Text mai mare Text normal Text mai mic
BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro
Comisii de specialitate
( Mandatul 2020 - 2024 )

H O T Ă R Â R E A nr. ___ din 27.11.2020 Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Zăbrani


1: Comisia de specialitate pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi privat, urbanism și amenajarea teritoriului, agricultură și gospodărire comunală, având următoarea componenţă:

 1. Kiss Gabriel, Consilier PNL
 2. Petrescu Daniel, Consilier PNL
 3. Ianc Grațian, Consilier Pro România
 4. Palconi Aurel , Consilier USR PLUS
 5. Baba Fănel, Consilier PSD

2: Comisia de specialitate pentru educație, cultură, muncă, sport și agrement , având următoarea componenţă:

 1. Codreanu Dănuț, Consilier PNL
 2. Ardelean Ramona, Consilier PNL
 3. Șofineț Mihaela, Consilier USR PLUS

3: Comisia de specialitate pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, drepturile omului, protecție socială și protecția mediului, având următoarea componenţă:

 1. Nicula Tiberiu, Consilier PNL
 2. Blaguescu Dorel, Consilier Pro România
 3. Macovei Luigi, Consilier PNL
 4. Cornea Florin, Consilier USR PLUS
 5. Olteanu Florin, Consilier PSD

H O T Ă R Â R E A nr. ___ din 24.06.2016 Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Zăbrani


1: Comisia de specialitate pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, pe lângă Consiliul Local al comunei Zăbrani , având următoarea componenţă:

 1. Lazăr Gheorghe, Consilier PNL
 2. Kiss Gabriel, Consilier PNL
 3. Iuga Dumitru, Consilier PNL
 4. Oltean Florin, Consilier ALDE
 5. Tomi Casian, Consilier PSD

2: Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie social, activităţi sportive şi agreement, pe lângă Consiliul Local al comunei Zăbrani , având următoarea componenţă:

 1. Ardelean Ramona, Consilier PNL
 2. Codrean Dănuţ, Consilier PNL
 3. Baba Fănel, Consilier PSD

3: Comisia de specialitate pentru administraţie public locală, juridic, apărarea ordinei şi liniştii publice, drepturile omului, pe lângă Consiliul Local al comunei Zăbrani , având următoarea componenţă:

 1. Nicula Tiberiu, Consilier PNL
 2. Petrescu Daniel, Consilier PNL
 3. Macovei Luigi, Consilier PNL
 4. Ianc Graţian, Consilier PSD
 5. Blaguescu Dorel, Consilier PSD

Comisia de validare:

 1. Lazăr Gheorghe, Consilier PNL
 2. Codrean Dănuţ, Consilier PNL
 3. Ardelean Ramona, Consilier PNL

H O T Ă R Â R E A nr. 6 din 25.06.2012 Privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Zăbrani


1: Comisia de specialitate pentru activităţi economico-financiare, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ, pe lângă Consiliul Local al comunei Zăbrani , având următoarea componenţă:

1.Lazăr Gheorghe Valeriu , consilier local din partea MC-L .
2.Pantea Florin Gabriel , consilier local din partea MC-L.
3.Giuchi Gheorghe , consilier local din partea MC-L .
4.Tomi Casia Liviu , consilier local din partea PNL.
5.Potra Dorel , consilier local din partea PNL .

2: Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie social, activităţi sportive şi agreement, pe lângă Consiliul Local al comunei Zăbrani , având următoarea componenţă:

1.Baba Ionel Fănel , consilier local din partea PSD.
2.Ianc Graţian , consilier local din partea PNL .
3.Codrean Dănuţ , consilier local din partea MC-L .

3: Comisia de specialitate pentru administraţie public locală, juridic, apărarea ordinei şi liniştii publice, drepturile omului, pe lângă Consiliul Local al comunei Zăbrani , având următoarea componenţă:

1.Milosav Adrian , consilier local din partea MC-L .
2.Creţ Liviu , consilier local din partea MC-L .
3.Gurmai Lavinia Paulina, consilier local din partea MC-L .
4.Nicula Tiberiu , consilier local din partea PC.
5.Ciceu Petru , consilier local din partea PNL .