Text mai mare Text normal Text mai mic
BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro
Primarul Comunei Zăbrani

Ec. Toader Marian

Data şi locul naşterii: 22 Mai 1970, la Rîmnicu-Sărat, jud. Buzău.
Adresa: Zăbrani
Studii: Economist
Profesia şi locul de muncă Primar, Primăria Zăbrani
Starea civilă: Căsătorit
Copii: Un copil
E-mail: primar@primariazabrani.ro
mariantoader02@yahoo.com

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ
• Perioada Mai 1990 –Martie 1992
• Numele angajatorului: S.C “Peco” Arad SA, Depozitul Peco Arad
• Funcţia sau postul ocupat: Primitor-predător produse fluide

Principalele activităţi şi responsabilităţi
Distribuţia de produse petroliere

• Perioada Martie 1992 – Iulie 1994
• Numele angajatorului: SC. Peco Arad SA
• Funcţia sau postul ocupat: Vânzător gestionar, staţia Peco nr.4 A. Vlaicu- Arad

Principalele activităţi şi responsabilităţi
Vânzarea de produse petroliere

• Perioada Iulie 1994 – Mai 1997
• Numele angajatorului: SC. Peco Arad SA.
• Funcţia sau postul ocupat: Şef staţie, staţia Peco nr.4 A. Vlaicu-Arad

Principalele activităţi şi responsabilităţi
Coordonarea activitatii staţiei PECO

• Perioada Iulie 1997 – Februarie 1998
• Numele angajatorului SNP. Petrom SA., Suc. Peco Arad SA.
• Funcţia sau postul ocupat Coordonator staţii “Peco”

Principalele activităţi şi responsabilităţi:
Aprovizionare, coordonare, conducere şi control a activitatii staţiei PECO, staţia nr.4 A. Vlaicu-Arad

• Perioada Februarie 1998 – Octombrie 2002
• Numele angajatorului SNP. Petrom SA., Suc. Peco Arad SA.
• Funcţia sau postul ocupat Coordonator staţii “Peco”, (prima staţie din Arad, modernizată, cu sistem de gestiune pe calculator)

Principalele activităţi şi responsabilităţi:
Aprovizionare, coordonare, conducere şi control a activitatii staţiei PECO, staţia nr.2-Aradul Nou

• Perioada Octombrie 2002 – Octombrie 2004
• Numele angajatorului SC. Petrom Nădlac
• Funcţia sau postul ocupat Administrator

Principalele activităţi şi responsabilităţi
Coordonarea conducerea si controlul întregii activităţi a societaţii; societate cu o cifră de afaceri anuala de peste 260 miliarde lei, avînd un număr de 57 angajaţi.

• Perioada Octombrie 2004 – iunie 2008
• Numele angajatorului: SC. Petrom Nădlac
• Funcţia sau postul ocupat: Director executiv

Principalele activităţi şi responsabilităţi
• Coordonarea întregii activităţi a societaţii.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
( Perioada 1998 – 2002)
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională:
• Universitatea de Vest Timişoara, Facultatatea de Marketing-Management “Vasile Goldiş” Arad
Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale:
• Marketing-Management
Titlul calificării / diploma obţinută
• Economist

( Perioada 2004-2006 )
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ:
• Universitatea de Vest Timişoara, Facultatatea de Marketing-Management “Vasile Goldiş” Arad
Domeniul studiat / aptitudini ocupaţionale:
• Master- Marketing, Audit şi Expertiză Contabilă
Titlul calificării:
• Studii aprofundate postuniversitare

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PROFESIONALE
Management
Marketing
Comerţ
Merceologie
Contabilitatea financiară a întreprinderii

LIMBI STRĂINE
•Germană ( Nivel mediu )

CUNOŞTINŢE PC:
• WORD, EXCEL , INTERNET