5-6 când în urma unui trăsnet a izbucnit un incendiu la grajdul gospodăriei cu numărul 157 din satul Chesint,fiind numai pagube materiale.În noaptea de 5-6 septembrie la orele 2 a fost alarmat Serviciul voluntar că este un incendiu la S.C. TRACO S.R.L.,societatea activând în domeniul producerii de încălţăminte.S-a intervenit rapid cu maşinile din dotare şi s-a cerut sprijin de la detaşamentul Arad al I.S.U.J.Arad şi de la S.V.S.U. Lipova pentru lichidarea incendiului.Prin intervenţia promptă a pompierilor din Zăbrani s-a evitat propagarea incendiului la casele din imediata apropiere pe fondul unui vânt foarte puternic precum şi explozia buteliei de gaz (care asigură procesul de producţie ) cu capacitate de 3000 l existând în acel moment aproximativ 800l gaz.
 În două dintre intervenţiile din anul 2007 s-a intervenit la solicitarea I.S.U.J.Timiş
 Prima intervenţie fiind la gară din localitatea Alios comună Maşloc judeţul Timiş unde s-a intervenit pentru lichidarea unui incendiu la locomotivă care tracta trenul personal Timişoara N – Radna. Cealaltă intervenţie a fost în localitatea Remetea-Mica comună Maşloc judeţul Timiş unde s-a intervenit împreună cu detaşamentul Timişoara al I.S.U.J.Timiş la lichidarea incendiului de la 2 gospodării unde au ars grajdurile şi au fost salvate locuinţele.

Acestea sunt doar o parte din activităţile desfăşurate de către pompierii S.V.S.U. Zăbrani în 129 ani de activitate,evocându-se doar momentele mai importante a acestei istorii.

 

; www.primaria-zabrani.ro