Text mai mare Text normal Text mai mic
BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro

Consiliul Local Zăbrani


Şedinţe Consiliu - anul 2018

Decembrie 2018

Ședința publica ordinara din 21.12.2018
Proces verbal


PROCES VERBAL

Din 21. 12. 2018

 

            Încheiat astăzi, 21.12.2018, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 191 din 14.12.2018 pentru data de 21.12.2018, ora 14,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 13 din cei 13 consilieri în funcţie. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Toader Marian, Primarul comunei Zăbrani, doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani, dna. Popescu Liliana, avocat și doamna Zaharia Anuța, consilier în cadrul Primăriei comunei Zăbrani.

Doamna secretar  delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 27.11.2018 ; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din 12.12.2018 ; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2019; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pentru luna noiembrie 2018; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind stabilirea în sarcina Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad și operatorilor de salubrizare cu care aceasta are încheiate contracte de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor solide în județul Arad, de a respecta prevederile O.U.G. nr. 74/2018, coroborat cu prevederile art 2 alin (12) din Legea 101/2006, republicată, în contextul implementării Contractului de finanțare nr. 1263/2010; initiativa primarului 
 1. Diverse

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Blaguescu D., Tomi C., Baba F. și Oltean F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 125.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 27.11.2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Blaguescu D., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 126.

         S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din 12.12.2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Blaguescu D., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 127.

         S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume: Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale pe anul 2019.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Blaguescu D., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 128.

         S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pentru luna noiembrie 2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Blaguescu D., Tomi C., Baba F. și Oltean F.) și 1 abținere(Ardelean R.) În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 129.

S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind stabilirea în sarcina Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Arad și operatorilor de salubrizare cu care aceasta are încheiate contracte de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor solide în județul Arad, de a respecta prevederile O.U.G. nr. 74/2018, coroborat cu prevederile art 2 alin (12) din Legea 101/2006, republicată, în contextul implementării Contractului de finanțare nr. 1263/2010.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

        

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Blaguescu D., Tomi C., Baba F. și Oltean F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 130.

         S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Diverse.

         La Diverse domnul primar le expune consilierilor care ar fi prioritatile comunei în materie de investiții în anul 2019, facând trimitere la amenajarea unui garaj în incinta fostei ferme nr. 7 din Zăbrani, pentru mașinile de pompieri, finalizarea capelei din localitatea Zăbrani, finalizarea proiectului integrat pe masura 322, introducerea apei potabile în localitatea Chesinț și a canalizării în localitatea Chesinț și localitatea Neudorf, precum și alte proiecte aflate în derulare.

Nemaifiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

                                    

      Preşedinte de sedinţă,                                 Pt. Secretar,      

              Nicula Tiberiu                                        Ţuţa Hortensia


Ședința publica de îndată din 18. 12. 2018
Proces verbal

PROCES VERBAL

Din 18. 12. 2018

Încheiat astăzi, 18 decembrie 2018, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 195 din 17.12.2018 pentru data de 18.12.2018, ora 14,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 10 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat  domnul Kiss Gabriel, domnul Baba Fănel și domnul Oltean Florin. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Crișan Andrei, administratorul public al comunei Zăbrani și doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani.

Doamna secretar delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

        Pe ordinea de zi se află următorul punct:

 1. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2018; initiativa primarului

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul viceprimar  dă citire proiectului de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Blaguescu D., Ardelean R., Lazăr Gh., Petrescu D., Macovei L., Iuga D.,Nicula T., Tomi C. și Ianc G.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 123.

S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.  

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Blaguescu D., Ardelean R., Lazăr Gh., Petrescu D., Macovei L., Iuga D.,Nicula T., Tomi C. și Ianc G.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 124.

Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

                                                                            

    Preşedinte de sedinţă,                Pt. Secretarul comunei Zăbrani,      

          Nicula Tiberiu                                      Țuța Hortensia

Ședința publica de îndată din 12.12.2018
Proces verbal

PROCES VERBAL

Din 12. 12. 2018

Încheiat astăzi, 12 decembrie 2018, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 141 din 10.12.2018 pentru data de 12.12.2018, ora 14,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat  domnul Kiss Gabriel. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Crișan Andrei, administratorul public comunei Zăbrani, doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani și doamna Zaharia Anuța, consilier în cadrul Primăriei comunei Zăbrani.

Doamna secretar delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

        Pe ordinea de zi se află următorul punct:

 1. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2018; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind infiintarea Compartimentului Sofer Microbuzul Scolar; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind modificarea anexelor din HCL nr. 145/2017 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadul Primariei comunei Zabrani; initiativa primarului

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul viceprimar  dă citire proiectului de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Blaguescu D., Oltean F., Ardelean R., Baba F., Lazăr Gh., Petrescu D., Macovei L., Iuga D.,Nicula T., Tomi C. și Ianc G.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 119.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.  

         Dna. Țuța spune că se mută banii dintr-un cont în altul pentru plata asistenților personali.

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Blaguescu D., Oltean F., Ardelean R., Baba F., Lazăr Gh., Petrescu D., Macovei L., Iuga D.,Nicula T., Tomi C. și Ianc G.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 120.

         S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind infiintarea Compartimentului Sofer Microbuzul Scolar.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia. 

         Au loc unele discuții pe seama acestui punct, în care fiecare consilier își exprimă punctul de vedere.

Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru(Codrean D., Blaguescu D., Oltean F., Baba F., Lazăr Gh., Petrescu D., Macovei L., Iuga D.,Nicula T., Tomi C. și Ianc G.) și 1 abținere(Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 121.

         S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind modificarea anexelor din HCL nr. 145/2017 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadul Primariei comunei Zabrani.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia. 

         Dna. Zaharia le explică consilierilor despre ce este vorba în cuprinsul proiectului de hotărâre.

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Blaguescu D., Oltean F., Ardelean R., Baba F., Lazăr Gh., Petrescu D., Macovei L., Iuga D.,Nicula T., Tomi C. și Ianc G.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 122.

Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

                                                                            

    Preşedinte de sedinţă,                Pt. Secretarul comunei Zăbrani,      

          Nicula Tiberiu                                     Țuța Hortensia

Noiembrie 2018

Ședința publica ordinara din 27.11.2018
Proces verbal


PROCES VERBAL

Din 27. 11. 2018

Încheiat astăzi, 27.11.2018, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 129 din 20.11.2018 pentru data de 27.11.2018, ora 14,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 13 din cei 13 consilieri în funcţie. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Toader Marian, Primarul comunei Zăbrani, doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani, dna. Popescu Liliana, avocat și doamna Zaharia Anuța, consilier în cadrul Primăriei comunei Zăbrani.

Doamna secretar  delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta ;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 25.10.2018 ; initiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din 09.11.2018 ; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor minime de adjudecare a masei lemnoase fasonate  din partida 356 ACC.I cu un volum de 43,136 mc; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Zabrani pentru comisia de repartizare a locuintelor conform prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 1275/2000, cu modificarile si completarile ulterioare; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind stabilirea criteriilor de repartizare a locuintelor construite in vederea accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, a locuintelor din fondul locativ de stat, a locuintelor sociale, de serviciu si de necessitate, in vederea solutionarii cererilor formulate in baza Legii nr. 114/1996; initiativa primarului 
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pentru lunile septembrie si octombrie 2018 ; initiativa primarului

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020, de pe raza comunei Zabrani, judeţul Arad; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a comunei Zabrani a unor terenului apartinand proprietatii private a Statului Roman ; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea parcelarii suprafetei de 4294 mp din Cartea Funciara nr. 306199, teren apartinand proprietatii private a Comunei Zabrani, in  2  loturi distincte ; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 5, nr. 1218/14.06.2018 ; initiativa primarului 
 2. Proiect de hotarare privind  modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 10/2018; initiativa primarului
 1. Diverse

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Blaguescu D., Tomi C., Baba F. și Oltean F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 106.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta .

         Dl. Petrescu îl propune pe  dl. Nicula Tiberiu.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Tomi C., Blaguescu D., Baba F. și Oltean F.) și 1 abținere(Nicula T.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 107.

         S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 25.10.2018 .

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Blaguescu D., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 108.

         S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume: Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din 09.11.2018 .

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Blaguescu D., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 109.

         S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor minime de adjudecare a masei lemnoase fasonate  din partida 356 ACC.I cu un volum de 43,136 mc.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Blaguescu D., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 110.

S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local Zabrani pentru comisia de repartizare a locuintelor conform prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG nr. 1275/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. viceprimar propune ca din comisie să facă parte dl. Lazăr Gheorghe, dl. Petrescu Daniel și dl. Blaguescu Dorel.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 10 voturi pentru( Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.) și 3 abțineri( Blaguescu D., Petrescu D. și Lazăr Gh.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 111.

S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind stabilirea criteriilor de repartizare a locuintelor construite in vederea accesului la proprietate pentru unele categorii de persoane, a locuintelor din fondul locativ de stat, a locuintelor sociale, de serviciu si de necessitate, in vederea solutionarii cererilor formulate in baza Legii nr. 114/1996.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. Baba dorește să știe dacă s-a facut o inventariere a locuințelor și de ce s-a adus abia acum în discuție acest aspect și nu mai înainte?

         Dl. primar precizează că în această situație nu se face trimitere strict la locuințele care ar mai fi disponibile, ci și la cele pentru care există deja contracte încheiate cu mult timp în urmă și care ar trebui actualizate. Dl. primar mai spune că în expunerea făcută de către dna. Zaharia sunt precizate criteriile în baza cărora o persoană poate beneficia de o astfel de locuință, astfel cum sunt acestea menționate în cuprinsul celor două acte normative amintite în titlul proiectului de hotărâre.

         Dl. Oltean dorește să știe care a fost motivul pentru care s-a fcăut acum acest demers?

         Dl. viceprimar precizează că în ultima perioadă au fost depuse mai multe cereri pentru acest tip de  locuințe, ori în prezent ar fi doar două locuințe libere, respectiv una la fosta fermă 7 și una pe centru și de aceea a fost necesară elaborarea unor criterii în baza cărora să se atribuie aceste locuințe sociale.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Blaguescu D., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 112.

         S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pentru lunile septembrie si octombrie 2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.) și 1 abținere(Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 113.      

         S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020, de pe raza comunei Zabrani, judeţul Arad.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

          Dl. primar vine cu propunerea ca în partea de structură a unităților fărăpersonalitatea juridică, să se menționeze și Școala cu clasele I-IV Parneava, pentru a nu mai exista nici o suspiciune în ceea ce privește desființarea acelei unități.

         Dna. Ardelean precizează că acea clădire este parte din unitatea de învățământ cu personalitate juridică, respectiv din Școala Gimnazială AMG Zăbrani, iar acolo funcționează clasele I și a II-a, însă dumneaei în calitate de director al școlii poate să spună că nu vede o problemă în a se menționa cele solicitatea de către dl. primar, în propunerea care se va înainta inspectoratului școlar.

         Dl. președinte de ședință menșionează că școlala din Pârneava este o școală cu tradiție în Zăbrani, fapt confirmat și de către dl. Lazăr Gheorghe.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.) și 1 abținere(Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 114.      

         S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a comunei Zabrani a unor terenului apartinand proprietatii private a Statului Roman .

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

          Dl. primar spune că terenurile în discuție se află în zona unde se dorește realizarea bazinului de înot și a sălii de sport și a venit cu propunerea de a le trece în proprietatea privată după ce la București s-a creat o confuzie și au fost aprobate două bazine de inot, iar în momentul verificării C.F. –urilor din acea zonă s-a constatat că mai sunt terenuri care figurează tot pe Statul Român.

         Dl. Oltean dorește să știe în ce stadiu este proiectul cu bazinul de înot?

         Dl. primar precizează că în momentul în care se va emite ordinul de ,imistru pentru demararea investiției, consiliul local va trebui să predea terenul către CNI București, iar după finalizarea investiției CNI va preda comunei terenul cu tot cu investiție, comuna urmând să se ocupe de administrarea acesteia.

         Dl. Oltean dorește să știe dacă s-a calculat un cost al administrării sau va rămâne neutilizat ca multe astfel de investiții din țară?

         Dl. primar spune că dacă se va realiza și sala de sport, cu siguranță va fi o investiție reușită care va avea și utilitate, pentru că va funcționa ca un complex.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Blaguescu D., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 115.      

         S-a trecut la punctul 10 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea parcelarii suprafetei de 4294 mp din Cartea Funciara nr. 306199, teren apartinand proprietatii private a Comunei Zabrani, in  2  loturi distincte  .

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

          Dl. primar spune că parcelarea se referă la remiza de pompieri din localitatea Neudorf, pentru întabularea căreia a fost necesară întabularea drumului, din care acum se dezmembrează parcela cu clădirea remizei.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Blaguescu D., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 116.      

         S-a trecut la punctul 11 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 1 la contractul de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 5, nr. 1218/14.06.2018  .

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Blaguescu D., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 117.      

         S-a trecut la punctul 12 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind  modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 10/2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. Oltean dorește să știe despre ce este vorba în cuprinsul actului aditional?

         Dl. primar îi spune că este vorba despre completarea inventarului cu noi obiective finalizate de către unele UAT-uri din județ.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Blaguescu D., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 118.      

 

         S-a trecut la punctul 13 al ordinii de zi şi anume:  Diverse.

         La Diverse, dl. consilier local Tomi Casian dă citire unui discurs în cinstea împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire.

Nemaifiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

                                    

      Preşedinte de sedinţă,                                 Pt. Secretar,      

              Nicula Tiberiu                                        Ţuţa Hortensia


Ședința publica de îndată din 09.11.2018
Proces verbal

PROCES VERBAL

Din 09. 11. 2018

Încheiat astăzi, 09 noiembrie 2018, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 127 din 08.11.2018 pentru data de 09.11.2018, ora 12,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat  domnul Kiss Gabriel. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Crișan Andrei, administratorul public comunei Zăbrani și doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani.

Doamna secretar delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

        Pe ordinea de zi se află următorul punct:

 1. Proiect de hotarare privind  aprobarea finalizarii si receptionarii lucrarilor la obiectivul de investitii "Modernizare strazi in localitatea Zabrani, comuna Zabrani, judetul Arad"; initiativa primarului

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul viceprimar  dă citire proiectului de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Blaguescu D., Oltean F., Ardelean R., Baba F., Lazăr Gh., Petrescu D., Macovei L., Iuga D.,Nicula T., Tomi C. și Ianc G.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 104.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind  aprobarea finalizarii si receptionarii lucrarilor la obiectivul de investitii "Modernizare strazi in localitatea Zabrani, comuna Zabrani, judetul Arad".

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dl. presedinte de ședință dorește să știe la ce recepționare se referă proiectul de hotărâre?

         Dl viceprimar spune că aici este vorba despre receția valorică a proiectului, deoarece cea de calitate și cantitate s-a realizat la finalizarea lucrărilor, iar dumnealui a fost președintele comisiei.

         Dl. Baba solicită să se menționeze că în cadrul acestei ședințe se va aproba doar valoarea finală a investiției și că orice probleme de natură calitativă este de responsabilitatea comisiei de recepție.

         Dl. președinte de ședință la mai citește colegilor care este valoarea finală a proiectului.

         Dl. Baba dorește să știe  dacă s-a achitata întreaga sumă, iar dacă nu, atunci când se va achita și dacă sunt bani?

         Dna. Țuța menționează că suma a fost achitată integral.

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Blaguescu D., Oltean F., Ardelean R., Baba F., Lazăr Gh., Petrescu D., Macovei L., Iuga D.,Nicula T., Tomi C. și Ianc G.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 105.

Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

                                                                            

    Preşedinte de sedinţă,                Pt. Secretarul comunei Zăbrani,      

    Lazăr Gheorghe Valeriu                              Țuța Hortensia

Octombrie 2018

Ședința publica ordinara din 25.10.2018
Proces verbal


PROCES VERBAL

Din 25. 10. 2018

Încheiat astăzi, 25.10.2018, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 112 din 19.10.2018 pentru data de 25.10.2018, ora 14,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul consilier local Blaguescu Dorel. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani, dna. Popescu Liliana, avocat și domnul Crișan Andrei, administrator public.

Doamna secretar  delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

Se  propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a  Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, in conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei: " Proiect integrat de investitii: modernizare strazi, centru de zi pentru copii de tip after school si reabilitare camin cultural localitatea Neudorf, comuna Zabrani , judetul Arad"; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2018; initiativa primarului

 

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de  voturi (Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.).

 

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 27.09.2018 ; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Zabrani care sa faca parte din comisia de inventariere constituita la Compania de Apa Arad ; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor minime de adjudecare a masei lemnoase pe picior  din partizile 430 ACC.I cu un volum de 244 mc, 443 ACC.I cu un volum de 142mc si 455 ACC.I cu un volum de 225 mc; initiativa primarului
 1. Diverse

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul viceprimar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 98.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 27.09.2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 99.

         S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Zabrani care sa faca parte din comisia de inventariere constituita la Compania de Apa Arad.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Este propus dl. viceprimar, Codrean Dănuț.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 11  voturi pentru (Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.) și 1 abținere( Codrean D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 100.

S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor minime de adjudecare a masei lemnoase pe picior  din partizile 430 ACC.I cu un volum de 244 mc, 443 ACC.I cu un volum de 142mc si 455 ACC.I cu un volum de 225 mc.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. Petrescu le explică colegilor faptul că prețul este așa de mic deoarece, toate loturile sunt din lemn accidental, respectiv raritură, rupturi, arbori căzuți, iar la momentul acesta piața este suprasaturată. Un alt motiv ar fi procentul foarte mic de lemn de lucru care va rezulta din aceste loturi, care este de 15-20%.

         Dl. Baba consideră, chiar și în aceste condiții, prețul ca fiind unul foarte mic.

         Dl. Petrescu precizează că acesta este prețul de pornire și că cel care va participa la licitație va trebui să supraliciteze, neputând să adjudece lotul la prețul de pornire.

         Dl. Baba spune că poate ar fi mai bine ca aceste loturi să fie vândute către populație pentru lemn de foc, având în vedere faptul că prețul este similar cu cel stabilit în acest sens de către consiliul local.

         Dl. Petrescu spune că toate loturile care se scot la licitație pentru vânzarea pe picior sunt la Sintar care este foarte departe și greu accesibil pentru populație.

         Dl. Tomi dorește să știe care este situația cu pădurea comunală pentru care nu există titlu de proprietate?

         Dl. viceprimar spune că respectiva suprafață se află în amenajamentul silvic și se exploatează în regim silvic, însă este întocmit doar procesul verbal de punere în posesie pentru acea suprafață.

         Dl. Ianc dorește să știe dacă s-a finalizat procedura de aprovizionare cu lemn de foc a școlilor și grădinițelor și dacă mai este lemn de foc și pentru populație?

         Dl. viceprimar spune că în mare parte toate instituțiile sunt asigurate cu lemn de foc, urmând ca în perioada imediat următoare să se finalizeze și aprovizionarea, iar în ceea ce privește lemnul de foc pentru populație, începând de săptămâna următoare se va deschide un nou parchet de unde doritorii vor putea să achiziționeze lemn de foc.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 101.

S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a  Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, in conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei: " Proiect integrat de investitii: modernizare strazi, centru de zi pentru copii de tip after school si reabilitare camin cultural localitatea Neudorf, comuna Zabrani , judetul Arad".

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. viceprimar menționează că în cadrul acestui proiect s-au demarat lucrările la secțiunea de asfaltări de drumuri și cea de reabilitare a căminului cultural din Neudorf, urmând ca în viitorul apropiat să se reia procedura de licitație pentru construirea centrului de zi de tip "after school", procedură la care, în primă fază, nu s-a prezentat nici un ofertant.

         Dl. Baba ar dori să vadă măcar o poză cu ceea ce ar trebui să se construiască în acel colț, respectiv cum o să arate acel after school.

         Dl. viceprimar spune că i se va pune la dispoziție domnului Baba, o schță cu reprezentarea centrului de zi.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 102.

         S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         S-a primit suma de 5.000 lei de la Centrul Cultural Județean Arad pentru susținerea evenimentului Tradiții și obiceiuri la Chesinț.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 103

         S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Diverse.

         La Diverse dl. Tomi dorește să știe care este stadiul introducerii apei potabile la Chesinț?

         Dl. viceprimar repetă ceea ce spunea într-o ședință anterioară, respectiv că, localitatea Chesinț este cuprinsă în programul celor de la Compania de Apă pentru perioada 2016-2020, fără a se da vreun termen concret.

         Dl. Baba dorește să știe dacă s-a făcut un calcul estimativ pentru a se introduce conducta de apă de la uzină și până la intrarea în localitatea Chesinț?

         Dl. viceprimar spune că s-a făcut o estimare în urmă cu doi ani, iar costurile s-ar fi ridicat atunci la aproximativ 400.000 lei.

Nemaifiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

                                    

      Preşedinte de sedinţă,                                 Pt. Secretar,      

       Lazăr Gheorghe Valeriu                                  Ţuţa Hortensia


Septembrie 2018

Ședința publica ordinara din 27.09.2018
Proces verbal


PROCES VERBAL

Din 27. 09. 2018

Încheiat astăzi, 27.09.2018, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 98 din 21.09.2018 pentru data de 27.09.2018, ora 14,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsin motivat domnul consilier local Blaguescu Dorel. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani, domnul Crișan Andrei, administrator public și doamna Liliana Popescu, avocat.

Doamna secretar  delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

Se  propune suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pentru lunile mai si iunie 2018 ; initiativa primarului

 

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de  voturi (Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.).

 

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 28.08.2018 ; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din 14.09.2018 ; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Zăbrani în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din cadrul Şcolii Gimnaziale "Adam Muller Guttenbrunn" Zăbrani; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Zabrani ; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a Comunei Zabrani, situat in loc. Zăbrani,  nr. 391 , către  Tuta Ilie si Tuta Hortenzia;initiativa primarului
 1. Diverse

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul viceprimar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 91.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 28.08.2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 92.

         S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din 14.09.2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 10  voturi pentru (Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Tomi C.) și 2 abțineri( Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 93.

S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Zăbrani în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din cadrul Şcolii Gimnaziale "Adam Muller Guttenbrunn" Zăbrani.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. Petrescu îl propune pe domnul viceprimar Codrean Dănuț ca și reprezentant al consiliului local în cadrul Consiliului de administrație al Şcolii Gimnaziale "Adam Muller Guttenbrunn" Zăbrani.

         Toți ceilalți consilieri sunt de accord cu această propunere.

         Dl. Viceprimar îl propune ca și reprezentant al consiliului local în cadrul CEAC al Şcolii Gimnaziale "Adam Muller Guttenbrunn" Zăbrani, pe domnul Macovei Luigi.

         Toți ceilalți consilieri sunt de accord cu această propunere.

         Dl. Baba precizează că în anul școlar precedent dumnealui a fost desemnat ca și reprezentant în CEAC, însă pe tot parcursul anului școlar nu a fost solicitat nici măcar o dată pentru a participa la o ședință a CEAC.Dl. Baba vine cu propunerea ca pe viitor să se ia legătura cu un cadru didactic care să informeze reprezentantul consiliului local despre ședințele CEAC, pentru că dumnealui chiar ar fi dorit să asiste la acele ședințe în idea că ar fi putut să facă ceva în special în ceea ce privește rezultatele slabe la învățătura ale elevilor la Evaluarea Națională, însă nu a fost anunțat sau convocat niciodată.

         Dna. Ardelean precizează că lucrările acelei comisii au avut loc, însă având în vedere faptul că acea comisie se ocupă doar cu întocmirea de documente, a considerat că ar fi indicat ca respective activitate să o efectueze doar cadrele didactice care au cunoștință despre procedura de lucru.

         Dl. Baba spune că în acele rapoarte pe care le întocmesc membrii din cadrul CEAC se fac, probabil și trimiteri la rezultatele obținute de elevi la învățătură, la performanțele școlii, ale cadrelor didactice și alte astfel de precizări, ori tocmai despre asta e vorba, respective că acele aspect ar trebui să fie cunoscute de către consiliul local.

         Dna. Ardelean îl invită pe domnul Baba să participe la ședința CEAC care va avea loc în ziua de după ședința de consiliu, pentru a vedea ce se întâmplă în cadrul acelei ședințe și pentru a fi informat cu privire la activitatea comisiei în anul care a trecut.   

         Se supune la vot şi se aprobă cu 9 voturi pentru(Lazăr Ghe., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.) și 3 abțineri(Codrean D., Macovei L. și Ardelean R.).  În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 94.

S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Zabrani.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. președinte de ședință menționează faptul că singura modificare este aceea că domnul Toader Lucian a promovat de la debutant la asistent.

         Dl. Baba și dl. Nicula doresc să știe pe ce funcție este încadrat dl. Toader?

         Dl. administrator public spune că dl. Toader este încadrat pe funcția de consilier și își desfășoară activitatea în cadrul Compartimentului Resurse umane.

          Dl. Baba spune că dl. Toader ar trebui să se hotărască dacă dorește să rămână pe acest post și să se specializeze, deoarece este un post vital pentru o instituție.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 11  voturi pentru(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Tomi C. și Baba F.) și 1 abțineri(Oltean F.).  În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 95.

         S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a Comunei Zabrani, situat in loc. Zăbrani,  nr. 391 , către  Tuta Ilie si Tuta Hortenzia.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. administrator public precizează că a avut o discuție cu evaluatorul și l-a rugat să aibă în vedere în momentul în care întocmește rapoartele de evaluare, cât la sută din suprafața care face obiectul raportului este curți construcții și cât este grădina și astfel să facă o medie între cele două de unde să rezulte valoarea finală, pentru că nu este normal ca cineva să plătească și grădina casei la preț de curți construcții.

         Dl. Ianc dorește să știe cu cât se vinde respectivul teren.

         Dl. președinte de ședință îi spune că este propus de către evaluator prețul de 335 euro, fiind vorba despre suprafața de 226 mp, reprezentând grădina casei.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 96.

         S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pentru lunile mai si iunie 2018 .

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 11  voturi pentru(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Oltean F., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Kiss G., Ianc G., Tomi C. și Baba F.) și 1 abțineri(Ardelean R.).  În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 97.

         S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Diverse.

         Dl. Oltean dorește să știe care este stadiul predării rețelei de canalizare la Compania de apă?

         Dl. viceprimar spune că de câteva zile se efectuează de către o firmă specializată, măsurători ale fiecărui cămin, cu sprijinul angajaților de la primărie și de la Compania de apă Arad. Dl. viceprimar precizează și faptul că în două-trei zile se vor finaliza aceste proceduri prin care se și identifică toate căminele, deoarece unele au fost acoperite cu piatră sau pământ.

         Dl. Oltean dorește să știe ce se va întâmpla după ce se va finaliza această procedură?

         Dl. viceprimar spune că după finalizarea acestei proceduri se va trece la predarea efectivă a sistemului de canalizare către Compania de apă Arad.

         Dl. viceprimar dorește să le aducă la cunoștință consilierilor, despre răspunsul primit de la Consiliul Județean Arad, referitor la înlocuirea  indicatoarelor rutiere din interiorul comunei, răspuns prin care Consiliul județean informează primăria despre faptul că se va proceda la înlocuirea indicatoarelor rutiere lipsă sau degradate și se vor monta și limitatoare de viteză în interiorul localităților componente. Tot dl. viceprimar le aduce la cunoștință consilierilor despre intenția de a reface hotărârea de consiliu local din 2008, cea care reglementează accesul autovehiculelor cu tonaj greu pe drumurile din interiorul comunei, deoarece s-au asfaltat mare parte din străzi și se circulă haotic, motiv pentru care se impune luare unor măsuri care să fie mai de actualitate, însă pentru a putea face acest lucru va fi necesară obținerea avizului Poliției rutiere.

         Dl. viceprimar îi informează pe consilieri despre finalizarea primului strat de asfalt în localitatea Chesinț, unde au început inclusiv lucrările de betonare a șanțurilor, iar în localitatea Neudorf s-a finalizat aplicarea stratului de piatră urmând să se toarne și acolo primul strat de asfalt.

         Dl. viceprimar informează și despre adresa venită din partea Instituție Prefectului prin care se pune în vedere primăriei și proprietarilor de terenuri obligativitatea de a identifica și de a eradica planta de ambrozie, spunând domnul viceprimar că s-au luat toate măsurile în acest sens, în ceea ce privește partea de responsabilitate care revine primăriei.

 

 

Nemaifiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

                                    

      Preşedinte de sedinţă,                                 Pt. Secretar,      

       Lazăr Gheorghe Valeriu                                  Ţuţa Hortensia


Ședința publica de îndată din 14.09.2018
Proces verbal

PROCES VERBAL

Din 14. 09. 2018

Încheiat astăzi, 14 septembrie 2018, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 90 din 13.09.2018 pentru data de 14.09.2018, ora 12,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 8 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Baba Fănel, domnul Kiss Gabriel domnul Oltean Florin, domnul Blaguescu Dorel și doamna Ardelean Ramona. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Toader Marian, Primarul comunei Zăbrani și doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani.

Doamna secretar delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

        Pe ordinea de zi se află următorul punct:

 1. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2018; initiativa primarului

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul viceprimar  dă citire proiectului de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Lazăr Gh., Petrescu D., Macovei L., Iuga D.,Nicula T., Tomi C. și Ianc G.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 89.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Se prezintă propunerea de rectificare și au loc discuții pe marginea acesteia, unde fiecare consilier își spune punctul de vedere.

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de votur(Codrean D., Lazăr Gh., Petrescu D., Macovei L., Iuga D.,Nicula T., Tomi C. și Ianc G.)i. În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 90.

Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

         

    Preşedinte de sedinţă,                Pt. Secretarul comunei Zăbrani,      

    Lazăr Gheorghe Valeriu                              Țuța Hortensia

August 2018

Ședința publica ordinara din 28.08.2018
Proces verbal


PROCES VERBAL

Din 28. 08. 2018

Încheiat astăzi, 28.08.2018, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 87 din 23.08.2018 pentru data de 28.08.2018, ora 15,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsin motivat domnul consilier local Kiss Gabriel. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Toader Marian, Primarul comunei Zăbrani, doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani, domnul Crișan Andrei, administrator public, doamna Liliana Popescu, avocat și domnul Bakos Dan, reprezentantul S.C. Corpinvest S.R.L.

Doamna secretar  delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

Se  propune suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct:

Proiect de hotarare privind stabilirea pretului minim de adjudecare a masei lemnoase fasonate din partida 296 ACC.I  cu un volum total de 71.74 mc; initiativa primarului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie, in vederea inchirierii, a unei suprafete din imobilul situat in localitatea Zabrani, nr. adm. 618a, inscris in CF nr. 303471, nr. top. 9.10.11/a, proprietatea Statului Roman si aflat in administrarea Consiliului Local al Comunei Zabrani; initiativa primarului

 

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de  voturi (Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.).

 

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 27.06.2018 ; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din 10.07.2018 ; initiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 31.07.2018 ; initiativa primarului
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din 14.08.2018 ; initiativa primarului
 5. Proiect de hotarare cu privire la acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru utilizarea si reabilitarea de catre S.C. G.F.G. GAPA FINANCE&GUARANTIES S.R.L. a drumului de exploatare DE-914; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare cu privire la acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru utilizarea si reabilitarea de catre S.C. Trust Constructii Radlinger  S.R.L. a drumurilor de exploatare DE-817, DE-813, DE-806, DE-20, DE-32, DE-52, DE-1311, DE-75, DE-1325, DE-1324; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare prin Actul Aditional nr.9/2018 ; initiativa primarlui
 2. Diverse

 

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul viceprimar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 80.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 27.06.2018 .

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 81.

         S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din 10.07.2018 .

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 82.

S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 31.07.2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.).  În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 83.

S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din 14.08.2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 10  voturi pentru(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C.) și 2 abțineri(Baba F. și Oltean F.).  În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 84.

         S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare cu privire la acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru utilizarea si reabilitarea de catre S.C. G.F.G. GAPA FINANCE&GUARANTIES S.R.L. a drumului de exploatare DE-914.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. președinte de ședință și dl. Blaguescu susțin că reabilitarea și întreținerea acelui drum ar fi una benefică pentru comunitate pentru că deservește mai multe parcele.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 85.

         S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare cu privire la acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru utilizarea si reabilitarea de catre S.C. Trust Constructii Radlinger  S.R.L. a drumurilor de exploatare DE-817, DE-813, DE-806, DE-20, DE-32, DE-52, DE-1311, DE-75, DE-1325, DE-1324.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. administrator public precizează că este vorba despre aceași societate care a exploatat în trecut în aceași locație pentru care solicită acum acceptul.

         Dl. Blaguescu spune că a vazut în acea locație că mai există material scos și că este posibil să vrea să îl transporte de acolo.

         Dl. Oltean spune că obiectul investiției este amenajarea unui bazin piscicol pentru pescuit sportiv și de agrement prin exploatarea de agregate minerale.

         Dl. Nicula precizează că la toate aceste obiective finalul este același, respectiv o oază de relaxare  gen Delta Dunării, pentru că așa le este impus prin autorizație.

         Dl. viceprimar spune că fiecare societatea care a dorit să deschidă o exploatație de acest gen a solicitat de la consiliul local un aviz de acest tip cu promisiunea că vor întreține drumurile că le vor uda pe perioada verii, însă nu s-a întâmplat de fiecare dată așa ceva, motivația fiind aceea că nu dumnealor sunt cei care transportă materialele de balastieră și că sunt transportatori privați. Dl. viceprimar vine cu propunerea ca un reprezentant al societății să fie invitat la o ședință de consiliu local și să prezinte consilierilor care este planul de acțiune și în cât timp consideră că vor finaliza respectiva amenjare , astfel încât să se poată bucura cei ce doresc, de acea oază de relaxare.

         Se supune la vot şi se respinge cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.).

S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apa si de canalizare prin Actul Aditional nr.9/2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. Oltean dorește să știe care este situația cu predarea sistemului de canalizare?

         Dl. administrator public spune că a fost personal la Compania de Apă de unde a primit o documentație care trebuie completată pentru a se putea preda, în bune condiții, sistemul de canalizare și ulterior, a fi dat în folosință.

         Dl. Baba vine cu propunerea ca un reprezentant al CAA să fie prezent în cadrul unei ședințe viitoare pentru a da explicații despre preluarea canalizării.

         Dl. Oltean spune că este păcat să nu fie utilizată rețeaua de canalizare, mai ales că se plătesc rate la CEC pentru împrumutul luat în vederea finalizării acestui proiect.

         Dl. viceprimar spune că a fost o comisie formată din reprezentanți de la CAA și de la Consiliul Județean Arad pentru  a verifica situația existentă la nivelul comunei în vederea continuării investițiilor demarate prin Master Planul Județului, respectiv realizarea lucrărilor de extindere a rețelei de apă și de canalizare, iar membrii comisiei au specificat faptul că în ceea ce privește realizarea rețelei de apă în satul Chesinț aceasta se va realiza până în 2020, iar rețeau de canalizare nu se va mai realiza prin acest proiect deoarece numărul minim de locuitori dintr-o localitatea trebuie să fie de 2000, motiv pentru care situația va rămâne neschimbată pentru moment.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 10  voturi pentru(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C.) și 2 abțineri(Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 86.

         S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind stabilirea pretului minim de adjudecare a masei lemnoase fasonate din partida 296 ACC.I  cu un volum total de 71.74 mc.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

Dl. Petrescu le explică colegilor consilieri care este procedura care se urmeaza în cazul unei licitații cum este cea care se propune și care sunt condițiile în care o societatea poate să participe la o astfel de licitație, precum și garanțiile care se solicită în astfel de cazuri.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 87.

         S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii la licitatie, in vederea inchirierii, a unei suprafete din imobilul situat in localitatea Zabrani, nr. adm. 618a, inscris in CF nr. 303471, nr. top. 9.10.11/a, proprietatea Statului Roman si aflat in administrarea Consiliului Local al Comunei Zabrani.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. președinte de ședință precizează că acel spațiu este într-o stare avansată de degradare cu tava căzute , iar această inițiativă este bine venită în speranța că societatea care își va adjudeca spațiul, îl va reabilita.

         Dl. primar precizează faptul că solicitarea a venit din partea unei socități care deține un depozit de materiale de construții și că există posibilitatea ca să mai fie și alți participanți deoarece este vorba despre o licitație deschisă la care poate să participe oricine îndeplinește condițiile stabilite prin caietul de sarcini. Dl. primar mai precizează și faptul că solicitantului i s-a pus în vedere faptul că se va afla într-o curte comună și că va fi problema acestuia cum gestionează respectiva situație.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Ardelean R., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 88.

         S-a trecut la punctul 10 al ordinii de zi şi anume:  Diverse.

         Se dă citire solictării venite din partea SC Corpinvest SRL reprezentata de catre domnul Bakos Dan, care dorește închirierea sau concesionarea clădirilor de la fosta fermă 7 care se află la drumul județean, pe partea dreaptă cum se merge către Lipova.

         I se dă cuvântul domnului Bakos Dan.

         Dl. Bakos precizează că dorește acel spațiu pentru a amenaja un depozit de furaje și un  magazin de prezentare.

         Dl. primar spune că situația juridică a acelui spațiu nu este intrutotul clarificată, deoarece s-au propus niște parcelări care din câte cunoaște dumnealui, nu au fost aprobate, însă chiar dacă se vor aproba acele parcelări, oricum consiliul local nu poate să închirieze un spațiu unei anumite persoane, ci trebuie să îl scoată la licitație unde poate să participe oricine. Tot dl. primar mai precizează că acel spațiu a fost propus spre a servi ca sediu al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență. Dl. primar îi spune domnului Bakos că se va proceda la parcelarea acelor loturi și că i se va comunica dacă acel spațiu este sau nu disponibil pentru a fi scos la licitație.

         Dl. Baba dorește să știe care este motivul pentru care acel spațiu s-ar dori parcelat dacă tot se preconizează că va deservi doar primăria?

         Dl. primar precizează că se poate ca pe viitor să apară o oportunitate de proiect și să fie necesar să aștepte primăria 6-7 luni până iese o parcelare și probabil să piardă și proiectul.

         Dl. Oltean vine cu propunerea de a se identifica câte un doritor pentru fiecare parcelă și ulterior să se facă parcelare în cunoștință de cauză, pentru că poate să vină un infestitor mai mare și să vrea toată parcela și atunci se face parcelarea degeaba.

         Dl. primar spune că în astfel de situații, respectivul investitor poate să își ia câte parcele are nevoie. Tot dl. primar mai vine cu precizarea că își susține propunerea inițială cu cele patru parcele și culoar pe mijloc ca fiind benefică pe viitor și se va vedea atunci cine ce dorește.

Nemaifiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

                                    

      Preşedinte de sedinţă,                                 Pt. Secretar,      

       Lazăr Gheorghe Valeriu                                  Ţuţa Hortensia


Ședința publica de îndată din 14.08.2018
Proces verbal

PROCES VERBAL

Din 14. 08. 2018

Încheiat astăzi, 14 august 2018, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 80 din 13.08.2018 pentru data de 14.08.2018, ora 14,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 10 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Baba Fănel, domnul Oltean Florin și domnul Kiss Gabriel. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Toader Marian, primarul comunei Zăbrani, domnul Crişan Andrei Cătălin, administratorul public al comunei Zăbrani, doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani.

Doamna secretar delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

 

        Pe ordinea de zi se află următorul punct:

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta ;
 2. Proiect de hotarare privind  aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mojloci SA-IFN, in conformitate cu prevederile OUG nr. 79/2009 pentru realizarea investitiei: "Proiect integrat de investitii: modernizare strazi, centru de zi pentru copii de tip after school si reabilitare camin cultural localitatea Neudorf, comuna Zabrani, judetul Arad"; initiativa viceprimarului

 

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul viceprimar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Iuga D.,Nicula T., Blaguescu D., Tomi C.,  Petrescu D. și Ianc G.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 77.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedintă.

         Dl. Codrean îl propune pe domnul Lazăr Gheorghe Valeriu.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 9 voturi pentru(Codrean D., Ardelean R., Macovei L., Nicula T., Iuga D., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C. și Ianc G.) și 1 abținere (Lazăr Ghe.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 78.

 

         S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind  aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mojloci SA-IFN, in conformitate cu prevederile OUG nr. 79/2009 pentru realizarea investitiei: "Proiect integrat de investitii: modernizare strazi, centru de zi pentru copii de tip after school si reabilitare camin cultural localitatea Neudorf, comuna Zabrani, judetul Arad".

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dl. primar spune că la fiecare proiect care s-a desfășurat prin intermediul AFIR, a fost necesară aprobarea unei scrisori de garanție în susținerea finanțării. Dl. primar mai precizează că aceasta este o prelungire necesară care se face până la 31.12.2018 și prin care se dorește obținerea unei prelungire a contractului de finanțare pentru aceași perioadă. Dl. primar mai spune că din cauza procedurilor de licitație anevoioase, s-a ajuns în această situație.

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Iuga D.,Nicula T., Blaguescu D., Tomi C.,  Petrescu D. și Ianc G.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 79.

Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

 

 

                                    

    Preşedinte de sedinţă,                Pt. Secretarul comunei Zăbrani,      

    Lazăr Gheorghe Valeriu                              Țuța Hortensia

Iulie 2018

Ședința publica ordinara din 31.07.2018
Proces verbal


PROCES VERBAL

Din 31. 07. 2018

Încheiat astăzi, 31.07.2018, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 77 din 24.07.2018 pentru data de 31.07.2018, ora 15,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsin motivat doamna consilier local Ardelean Ramona. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani, domnul Crișan Andrei, administrator public și doamna Liliana Popescu, avocat.

Doamna secretar  delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

Se  propune suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct:

 1. Proiect de hotarare privind deblocarea sumei de 2.675.000  lei din excedentul bugetului local pus la dipozitia Consiliului Local al comunei Zabrani, in vederea achitarii partiale a contravalorii investitiei :  "Proiect integrat de investitii: modernizare strazi, centru de zi pentru copii de tip after school si reabilitare camin cultural localitatea Neudorf, comuna Zabrani , judetul Arad", Masura 322; initiativa primarului

 

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de  voturi (Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.).

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea in proprietatea privata a comunei Zabrani a terenului inscris in CF. nr. 301109, nt. top. 68-69, nr. administrativ 34 Neudorf, in cota de 578/828, apartinand proprietatii private a Statului Roman; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor masuri pentru Serviciul de salubrizare al Zonei 5, delegat prin concesiune a gestiunii, in baza contractului nr. 1218/2018, catre S.C. Grup Salubritate Urbana S.R.L.; initiativa primarului
 3. Diverse

 

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul viceprimar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 73.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind trecerea in proprietatea privata a comunei Zabrani a terenului inscris in CF. nr. 301109, nt. top. 68-69, nr. administrativ 34 Neudorf, in cota de 578/828, apartinand proprietatii private a Statului Roman.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 74.

         S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor masuri pentru Serviciul de salubrizare al Zonei 5, delegat prin concesiune a gestiunii, in baza contractului nr. 1218/2018, catre S.C. Grup Salubritate Urbana S.R.L..

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. adminstrator public le explică consilierilor despre ce este vorba în cadrul acestui proiect de hotărâre, cu mențiunea că taxa speciala a fost deja stabilită prin hotărârea de consiliu prin care s-au stabilit impozitele și taxele locale pentru anul 2018 și este de 10lei/lună/persoană pentru persoanele fizice, respectiv 150lei/lună/tona pentru persoanele juridice. Tot dl. administrator public mai vine cu propunerea ca în cuprinsul art. 2 din cadrul proiectului de hotărâre să se introducă și sintagma "refuzul nejustificat", deoarece sunt fel și fel de situații în care cetățenii nu sunt în țară sau au încheiate contracte de salubrizare cu alți operatori și de aceea este necesar ca aplicarea sancțiunii contravenționale să se facă doar în cazul în care o persoană refuză încheierea contractului fără a avea o justificare în acest sens.

         Dl. Baba dorește să știe de când se va aplica această măsură?

         Dl. administrator public spune că se va aplica începând cu data de 14.12.2018, dată de la care va începe să opereze S.C. Salubritate Urbană S.A.

         Dl. Oltean dorește să știe dacă aceștia vor reuși să încheie contracte până la acea dată?

         Dl. administartor public spune că aceștia au dat asigurări că vor reuși să încheie contractele în interiorul termenului pe care îl au la dispoziție.

         Dl. Baba dorește să știe pentru ce perioadă vor fi încheiate contractele?

         Dl. administrator public precizează că nu cunoaște acest aspect, însă există posibilitatea ca aceste contracte să se încheie pe perioada de valabilitate a contractului de delegare, cu posibilitate de prelungire.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 75.

S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind deblocarea sumei de 2.675.000  lei din excedentul bugetului local pus la dipozitia Consiliului Local al comunei Zabrani, in vederea achitarii partiale a contravalorii investitiei :  "Proiect integrat de investitii: modernizare strazi, centru de zi pentru copii de tip after school si reabilitare camin cultural localitatea Neudorf, comuna Zabrani , judetul Arad", Masura 322.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dna. Țuța spune că în decursul anilor 2015-2016 s-a primit de la AFIR suma de 2.675.000 lei pentru finanțarea proiectului prin care urmau să se modernizele unele străzi în localitățile Chesinț și Neudorf, însă din cauza nefinalizării procedurii de achiziție publică acei bani au intrat în excedent, ori acum fiind finalizată procedura de achiziție și fiind dat ordinul de începere al lucrărilor, este necesară deblocarea respectivei sume pentru a se putea efectua plăți.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 76.

         S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Diverse.

         Dl. Lazăr propune ca în grădina Grădiniței cu program normal Zăbrani să se amenajeze o parcare cu intrare dinspre Socăcel.

         Dl. viceprimar spune că se are deja în vedere acest aspect și că se va realiza în viitorul apropiat.

         Dl. viceprimar dorește să aducă în atenția consiliului local problema salubrizării cimitirului ortodox din Zăbrani care arată foarte rău. Dl. viceprimar propune ca pe viitor să se desemneze o persoană responsabilă cu toate cimitirele din comună și totodată să se instituie, probabil și o taxă de salubrizare din care să se acopere costurile cu carburantul și cu consumabilele necesare pentru a se curăța toate cimitirele din comună și în același timp să se stabilească și de câte ori se va interveni în fiecare cimitir. Dl. viceprimar precizează că aceste probleme cu salubrizarea cimitirelor este doar în localitatea Zăbrani în cimitirul ortodox care, la fel ca și cel din Chesinț și cel din Neudorf, se află în proprietatea comunei, însă în celelalte localități nu sunt astfel de probleme.

         Dl. Nicula propune să se întocmească un proiect de hotărâre prin care să se stabilească aspectele menționate de către domnul viceprimar și să se instituie o taxă care să fie trecută la impozit și să se plătească de către fiecare gospodărie, pentru că nicio altă soluție nu este mai bună și mai viabilă.

         Dl. viceprimar menționează că în perioada următoare se va deplasa cu muncitorii primăriei, în cimitirul ortodox, unde se va face curățenie.

         S-a prezentat Raportul de activitate pentru anul 2017 al domnului viceprimar Codrean Dănuț.

Nemaifiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

                                    

      Preşedinte de sedinţă,                                 Pt. Secretar,      

           Codrean Dănuț                                         Ţuţa Hortensia


Ședința publica de îndată din 10.07.2018
Proces verbal


PROCES VERBAL

Din 10. 07. 2018

Încheiat astăzi, 10 iulie 2018, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 73 din 09.07.2018 pentru data de 10.07.2018, ora 14,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 10 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Baba Fănel, domnul Kiss Gabriel și domnul Petrescu Daniel. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Crişan Andrei Cătălin, administratorul public al comunei Zăbrani, doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani.

Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

 

        Pe ordinea de zi se află următorul punct:

 1. Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2018; initiativa primarului

 

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul viceprimar  dă citire proiectului de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Iuga D.,Nicula T., Blaguescu D., Tomi C.,  Oltean F. și Ianc G.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 71.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dna. Țuța spune că s-a încasat suma de 7000 lei de la Centrul Cultural Județean pentru Ziua localității Zăbrani și suma de 1.006.996,41 lei de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru a se achita facturile reprezentând contravaloarea lucrărilor de modernizare a străzilor în localitatea Zăbrani.

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Iuga D.,Nicula T., Blaguescu D., Tomi C.,  Oltean F. și Ianc G.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 72.

Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

 

 

                                    

    Preşedinte de sedinţă,                Pt. Secretarul comunei Zăbrani,      

          Codrean Dănuț                                 Țuța Hortensia


Iunie 2018

Ședința publica ordinara din 27.06.2018
Proces verbal

PROCES VERBAL

Din 27. 06. 2018

Încheiat astăzi, 27.06.2018, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 64 din 22.06.2018 pentru data de 27.06.2018, ora 15,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsin motivat domnul consilier local Macovei Luigi Ciprian. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani, domnul Crișan Andrei, administrator public, doamna Liliana Popescu, avocat și domnul Pleș Alin, polițist local.

Doamna secretar  delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

Se  propune suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct:

Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2018; initiativa primarului

 

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de  voturi (Lazăr Ghe., Ardelean R., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.).

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 27.03.2018 ; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 27.04.2018 ; initiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 16.05.2018 ; initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pe luna aprilie 2018; initiativa primarului
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de inscriere in cartea funciara a categoriei de folosinta DRUM, amplasat in intravilanul localitatii Neudorf, comuna Zabrani; initiativa primarului
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Intern cu modalitatea de acordare a voucherelor de vacanta si utilizarea lor de catre angajatii Primariei comunei Zabrani; initiativa primarului
 7. Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor minime de adjudecare a masei lemnoase pe picior  din partizile 411 ACC.I cu un volum de 200 mc si 412 ACC.I cu un volum de 183 mc ; initiativa primarului
 8. Proiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare   din aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale "Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canalizare judeţul Arad"; initiativa primarului
 9. Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor medii pentru exploatarea masei lemnoase din partizile 243ACC.I, 296 ACC.I si 430 ACC.I; initiativa primarului
 10. Diverse

 

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul viceprimar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 60.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 27.03.2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru(Lazăr Ghe., Ardelean R., Codrean D., Baba F., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. ) și 1 abținere (Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 61.

         S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 27.04.2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru(Lazăr Ghe., Ardelean R., Codrean D., Baba F., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. ) și 1 abținere (Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 62.

S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 16.05.2018 .

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 63.

         S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pe luna aprilie 2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru(Lazăr Ghe., Oltean F., Codrean D., Baba F., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. ) și 1 abținere (Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 64.

         S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de inscriere in cartea funciara a categoriei de folosinta DRUM, amplasat in intravilanul localitatii Neudorf, comuna Zabrani.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. administrator public le explică consilierilor despre ce drum este vorba.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 65.

         S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Intern cu modalitatea de acordare a voucherelor de vacanta si utiliyarea lor de catre angajatii Primariei comunei Zabrani.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. Baba dorește să știe dacă sunt bani pentru acordarea tichetelor?

         Dna. Țuța spune că sunt bani prevăzuți pentru ele.

         Dl. Baba propune ca în cazul în care nu sunt bani suficienți, să se aloce o sumă din cei propuși pentru realizarea ziarului local.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 66.

         S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind stabilirea preturilor minime de adjudecare a masei lemnoase pe picior  din partizile 411 ACC.I cu un volum de 200 mc si 412 ACC.I cu un volum de 183 mc.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 67.

         S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și canalizare   din aria de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale "Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canalizare judeţul Arad".

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu  unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 68.

         S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea preturilor medii pentru exploatarea masei lemnoase din partizile 243ACC.I, 296 ACC.I si 430 ACC.I.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu  unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 69.

         S-a trecut la punctul 10 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dna. Țuța spune că s-au încasat bani din vânzarea terenurilor intravilane.

         Se supune la vot şi se aprobă cu  unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C., Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 70.

         S-a trecut la punctul 11 al ordinii de zi şi anume:  Diverse.

         Se dă citire adresei venite din partea Bisericii Romano Catolice care solicită sprijin financiar pentru realizarea lucrărilor la acoperișul bisericii din Zăbrani.

         Dl. administrator public spune că pentru moment, în cuprinsul adresei se menționează că se va întocmi un proiect care se va depune spre avizare, iar abia după aceea se va putea cunoaște care este valoarea lucrărilor și care va fi partea de cofinanțare pe care comuna o va putea susține.

         Dl. Lazăr spune că reprezentanții Bisericii Romano-Catolice din Timișoara precizau la un moment dat că în momentul în care se vor finaliza lucrările de reabilitare a Basilicii Maria Radna de la Lipova, fondurile se vor dirija către biserica din Zăbrani, însă între timp a primit prioritate Domul din Timișoara care se află în proces de reabilitare.

         Dl. viceprimar spune că a fost la discuții la Timișoara, pe tema reabilitării acestei biserici și cei de acolo au spus că doresc o reabilitare mai complexă care să înceapă cu o subzidire și să continuie cu toată clădirea, inclusiv cu acoperișul, însă acea lucrare se dovedește a fi una foarte costisitoare, motiv pentru care dumnealui a propus ca în primă fază să se reabiliteze măcar acoperișul pentru că plouă în interiorul bisericii și se distrug pereții și tavanul. Dl. viceprimar mai precizează că în anul 2018 nu se va putea susține de către primărie realizare acelei lucrări deoarece suma prevăzută pentru culte este una foarte mică, însă pe viitor se va avea în vedere acest aspect, mai ales dacă se va realiza și un proiect și se va cunoaște o valoare estimativă.

         Se dă citire solicitării venite din partea S.C. G.F.G – Gapa Finance & Guaranties S.R.L. care își manifestă intenția de a concesiona parcelele T43 RH 880 si Tf 888 și T42 RH862 și RH 867, cu scopu de a le întreține și de a le curăța în vederea protecției mediului și a plantației ecologice pe care societatea dorește să o realizeze în imediata vecinătate a respectivelor parcele.

         Dl. Ianc spune că respectiva societate a mai intenționat la un moment dat să realizeze un proiect pe acel teren, fapt care nu s-a mai întâmplat.

         Dl. viceprimar le reamintește colegilor consilieri că la vremea respectivă societate în discuție a mai solicitat pentru realizarea acelui proiect, o suprafața de 2 ha, fapt cu care domnul Ianc și colegii din opoziție nu au fost de acord, drept pentru care societatea a realizat acel proiect în localitatea Murani din județul Caraș Severin. Dl viceprimar spune că acesta este un alt proiect și după cum se poate vedea, lucrările au început deja.

         Dl. Ianc dorește să știe dacă se poate înființa o plantație în acea locație?

         Dl. viceprimar precizează că reprezentantul societății i-a comunicat faptul că o firmă din Italia s-a ocupat de verificarea terenului, iar în urma verificărilor s-a constata că acel teren se pretează pentru înființarea unei plantații, cu condiția ca acel canal care este în vecinătatea respectivului teren să fie curățat și să se facă canale de drenaj pe toată suprafața terenul propus spre plantare.

         Dl. Blaguescu pune în discuție modalitatea în care i se va concesiona terenul, respectiv cu ce valoarea, cu valoare de teren productiv sau neproductiv?

         Dl. Petrescu spune că nu poți să dai un teren care este clar neproductiv, la valoare de tern productiv, pentru că cel care va dori la un moment dat să îi schimbe categoria de folosință va trebui să facă o investiție destul de consistentă pentru a îl duce la un anumit standard.

         Dl. Baba vine cu propunerea ca societatea să își demonstreze intențiile clar și prin fapte, respectiv să înființeze plantația, să angajeze oamnei din comună și abia apoi poate că ar fi oportun să solicite acel teren.

         Se dă citire adresei venite din partea Companiei de Apă Arad S.A., prin care se aduce la cunoștință suma care revine Consiliului local Zăbrani din dividende, respectiv 172 lei.

         Se dă citire solicitării venite din partea domnului Ieneșescu Remus care dorește concesionarea unui teren în suprafața de minim 10 ha, în T42 Rh 862 și Rh 867, în vederea realizării unei belți piscicole.

         Domnii conslieri locali din grupul PSD-ALDE spun că nu sunt de acord cu concesionarea acelor terenuri către cetățeni care nu sunt locuitori ai comunei și că ar trebui să fie informați toți locuitorii comunei despre intenția de a concesiona acele terenuri.

         Se dă citire solicitării venite din partea doamnei Rani Danina Lavinia care dorește închirierea apartamentului nr. 1 de la fosta Ferma nr. 7.

         Se stabilește să se finalizeze cu predarea imobilui de către domnul Butar și ulterior să se ia o decizie în acest sens.

         Dl. viceprimar spune că ar trebui să se stabilească și niște criterii pentru a se atribui acel apartament, deoarece sunt mai multe solictări.  

Nemaifiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

                                    

      Preşedinte de sedinţă,                                 Pt. Secretar,      

           Codrean Dănuț                                         Ţuţa Hortensia

Mai 2018

Ședința publica de îndată din 30.05.2018
Proces verbal


PROCES VERBAL

Din 30. 05. 2018

Încheiat astăzi, 30 mai 2018, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 52 din 29.05.2018 pentru data de 30.05.2018, ora 12,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 11 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Kiss Gabriel și domnul Blaguescu Dorel. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Toader Marian - primarul comunei Zăbrani, domnul Crişan Andrei Cătălin - administratorul public al comunei Zăbrani și doamna Ţuţa Hortensia - secretarul delegat al comunei Zăbrani.

Doamna  secretar delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

 

        Pe ordinea de zi se află următorul punct:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 5; initiativa primarului

 

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectului de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T., Baba F., Tomi C.,  Oltean F. și Ianc G.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 58.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 5.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dl. primar le expune consilierilor toate aspecte care au fost discutate în cadrul ședinței de la Lipova, cu reprezentanții societății care va colecta deșeurile de pe raza comunei, precum și cu reprezentanții A.D.I.S.I.G.D. Județul Arad, precizând că a primit asigurări că proiectul se va implementa în colaborare cu autoritățile locale și se va încerca astfel încheierea a cât mai multor contracte cu cetățenii comunei, astfel încât să nu apară probleme ca și cele de la municipiu. Tot dl. primar mai spune că s-a pus în discuție și problema cu asigurarea necesarului de pubele pentru fiecare gospodărie, însă în cadrul Masterplanului nu au fost cuprinse și pubele, ci doar containere care sunt deja în custodia primăriei, dar a primit asigurări că se va încerca și soluționarea problemei pubelelor.

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T., Baba F., Tomi C.,  Oltean F. și Ianc G.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 59.

Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

 

 

                                    

    Preşedinte de sedinţă,                Pt. Secretarul comunei Zăbrani,      

         Codrean Dănuț                                    Țuța Hortensia


Ședința publica ordinara din 16.05.2018
Proces verbal

PROCES VERBAL

Din 16. 05. 2018

Încheiat astăzi, 16.05.2018, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 43 din 11.05.2018 pentru data de 16.05.2018, ora 15,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi pentru început 12 din cei 13 consilieri în funcţie, domnul Baba Fănel, urmând să sosească. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Toader Marian, Primarul comunei Zăbrani, doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani, domnul Crișan Andrei, administrator public, doamna Liliana Popescu, avocat.

Doamna secretar  delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

Pentru început dl. primar dorește să retragă punctul cu nr. 4 de pe ordinea de zi, în calitate de inițiator, motivul fiind organizarea unei ședințe pe tema contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 5, ședință care va avea loc în data de 21.05.2018 la Primăria orașului Lipova și vor participa toți primarii de pe Valea Mureșului, pentru a se stabili unele aspecte legate de acel contract, urmând ca acel punct să fie reintrodus pe ordinea de zi a unei ședințe ulterioare.

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din data de 11.01.2018; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 31.01.2018; initiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 13.02.2018; initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 5; initiativa primarului – punct retras
 5. Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a comunei Zabrani a imobilului inscris in CF. nr. 305878, nt. Top. 869/b, nr. administrativ 151 Zabrani, apartinand proprietatii private a Statului Roman; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea intabularii in C.F. nr.  300352 a unui garaj, amplasat conform cadastrului in parcela de intravilan Cc – 300352, pe terenul Gradinitei cu program normal Zabrani ; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind mandatarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Zabrani in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Compania de Apa Arad S.A.; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tenhico-economici ai investitiei "Reabilitare si modernizare dispensar uman in comuna Zabrani, judetul Arad"; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tenhico-economici ai investitiei "Extindere Scoala Generala Adam Muller Guttenbrunn, comuna Zabrani, judetul Arad" ; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea sumei necesare pentru cofinantarea de catre Comuna Zabrani a investitiei "Extindere Scoala Generala Adam Muller Guttenbrunn, comuna Zabrani, judetul Arad"; initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea sumei necesare pentru cofinantarea de catre Comuna Zabrani a investitiei "Reabilitare si modernizare dispensar uman in comuna Zabrani, judetul Arad"; initiativa primarului
 5. Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 8/2018; initiativa primarului
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Extindere magistrala gaz – Valea Muresului"; initiativa primarului
 7. Diverse

 

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Oltean F.,  Iuga D., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 45.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din data de 11.01.2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. ) și 1 abținere (Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 46.

         S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 31.01.2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. ) și 1 abținere (Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 47.

S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 13.02.2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. ) și 1 abținere (Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 48.

         S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii Serviciului de Salubrizare al Zonei 5. – punct retras  

         S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a comunei Zabrani a imobilului inscris in CF. nr. 305878, nt. Top. 869/b, nr. administrativ 151 Zabrani, apartinand proprietatii private a Statului Roman.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 49.

         S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea intabularii in C.F. nr.  300352 a unui garaj, amplasat conform cadastrului in parcela de intravilan Cc – 300352, pe terenul Gradinitei cu program normal Zabrani.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. Lazăr le explică colegilor consilieri despre ce garaj este vorba și modul în care acesta a fost edificat.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 50.

         Sosește domnul consilier local Baba Fănel.

         S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind mandatarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Zabrani in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Compania de Apa Arad S.A..

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Este propus din partea consiliului local  dl. consilier local Lazăr Gheorghe.

         Se supune la vot şi se aprobă cu  12 voturi pentru(Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F. și Ardelean R.) și 1 abținere(Lazăr Ghe.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 51.

         S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tenhico-economici ai investitiei "Reabilitare si modernizare dispensar uman in comuna Zabrani, judetul Arad".

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. primar spune că punctele de la 8 și până la 11 se leagă între ele și practic au suferit modificări în sensul că s-au modificat standardele de cost, în urma cărora s-au modificat indicatorii și implicit s-a modificat și cofinanțarea locală.

         Dl. Tomi dorește să știe care este locația care se va reabilita în Chesinț, pentru a se face dispensar?

         Dl. primar spune că este vorba despre clădirea fostei primării, respectiv partea din față a acesteia.

         Dl. Tomi dorește să știe dacă se va amenaja acolo și o locuință pentru medic, deoarece medicul actual se va pensiona și probabil că va fi necesară o astfel de locuință?

         Dl. primar spune că în momentul în care va fi necesar, se va reloca o încăpere pentru a servi drept locuință de serviciu.

         Dl. Tomi spune că trebuie avut în vedere și acest aspect mai ales că suma propusă nu este una de neglijat.

         Dl. primar precizează că toate calculele s-au făcut în baza unor standarde de cost date de către legiuitor.

         Se supune la vot şi se aprobă cu  unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 52.

         S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tenhico-economici ai investitiei "Extindere Scoala Generala Adam Muller Guttenbrunn, comuna Zabrani, judetul Arad" .

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F.) și 1 abținere(Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 53.

         S-a trecut la punctul 10 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea sumei necesare pentru cofinantarea de catre Comuna Zabrani a investitiei "Extindere Scoala Generala Adam Muller Guttenbrunn, comuna Zabrani, judetul Arad".

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

        

         Se supune la vot şi se aprobă 12 voturi pentru(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F.) și 1 abținere(Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 54.

         S-a trecut la punctul 11 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea sumei necesare pentru cofinantarea de catre Comuna Zabrani a investitiei "Reabilitare si modernizare dispensar uman in comuna Zabrani, judetul Arad".

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu cu  unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 55.

         S-a trecut la punctul 12 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 8/2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu cu  unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 56.

         S-a trecut la punctul 13 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Extindere magistrala gaz – Valea Muresului".

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. primar spune că acest demers a fost făcut de către parlamentarii din județul Arad și speră ca lucrurile să meargă pe făgașul normal și să se realizeze tot ceea ce s-a propus, aici fiind vorba despre extinderea a două tronsoane, respectiv Valea Mureșului din care face parte și comuna Zăbrani și cea din zona Ineu.

         Se supune la vot şi se aprobă cu cu  unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 57.

         S-a trecut la punctul 14 al ordinii de zi şi anume:  Diverse.

         Dl. Nicula dorește să știe care este situația cu asfaltarea străzilor din Chesinț și Neudorf?

         Dl. primar spune că s-a primit răspunsul favorabil din partea celor de finațe și că procedura va fi transmisă la AFIR pentru validare, ioar din momentul în care va fi validată va fi o chestiune de timp până ce vor fi demarate lucrările.

         Dl. Tomi dorește să știe cât timp trebui să treacă de la adoptarea unei hotărâri de consiliu și până la punerea ei în aplicare, o hotărâre adoptată în lipsa domnului primar, respectiv realizarea unei piețe în satul Chesinț?

         Dl. viceprimar spune că până în prezent s-au efectuat lucrări în zona respectivă, însă acum că acestea au fost finalizate se poate pune în discuție alocarea unei sume pentru a se construi acea piață.

         Dl. Baba readuce în discuție problema discutată la ședința precedentă, referitoare la stabilirea cuantumului amenzii pentru accesul în incinta parcurilor din comună după programul aprobat de către consiliul local, precizând că nu este normal să se stabilească o amendă cu o limită minimă și una maximă și că ar fi bine să fie stabilită câte o amendă pentru fiecare faptă în parte.

         Dna. Popescu spune că va studia OG nr. 2/2001 privind regimul contravențiilor și va veni cu o soluție, deoarece acest aspect al stabilirii cuantumului amenzii este discutabil.

         Dl. Baba mai dorește să știe dacă indicatoarele care s-au montat în urma asfaltării străzilor din Zăbrani a fost legal făcută?

         Dna. Popescu spune că în mod normal semnele de circulație se pun de către administratorul drumului cu avizul Poliției Rutiere și posibil prin adoptarea unei hotărâri de consiliu local.

         Dl. primar precizează că acele indicatoare au fost stabilite în cadrul proiectului de asfaltare, proiect care a fost avizat de către toate instituțiile abilitae, inclusiv de către Poliția Rutieră.

         Dl. viceprimar spune că indicatoarele au fost astfel montate deoarece constructorul a finalizat lucrarea și a trebuit să monteze și indicatoarele, ori în urma discuțiilor purtate în cadrul unei ședințe de consili local s-a făcut propunerea ca sensul de mers să fie cel dat prin indicatoare, însă se poate reveni asupra acestei propuneri și se poate stabili un anl sens.

         Dl. Oltean spune că a primit răspuns la solicitarea dumnealui cum că ar trebui să aibă în obiectul de activitate și comerțul ambulant însoțite de avizele necesare și nu înțelege la ce se referă acest aspect.

         Dna. Popescu îi spune că trebuie să verifice dacă are acel cod CAEN în actul constitutiv, iar dacă îl are atunci va trebui să meargă la Oficiul Registrul Comerțului și să îl activeze, iar după ce îl are activat, să se intereseze dacă mai are nevoie de avize în plus față de cele pe care le are deja obținute, pentru a putea să desfășoare activitatea de comerț ambulant.

Nemaifiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

                                    

      Preşedinte de sedinţă,                                 Pt. Secretar,      

           Codrean Dănuț                                         Ţuţa Hortensia

Aprilie 2018

Ședința publica ordinară din 27.04.2018
Proces verbal


PROCES VERBAL

Din 27. 04. 2018

Încheiat astăzi, 27.04.2018, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 38 din 23.0.2018 pentru data de 27.04.2018, ora 14,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 13 din cei 13 consilieri în funcţie. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Toader Marian, Primarul comunei Zăbrani, doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani, domnul Crișan Andrei, administrator public, doamna Liliana Popescu, avocat, domnul Boici Cristian, agent poliție locală și domnul Lung Adrian, Directorul  Ocolului Silvic Lipova.

Doamna secretar  delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

 

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta ; 
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Lipova pentru administrarea padurii comunale Zabrani in anul 2018; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 2.520 lei/luna in vederea realizarii ziarului comunei Zăbrani având denumirea de « Actual Zabrani »; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pentru luna martie  2018; initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind darea în administrare și exploatare a bunurilor aparținând sistemului de canalizare a localității  Zăbrani și a sistemului de alimentare cu apă a localitătii Neudorf, către Compania de Apă Arad S.A.; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical situat în localitatea Neudorf, nr. 150, d-nei dr. Luca Georgeta ; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a comunei Zabrani a unor terenuri apartinand proprietatii private a Statului Roman; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canalizare Judetul Arad, la care comuna Zabrani este membru asociat; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind declararea ca bunuri de interes public local a unor bunuri înregistrate in contabilitatea S.C. Compania de Apa Arad S.A. ; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 15.000 lei pentru evenimentul Ziua localitatii Zabrani( Ruga satului) ; initiativa primarului
 4. Diverse

 

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Oltean F.,  Iuga D., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 34.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedintă.

         Dl. Lazăr îl propune pe domnul Codrean Dănuț.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Kiss G., Nicula T., Oltean F.,  Iuga D., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.) și 1 abținere (Codrean D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 35.

         S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Lipova pentru administrarea padurii comunale Zabrani in anul 2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. Lung Adrian, directorul Ocolului Silvic Lipova, spune că în mod normal, conform legii, bugetul de venituri și cheltuieli ar fi trebuit aprobat în ultimele luni ale anului care a trecut pentru anul următor. Dl. Lung mai precizează că bugetul este unul previzionat și reflectă în mare ceea ce își propune ocolul să realizeze în anul următor, însă din păcate la sfârșitul anului trecut pădurea comunală și nu numai, a fost afectată de fenomenele meteorologice extreme care au dus la producerea de produse accidentale, ori nici până la ora actuală nu s-a reușit inventarierea tuturor pagubelor. Dl. Lung spune că până în prezent s-au inventariat peste 80.000 mc de lemn în condițiile în care cantitatea maximă pe care o poate exploata Ocolul Silvic Lipova în anul 2018 este de 42.000 mc, motiv pentru care bugetul de venituri și cheltuieli al ocolului silvic pentru pădurea comunei Zăbrani a fost întocmit în raport cu partizile care au fost puse în valoare până la sfârșitul lunii septembrie 2017, ori în condițiile în care vor mai trebui exploatate și acele produse accidentale, bugetul va suferi modificări până la finalul anului în sensul că vor fi venituri mai mari decât cele previzionate. Dl. Lung mai precizează că pentru anul 2018 se preconizează că se va exploata cu peste 2500 mc în plus fată de anul 2017 când s-au exploatat puțin peste 2000 mc. Dl. Lung spune că pădurea comunală Zăbrani are două ieșiri, respectiv una către Chesinț și una către Sintar, iar cea de către Sintar este foarte greu accesibilă, motiv pentru care s-a propus  ca acolo să se valorifice masa lemnoasă pe picior prin scoaterea la licitație pentru agenții economici, iar cea care are ieșire spre Chesinț să fie pentru alimentarea populației și pentru consumul propriu al instituțiilor de pe raza comunei. Tot dl. Lung mai spune că în urmă cu puțin timp consiliul local a aprobat un preț de pornire la licitație de 180 lei/mc, pentru o partidă cu un volum de peste 800 mc, care s-a adjudecat ulterior cu prețul de  257 lei/mc.

         Dl. primar spune că pentru astfel de partizi primăria și ocolul nu au niciun fel de cheltuieli, însă pentru cele unde se merge pe contract și primăria atribuie acel contract pentru ceea ce înseamnă consumul propiu sau consumul populației, acolo trebuie să se plătească de către primărie tot ceea ce înseamnă cheltuieli cu doborât, fasonat și scos într-o rampă primară.

         Dl. Lung face o dare de seamă în ceea ce privește realizările din anul 2107. Acesta menționează că în anul 2017 din pădurea comunală s-a exploatat cantitatea de 2502 mc din care pe picior s-au vândut 792 mc cu suma medie de 204 lei/mc, iar  către populație s-au vândut 842 mc cu un preț mediu de 99 lei/mc, ori din acest preț pentru lemnul de foc destinat populației primăria abia dacă își acoperă costurile cu exploatarea. Dl. Lung mai precizează că există o problemă în a se găsi agenți economici care să presteze servicii de exploatare atât pentru primărie, cât și pentru ocol, pentru că nu prea sunt interesați, chiar dacă prețurile sunt destul de scăzute. Dl. Lung spune că pentru consumul propiu al instituțiilor s-a livrat cantitatea de 452 mc, iar cantitatea de 315 mc s-a vândut ca și masă lemnoasă fasonată cu prețul mediu de 380 lei/mc, reprezentând bușteanul pe care l-au selectat din partizile exploatate pentru populație, iar cantitatea de 100 mc a reprezentat consum tehnologic. Dl. Lung spune că pe ntru anul 2018 este deja constituită cantitatea de 1928 mc. Dl. Lung spune că din totalul veniturilor s-au scăzut chetuielile, iar primăria a încasat în anul 2017 suma de 220.000 lei.

         Dl. Lazăr aduce în discuție problema cu onorarea cererilor pentru lemn de foc venite din partea locuitorilor comunei, spunând că foarte mulți dintre aceștia s-au declarat nemulțumiți față de modul în care au fost soluționate acele cereri și ordinea în care s-au soluționat.

         Dl. Lung precizează că nu este în măsură să ofere un răspuns corect deoarece nu s-a pregătit pentru acest aspect, însă ceea ce poate să spună este că de la ocol li s-a transmis  pădurarilor să procedeze în așa fel cu onorarea acelor cereri încât toată lumea să fie mulțumită, ori auzind acum că au fost multe nemulțumiri vine cu propunerea ca să fie stabilită o ordine a soluționării cererilor dată de către consiliul local, astfel încât pe viitor să nu mai existe astfel de situații.

         Dl. viceprimar spune că au fost și probleme cu firma care a exploatat lemnul, deoarece au fost situații când cetățenii programați au mers în pădure și nu era lemn doborât.

         Dl. Lung spune că au fost probleme mari în a se găsi o firmă serioasă care să presteze acele servicii, deoarece fiecare firmă are și parchete proprii, iar la celelalte merge doar când are timp liber.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Oltean F.,  Iuga D., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 36.

         S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 2.520 lei/luna in vederea realizarii ziarului comunei Zăbrani având denumirea de « Actual Zabrani ».

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. Oltean precizează că în numărul de ziar care a apărut s-a informat greșit cum că s-ar fi predat canalizarea la Compania de Apă Arad, ori dumnealui a fost acolo să depună cerere de racordare și i s-a spus că nu s-a predat nimic.

         Dl. viceprimar spune că a fost o eroare a colectivului de redactare și că în următorul număr se va rectifica, deoarece ar fi trebui rsă se specifice că rețeaua de canalizare se va preda Companiei de Apă.

         Dl. Baba spune că suma care se plătește pentru realizarea ziarului este una considerabilă, iar în condițiile în care site-ul instituției nu este actualizat ar mai exista posibilitatea de a se organiza adunări cetățenești perioadice pentru informare.

         Dl. viceprimar precizează că s-au organizat și adunări cetățenești însă din păcate numărul participanților a fost unul foarte redus.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 8 voturi pentru(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Ardelean R., Iuga D., Petrescu D.,) și 5 împotrivă(Tomi C., Ianc G. Blaguescu, Baba F. și Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 37.

         S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pentru luna martie  2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se  aprobă cu 12  voturi pentru(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Oltean F.,  Iuga D., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.) și 1 abținere(Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 38.

         S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind darea în administrare și exploatare a bunurilor aparținând sistemului de canalizare a localității  Zăbrani și a sistemului de alimentare cu apă a localitătii Neudorf, către Compania de Apă Arad S.A..

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 39.

         S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical situat în localitatea Neudorf, nr. 150, d-nei dr. Luca Georgeta.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 40.

         S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a comunei Zabrani a unor terenuri apartinand proprietatii private a Statului Roman.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu  unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 41.

         S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canalizare Judetul Arad, la care comuna Zabrani este membru asociat.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu  unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 42.

         S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind declararea ca bunuri de interes public local a unor bunuri înregistrate in contabilitatea S.C. Compania de Apa Arad S.A. .

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 43.

         S-a trecut la punctul 10 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea sumei de 15.000 lei pentru evenimentul Ziua localitatii Zabrani( Ruga satului) .

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. Oltean dorește să știe dacă vor fi și societăți din comună care vor putea să vândă la acest eveniment s-au vor fi doar din alte părți?

         Dl. viceprimar spune că societățile care doresc să participe la eveniment sunt rugate să depună solicitări în scris adresate primăriei, în acest sens și vor primi răspuns.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 12  voturi pentru(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Iuga D., Nicula T., Ardelean R., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F.) și 1 abținere(Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 44.

         S-a trecut la punctul 11 al ordinii de zi şi anume:  Diverse.

         La Diverse s-a pus în discuție necesitatea stabilirii cuantumului amenzii care să se aplice persoanelor care nu respectă programul de acces în parcurile din comună.

         Dl. viceprimar propune ca cuantumul amenzii să fie stabilit între 100 și 1000 de lei, în funcție de gravitatea faptei.

         Dl. Baba spune că ar trebui să se stabilească și modalitatea și condițiile în care amenda este de 100 de lei și când se aplică sancțiunea de 1000 de lei.

         Dl. Boici Cristian din cadrul Poliției locale Zăbrani, precizează că valoarea amenzii între cele două limite se va stabili în funcție de gravitatea faptei și de antecedente.

         Se stabiliște ca într-o ședință ulterioară să se vină cu un proiect de hotărâre care să fie detaliat pe fiecare sancțiune în parte.

Nemaifiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

                                    

  Preşedinte de sedinţă,               Contrasemnează  pt. Secretar,     

          Codrean Dănuț                                  Ţuţa Hortensia

 


Martie 2018

Ședința publica ordinară din 27.03.2018
Proces verbal

PROCES VERBAL

Din 27. 03. 2018

Încheiat astăzi, 27.03.2018, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 27 din 22.03.2018 pentru data de 27.03.2018, ora 14,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 13 din cei 13 consilieri în funcţie. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani, domnul Crișan Andrei, administrator public, doamna Liliana Popescu, avocat, dl. Irina Doru, reprezentantul Ocolului Silvic Lipova, dna. Prodan Ildiko, dl. Potra Dorel, dl. Dura Eugen și dl. Prodan Ionuț, cetățeni ai comunei Zăbrani.

Doamna secretar  delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

Se  propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:

Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2018; initiativa primarului

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 5.000 lei pentru evenimentul Caravana iepurasului; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tenhico-economici ai investitiei "Reabilitare si modernizare dispensar uman in comuna Zabrani, judetul Arad"; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tenhico-economici ai investitiei "Extindere Scoala Generala Adam Muller Guttenbrunn, comuna Zabrani, judetul Arad" ; initiativa primarului

 

Se supune la vot şi se aprobă cu 12  voturi pentru(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Petrescu D., Iuga D., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C. şi Baba F.) și 1 vot împotrivă(Oltean F.).

 

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 27.11.2017; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 20.12.2017; initiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28.12.2017; initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind privind arendarea terenurilor proprietate privată a comunei Zăbrani; initiativa primarului
 5. Proiect de hotarare privind privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Zabrani; initiativa primarului
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea unificarii suprafetei de 1933 mp din Cartea Funciara nr. 300356, proprietatea privata a comunei Zabrani si a suprafetei de 459 mp din Cartea Funciara nr. 301065, proprietatea privata a comunei Zabrani, rezultand o suprafata  totala de 2392 mp; initiativa primarului
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Lipova pentru administrarea padurii comunale Zabrani in anul 2018; initiativa primarului
 8. Proiect de hotarare privind privind aprobarea sumei de 2.520 lei/luna in vederea realizarii ziarului comunei Zăbrani având denumirea de « Actual Zabrani »; initiativa primarului
 9. Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica  a imobilului situat in localitatea Zabrani, nr. 569-570, ap. 2, inscris in C.F. nr. 301358-C1-U2, nr. cad. 301358-C1-U2, compus din casa de locuit; initiativa primarului
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pentru lunile decembrie 2017, respectiv ianuarie și februarie 2018; initiativa primarului
 11. Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar familiei defunctului Balca Gheorghe și familiei defunctului Pei Florin; initiativa primarului
 12. Proiect de hotarare privind mandatarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Zabrani in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Compania de Apa Arad S.A.; initiativa primarului
 13. Diverse

 

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Oltean F.,  Iuga D., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 20.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 27.11.2017.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 8 voturi pentru(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Petrescu D.,) 4 abțineri(Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.) și 1 vot împotrivă(Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 21.

         S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 20.12.2017.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru (Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Petrescu D.) 1 abținere(Tomi C.) și 1 vot împotrivă(Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 22.

         S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28.12.2017.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 10 voturi pentru(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Ardelean R., Iuga D., Petrescu D., Blaguescu şi Baba F.) și 2 abțineri(Tomi C. și Ianc G.) și 1 vot împotrivă(Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 23.

         S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind privind arendarea terenurilor proprietate privată a comunei Zăbrani.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. Tomi dorește să știe despre ce suprafață este vorba?

         Dl. Baba spune că și dumnealor, respectiv grupul de consilieri PSD-ALDE au avut un astfel de proiect de hotărâre pe ordinea de zi care însă nu a fost aprobat.

         Dl. viceprimar spune că aprobarea unei proceduri de atribuire a terenurilor agricole și a unui regulament este una binevenită și care va stabili un cadru bine pus la punct în acest domeniu.

         Dl. Baba spune că acest proiect de hotărâre ar trebui discutat în prezența unui jurist deoarece din punctul dumnealui de vedere sunt unele aspecte care ar trebui revizuite, cum ar fi restricționarea suprafeței de teren care poate fi atribuită unui solicitant sau cine poate sa participe la licitație.

         Dl. administrator public spune că și în cazul procedurii de licitație pentru terenurile arabile s-a mers exact pe procedura de licitație de la pășuni, cu mici excepții printre care și limitarea suprafeței care poate fi adjudecată de către un participant, ori în cazul pășunilor treaba a fost simplă deoarece prin lege specială s-a stabilit o limită maximă, însă în cazul terenurilor agricole nu avem o astfel de lege și va trebui să se găsescă un criteriu de departajare și de limitare.  

         Dl. Macovei spune că ar trebui să fie sprijinite în special societățile mici și mijlocii și că ar trebui să se introducă ca și criteriu de departajare prezentarea de către societățile participante la licitație un istoric al acestora care să fie de cel puțin un an.

         Dl. administrator public spune că în cadrul regulamentului si al caietului de sarcini este stipulat faptul că pot să participe la licitație doar persoanele fizice care au domiciliul pe raza comunei și persoanele juridice care au sediul social pe raza comunei, însă ar fi bine să se țină cont și de propunerea domnului Macovei și să se introducă și acel criteriu referitor la

Perioada de minim un an de când sediul societății se află pe raza comunei.

         Dl. Nicula spune că dacă nu s-ar introduce un astfel de criteriu nu ar fi nicio problemă pentru societățile mari să își facă sediul social pe raza comunei cu câteva zile înainte de data licitației.

         Dl. Baba spune că din situația curții de conturi reiese că suma medie cu care s-au arendat terenurile primăriei este de 185 de lei/ha.

         Dl. administrator public spune că acea situație nu este concludentă deoarece acolo sunt trecute doar sumele care s-au încasat în anul 2017, însă sunt sume care nu s-au încasat și pentru care sunt emise înștințări de plată și somații.

         Dl. viceprimar spune că în perioada care a trecut s-au efectuat mai multe lucrări de înscriere a terenurilor agricole în cartea funciară, în special pe localitatea Chesinț, iar în urma acestora s-a descoperit existența unei suprafețe de aproximativ 20 de ha care s-a constituit în rezerva comisiei locale de fond funciar, această rezervă rezultând practic din cauză că în perioada 1991-1996 când s-au făcut punerile în posesie, măsurătorile s-au făcut cu mijloace tehnice net inferioare celor din prezent.

         Dl. Potra Dorel menționează că ar trebui să se aibă în vedere faptul că toate terenurile care au fost arendate în anul 2017 au deja înființate culturi sau au fost pregătite pentru cultura de primăvară, ori cel care va participa la licitație și va adjueca un astfel de lot va trebui să aștepte până se vor recolta toate culturile și abia după aceea să intre de drept în posesia lotului adjudecat.

         Dl. viceprimar menționează că este perfect de acord cu dl. Potra și că acesta este clar un aspect de care trebuie să se țină cont la elaborarea regulamentului de licitație care trebuie să fie bine întocmit pentru a nu lăsa loc de interpretare.

         Dl. președinte de ședință spune că ar fi bine dacă s-ar face o adunare cu toți agricultorii din comună și să se pună de acord în ceea ce privește elaborarea acestui regulament pentru a nu mai exista discuții.

         Dl. Baba dorește să știe care este suprafața de teren agricol pe care o deține primăria în proprietate.

         Dl. administrator public le prezintă consilierilor situația cu terenurile agricole ale primăriei, de unde sunt exceptate pășunile care au fost deja închiriate.

         Se supune la vot şi se respinge cu 7 voturi pentru(Lazăr Ghe., Petrescu D.,Codrean D., Kiss G., Nicula T., Ardelean R., Iuga D.) și 6 abțineri(Oltean F., Macovei L.,  Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F.). Pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre era necesară o majoritate calificată, respectiv 9 voturi pentru.

         S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Zabrani.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. administrator public le explică consilierilor despre ce este vorba în cadrul acestui punct.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 24.

         S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea unificarii suprafetei de 1933 mp din Cartea Funciara nr. 300356, proprietatea privata a comunei Zabrani si a suprafetei de 459 mp din Cartea Funciara nr. 301065, proprietatea privata a comunei Zabrani, rezultand o suprafata  totala de 2392 mp.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Oltean F., Iuga D., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F.) și 1 abținere(Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 25.

         S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privindaprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Lipova pentru administrarea padurii comunale Zabrani in anul 2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dl. Oltean spune că pentru as e aproba acest proiectde hotărâre ar fi trebuit să se facă o dare de seamă cu privire la realizarea bugetului pentru anul 2017 pentru a se vedea ce s-a realizat din tot ce s-a propus la începutul anului 2017.

         Dl. Lazăr precizează că normal ar fi fost ca dl. Irina să se prezinte în fața consiliului local cu osituația din care să reiasă ce cantitate de material lemnos s-a exploatat în anul 2017, ce sume s-au încasat de către Ocolul Silvic Lipova și care a fost venitul net al primăriei, pentru că dumnealor nu pot să fie puși doar în fața faptului împlinit și să voteze în necunoștință de cauză.

         Dl. Irina Doru, reprezentantul Ocolului Silvic Lipova, spune că dumnealui a venit pregătit cu prezentarea proiectului de buget pentru anul 2018 și că pentru situația solicitată de către consilierii locali aceștia din urmă ar trebui să facă o adresă către ocol prin care să solicite toate acele informații.

         Dl. Oltean spune că nu așa se pune problemă și că ar trebui ca ocolul să vină cu această situația la fiecare sfârșit de an.

         Dl. Irina precizează că va veni într-o ședință ulterioară cu o situație care să reflecte toate cele solicitate de către consilieri.

         Dl. Baba spune că s-au solicitate toate informațiile legate de execuția bugetului ocolului silvic pe anul 2017 tocmai pentru că dumnealor nu au avut niciodată toate acele informații, respectiv ce cantitate de lemn s-a exploatat, câtă s-a vândut, cu ce preț, câți bani s-au încasat, ce sumă a primit primăria, pe ce s-au cheltuit banii și altele?

         Dl. Irina spune că dumnealui nu a știut că se dorește acest lucru în cadrul ședinței la care este prezent pentru că dumnealui a venit direct de pe tere de la marcat, însă promite că va întocmi o astfel de situație până în data de 10.04. 2018 și o va pune la dispoziția consiliului local.

         Dl. viceprimar spune că la fiecare început de an se stabilește de către consiliul local cantitatea de material lemnos care este destinată vânzării pe picior către agenții economici și cantitatea de material lemnos care este destinață vânzării către populație și pentru consum propriu, ori bugetul ocolului silvic s-a conturat exact în funcție de aceste cantități. Tot dl. viceprimar le propune colegilor consilieri să se poarte discuții pe marginea bugetului propus pentru anul 2018, iar dacă se va vota va fi bine și dacă nu se va vota va fi la fel de bine, însă consideră că ar trebui ca toți consilierii să fie bine informați.

         Se supune la vot şi se respinge cu 3 voturi pentru(Codrean D., Petrescu D și Kiss G.) și 10 abțineri(Lazăr Ghe., Macovei L., Nicula T., Oltean F., Iuga D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F. și Ardelean R.).

         S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind privind aprobarea sumei de 2.520 lei/luna in vederea realizarii ziarului comunei Zăbrani având denumirea de « Actual Zabrani ».

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. viceprimar consideră că este necesară o publicație locală prin care să fie înștiințați locuitorii comunei despre toate lucrurile care se întâmplă în comună și despre toate drepturile și obligațiile pe care fiecare cetățean le are.

         Dl. Nicula spune că ar fi fost frumos din partea conducerii primăriei să îi întrebe și pe consilieri dacă sunt sau nu de acord cu denumirea dată ziarului, dacă sunt de acord cu suma, câte aparaiții va avea, ve va conține și abia atunci ar fi trebuit să vină cu acest poriect de hotărâre, ori dumnealui nu este de acord cu modul în care s-a procedat.

         Dl. viceprimar spune că acest ziar sau publicație va cuprinde informații utile de la toate compartimentele din cadrul primăriei, precum și informații din sportul local și din sfera învățământului, iar în plus orice persoană poate să vină cu un articol și să solicite publicarea lui în această publicație.

         Dl. Oltean spune că în acest ziar ar trebui trecute și nerealizările și că acest ziar este de fapt un ziar de campanie electorală.

         Dl. Ianc spune că o informare a cetățenilor s-ar putea face și prin intermediul unor adunări cetățenești care să aibă loc o dată sau de două ori pe lună și astfel să nu se mai cheltuie acea sumă de bani.

         Se supune la vot şi se respinge cu 4 voturi pentru(Codrean D., Petrescu D., Kiss G., Macovei L) 4 abțineri(Nicula T., Lazăr Ghe., Iuga D., Ardelean R.) și 5 voturi împotrivăi(Oltean F., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F.).

         S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica  a imobilului situat in localitatea Zabrani, nr. 569-570, ap. 2, inscris in C.F. nr. 301358-C1-U2, nr. cad. 301358-C1-U2, compus din casa de locuit.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Au loc unele discuții pe marginea acestui punct.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 26.

         S-a trecut la punctul 10 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pentru lunile decembrie 2017, respectiv ianuarie și februarie 2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 12  voturi pentru(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Iuga D., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F.) și 1 abținere( Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 27.

         S-a trecut la punctul 11 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar familiei defunctului Balca Gheorghe și familiei defunctului Pei Florin.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Au loc unele discuții pe marginea acestui punct.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 28.

         S-a trecut la punctul 12 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind mandatarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Zabrani in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C. Compania de Apa Arad S.A..

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. Baba spune că dl. Miculiț ar trebui să vină după fiecare ședință și să le comunice consilierilor ce a semnat.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 29.

         S-a trecut la punctul 13 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 30.

         S-a trecut la punctul 14 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 5.000 lei pentru evenimentul Caravana iepurasului.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. viceprimar spune că se dorește ca toți copii din comună să aibă parte de bucurie în această perioadă a sărbătorilor de Paște.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 31.

         S-a trecut la punctul 15 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privindaprobarea indicatorilor tenhico-economici ai investitiei "Reabilitare si modernizare dispensar uman in comuna Zabrani, judetul Arad".

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. administrator public spune că se propune reaprobarea indicatorilor pentru cele două obiective, deoarece în urma depuneri proiectelor la minister au trebuit refăcute devizele generale și în ambele cazuri, respectiv atât pentru reabilitarea dispensarului din Chesinț, cât și pentru reabilitarea școlii valoare totală a investiției a scăzut.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 32.

         S-a trecut la punctul 16 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tenhico-economici ai investitiei "Extindere Scoala Generala Adam Muller Guttenbrunn, comuna Zabrani, judetul Arad".

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 12  voturi pentru(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Iuga D., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F.) și 1 abținere (Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 33.      

         S-a trecut la punctul 17 al ordinii de zi şi anume:  Diverse.

         La Diverse s-a supus atenție consiliului local Decizia nr. 330/19.02.2018 a Camerei de Conturi Arad care a fost emisă în urma deficiențelor constatate prin Raportul de control nr. 232/05.02.2018(455/02.02.2018) efectuat la Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Zăbrani.

         Tot la Diverse se dă citire solicitării venite din partea Asociației Synchro Art, care dorește închirierea unui spațiu pentru a desfășura în continuare în comuna Zăbrani proiectul de educație prin artă "Atelierul de joacă și povești".

         Dna. Ardelean precizează faptul că dna. Artimon a venit la dumneaei pentru a solicita un spațiu în incinta Școlii gimnaziale din Zăbrani, iar dumneaei a îndrumat-o să facă o solicitare și către consiliul local.

         Dl. viceprimar spune că este la curent cu activitatea efectuată de către dna. Artimon și că i-a pus la dispoziție pentru a își desfășura activitatea, biblioteca comunală, însă în ultima perioadă aceasta a activat în incinta școlii, iar programele pe care le oferă copiilor sunt bine structurate și educative.

         Se stabilește ca dna. Ardelean să ia legătura cu dna. Artimon și să îi ofere un spațiu în incinta Școlii gimnaziale Zăbrani.

         Tot la Diverse se mai dă citire solicitării venite din partea doamnei Codrean Iluța care dorește concesionarea a două loturi de teren situate în imediata vecinătate a proprietății sale din localitatea Zăbrani, în vederea extinderii activității pe care dorește să o desfășoare în acea zonă.

         Dl. viceprimar le aduce la cunoștință colegilor consilieri care este situația actuală a acelei zone și care sunt celelalte două loturi la care face terimitere solicitanta.

         Se hotărăște să se efectueze demersurile pentru inițierea procedurii de concesionare.

         Tot la Diverse, dna. Prodan Ildiko propune consiliului local să acorde un premiu profesorului de geografie din cadrul școlii din Zăbrani care este un exemplu pentru toți profesorii și care își dă tot interesul în educarea și formarea elevilor.

Nemaifiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

                                    

      Preşedinte de sedinţă,                                 Pt. Secretar,      

        Petrescu Daniel Vasile                                   Ţuţa Hortensia

Februarie 2018

Ședința publica ordinară din 13.02.2018
Proces verbal


PROCES VERBAL

Din 13. 02. 2018

Încheiat astăzi, 13.02.2018, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 17 din 08.02.2018 pentru data de 13.02.2018, ora 14,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 11 din cei 13 consilieri în funcţie. Lipsesc motivat domnul consilier local Iuga Dumitru și domnul consilier local Kiss Gabriel. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Toader Marian, primarul comunei Zăbrani, doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani, domnul Crișan Andrei, administrator public, doamna Zaharia Anuța, consilier și doamna Liliana Popescu, avocat.

Doamna secretar  delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

Se  propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului minim de adjudecare a masei lemnoase pe picior  din partida 280 ACC.I cu un volum de 842 mc; initiativa primarului

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Nicula T., Petrescu D., Oltean F., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C. şi Baba F.).

 

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 25.10.2017; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Zabrani pentru anul 2018 ; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2018; initiativa primarului
 4. Diverse

 

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 15.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 25.10.2017.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. Oltean dorește să se ajungă cu procesele verbale la zi.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 10 voturi pentru(Lazăr Ghe.,  Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Nicula T., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.) și 1 abținere(Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 16.

         S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Zabrani pentru anul 2018 .

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. primar spune că s-a uitat pe proiecția bugetară de anul trecut și ar dori să mai facă unele modificări în proiecția bugetară de anul acesta, respectiv să mai diminueze suma destinată clubului sportiv cu 60.000 lei pe care să îi redistribuie la capitolele unde sunt deficiențe majore, iar pe parcursul anului, în funcție de rectificările care se vor face și de sumele care se vor mai primi se vor acoperi capitolele deficitare.

         Dna. Țuța le explică consilierilor locali cum s-a făcut repartizare sumelor pe fiecare capitol bugetar și faptul că previzionarea a fost făcută în cea mai mare parte pe baza execuției bugetare de la data de 31.12.2017.

         Dl. Oltean dorește să știe ce reprezintă suma de 135.000 lei care este trecută în dreptul cheltuielilor cu OCPI?

         Dna. Țuța spune că acea sumă a venit cu destinație precisă de la OCPI pentru finanțarea lucrărilor de sectorizare cadastrală.

         Dl. primar spune că din acea sumă de 30.000 de la formare profesională se mai poate lua ceva și pune la tichete de vacanță, pentru că se vor acorda în acest an și sunt obligatorii prin lege.

         Dl. Oltean dorește să știe ce reprezintă suma de 50.000 la cheltuieli cu padurea?

         Dl. primar spune că lună de lună ocolul silvic emite o factură care implică plata pădurarului și a șefului de district, cheltuieli cu marcarea și altele și că nu se poate face compensare între instituții motiv pentru care ocolul silvic plătește primăriei și primăria plătește ocolului silvic.  

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturiu(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F., Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 17.

         S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de  voturi (Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F., Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 18.

         S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind stabilirea pretului minim de adjudecare a masei lemnoase pe picior  din partida 280 ACC.I cu un volum de 842 mc.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de  voturi (Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F., Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 19.

         S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Diverse.

         Dl. Baba dorește să știe care este stadiul identificării terenurilor agricole pentru care nu se plătește impozit?

         Dl. primar îi explică acestuia că această acțiune este una amplă, care necesită timp și resurse financiare, însă un prim pas s-a făcut cu cadastrul sistematic unde vor intra 1.800 de poziții.

         Dl. primar mai spune că a fost la București pentru a depune completări la proiectele care sunt în stadiul de verificare și i s-a comunicat că se va aloca suma necesară pentru plata lucrărilor de asfaltare a străzilor din localitatea Zăbrani. Tot dl. primar mai spune că un lucru îmbucurător este posibilitatea ca proiectul comun de realizare a rețelei de apă și canalizare în Chesinț și a rețelei de canailzare în Neudorf să fie finanțat începând cu acest an și astfel să se rezolve această problemă, iar proiectul cu realizare a șanțurilor, trotuarelor și podețelor în comună ar trebui cuprins ca și reparații în urma lucrărilor la rețelele de apă și canal, însă acest lucru nu este o certitudine.

         Dl. Nicula dorește să știe care este stadiul cu licitația pentru asfaltarea străzilor din Chesinț și Neudorf?

         Dl. primar spune că se va finaliza în perioada următoare, iar dacă nu vor fi contestații atunci  se vor demara lucrările.

         Dl. Nicula dorește să știe care este situația cu grajdurile de la Neudorf?

         Dl. viceprimar spune că  s-au luat toate măsurile în ceea ce privește rezolvarea acelei probleme și că se află în derulare procedura de executare silită, iar în momentul finalizării, având în vedere faptul că societatea care deține acele grajduri are o datorie de peste 300.000 lei, grajdurile vor trece în proprietatea comunei.

         Dl. primar spune că în urmă cu câteva zile a avut loc o dezbatere publică pentru a se aduce la cunoștința proprietarilor de terenuri din zona stadionului din Zăbrani ce se dorește a se realiza prin implementarea acelui P.U.Z. privind  realizarea unei zone de locuințe. Dl. primar precizează că în urma dezbaterii nu este sigur că toată lume prezentă a înțeles despere c e este vorba, însă speră că oamneii vor fi de acord și că lucrarea se va putea duce la bun sfârșit.

         Dl. Oltean dorește să știe care ar fi etapele care ar trebui parcurse pentru a se putea ajunge la o finalitate?

         Dl. primar spune că prima etapă va fi întabularea tuturor parcelelor care se va realiza prin intermediul cadastrului sistematic, după care în etapa a doua va urma solicitarea acceptului fiecărui proprietar pentru a se unifica întreaga suprafață și a se dezmembra ulterior exact cum este prevăzut în PUZ.

         Dl. Oltean consideră că va fi greu de realizat acest lucru și că o zona care s-ar preta mai bine pentru o astfel de investiție ar fi la ieșire din localitatea Neudorf,  mai ales că este terenul comunei.

         Dl. primar spune că va aborda implementarea PUZ-ului pe bucăți, iar în momentul în care ceilalți vor vedea ce se întâmplă vor dori să procedeze la fel, iar în ceea ce privește terenul de la Neudorf, dl. primar precizează că acolo s-a propus realizarea unei zone industriale.

Nemaifiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

                                    

      Preşedinte de sedinţă,                                 Pt. Secretar,      

       Petrescu Daniel Vasile                                    Ţuţa Hortensia

Ianuarie 2018

Ședința publica ordinară din 31.01.2018
Proces verbal

PROCES VERBAL

Din 30. 01. 2018

Încheiat astăzi, 31.01.2018, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 6 din 25.01.2018 pentru data de 31.01.2018, ora 14,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri în funcţie. Lipsește motivat domnul consilier local Iuga Dumitru. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Toader Marian, primarul comunei Zăbrani, doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani, domnul Crișan Andrei, administrator public și doamna Liliana Popescu, avocat.

Doamna secretar  delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

Se  propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru elevii școlilor de pe raza comunei Zăbrani, pe anul 2018; initiativa primarului

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Petrescu D., Oltean F., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C. şi Baba F.).

 

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28.09.2017; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucrari ce vor fi efectuate in anul 2017 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare ; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, de pe raza comunei Zabrani, judeţul Arad; initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind mandatarea unui reprezentant al comunei Zabrani in Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul A.D.I. S.I.G.D judetul Arad, sa aprobe cuantumul anual al cotizatiei prevazut pentru comuna Zabrani si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al asociatiei pentru anul 2017; initiativa primarului
 5. Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Act Adițional ; initiativa primarului
 6. Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a comunei a unor terenului intravilane, proprietatea Statului Roman ; initiativa primarului
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultant si de reprezentare pentru anul 2018; initiativa primarului
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea radierii dreptului de ipoteca cu titlu de sulta, pentru CF. 300209, cu nr.  top. 298/b-299/b, proprietatea Statului Roman in cota de 419/544 din suprafata totala de 1088 mp, in vederea inscrierii in CF a domnului Lascu Florin Sorin si a sotiei Lascu Gabriela Marioara, proprietari ai constructiei; initiativa primarului  
 9. Proiect de hotarare privind numirea persoanei responsabile cu tinerea la zi a Registrului de evidenţă a datoriei publice locale si a Registrului de evidenţă a garanţiilor locale; initiativa primarului
 10. Diverse

 

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 4.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28.09.2017.

         Dl. Oltean solicită ca redactarea proceselor verbale să se grăbească puțin, deoarece nu este normal ca în ședința din ianuarie să se aprobe procesul verbal al ședinței din septembrie, anul anterior.

         Dl. primar îl asigură pe acesta că se va încerca ducerea la zi a proceselor verbale.

         Dl. Oltean spune că nu s-au consemnat în procesul verbal toate aspectele discutate în cadrul ședinței și în special cele de la final.

         Dna. secretar delegat spune că în partea de final, la care face trimitere dl. Oltean,  camera video nu mai era în funcțiune, motiv pentru care nu a avut ce să menționeze.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.) și 1 vot împotrivă(Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 5.

         S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucrari ce vor fi efectuate in anul 2017 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare .

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 6.

         S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, de pe raza comunei Zabrani, judeţul Arad.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dna. Ardelean spune că aceasta este rețeaua școlară care s-a aprobat în luna noiembrie 2017 sub formă de proiect, iar acum a revenit de la inspectorat pentru a fi aprobată în forma finală.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.) și 1 abținere(Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 7.

         S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind mandatarea unui reprezentant al comunei Zabrani in Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul A.D.I. S.I.G.D judetul Arad, sa aprobe cuantumul anual al cotizatiei prevazut pentru comuna Zabrani si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al asociatiei pentru anul 2017.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 8.

         S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Act Adițional.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. Baba dorește să știe când se va preda și canalizarea din Zăbrani?

         Dl. administrator public spune că în ședința următoare se vor introduce toate obiectivele în domeniul public al comunei și ulterior se va face predarea efectivă către Compania de Apă Arad.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 9.

         S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a comunei a unor terenului intravilane, proprietatea Statului Roman .

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. Oltean spune că în acel tabel figurează la numărul administrativ 573 altă persoană decât cea care locuiește acolo efectiv.

         Dl. administrator public spune că acea situație este foarte des întâlnită în comună și că de fapt este vorba despre numere administrative vechi, iar la acel număr ar trebui să figureze numărul administrativ 207.

         Dl. Baba spune că în acel tabel anexat proiectului de hotărâre se mai găsesc și terenuri ale primăriei care se doresc a fi trecute în proprietatea privată a comunei.

         Dl. administrator public le explică consilierilor despre ce terenuri este vorba.

         Dl. Baba dorește să știe dacă s-a luat legătura cu cetățenii care au terenuri în situația de a fi trecute în proprietatea privată  a comunei, iar aceștia și-au manifestat intenția de a cumpăra acele terenuri, deoarece au fost situații în care s-au plătit rapoarte de evaluare, iar cei în cauză s-au răzgândit?

         Dl. primar spune că se va face doar trecerea în proprietatea, iar cei interesați să cumpere vor veni cu solicitare și în urma solicitărilor se vor întocmi rapoarte de evaluare.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 10.

         S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultant si de reprezentare pentru anul 2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. Baba dorește o situație cu toate procesele care s-au desfășurat pe parcursul anului 2017, respectiv câte au fost, câte s-au finalizat, care au fost costurile cu fiecare proces și câte s-au câștigat, respectiv pierdut?

         Dl. primar spune că se va întocmi o astfel de situație și se va pune la dispoziția consiliului local.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 11.

         S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea radierii dreptului de ipoteca cu titlu de sulta, pentru CF. 300209, cu nr.  top. 298/b-299/b, proprietatea Statului Roman in cota de 419/544 din suprafata totala de 1088 mp, in vederea inscrierii in CF a domnului Lascu Florin Sorin si a sotiei Lascu Gabriela Marioara, proprietari ai constructiei.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 12.

         S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind numirea persoanei responsabile cu tinerea la zi a Registrului de evidenţă a datoriei publice locale si a Registrului de evidenţă a garanţiilor locale.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. primar oferă explicații în ceea ce privește acest punct.

         Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 13.

         S-a trecut la punctul 10 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor școlare pentru elevii școlilor de pe raza comunei Zăbrani, pe anul 2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dna. Ardelean spune că aceste burse au fost acordate și până în prezent, însă o miră faptul că nu au fost aprobate în consiliul local până acum.

         Dl. Tomi dorește să știe care ar fi explicația pentru diferența mare dintre mediile anuale și examenul de final de clasa a VIII-a?

         Dna. Ardelean spune că o medie de 9 se obține mult mai ușor din 17 materii, decât din două care se dau la evaluarea națională, însă oricum nu sunt multe burse după cum se poate observa în situația prezentată în adresa venită din partea școlii.

         Dl. Baba dorește să știe cum s-a stabilit pragul de  acodare a burselor de merit cu începere de la media 9?

         Dna. Ardelean spune că există un anumit plafon în care trebuie să se încadreze instituția și în funcție de acel plafon și de mediile obținute de fiecare elev se stabilește un anumit prag al mediei astfel încât fiecare elev să poată să primească acea sumă de 80 de lei/lună.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 11  voturi pentru(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Baba F.) și 1 abținere( Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 14.

         S-a trecut la punctul 11 al ordinii de zi şi anume:  Diverse.

         La diverse se supune atenției consiliului local Raportul privind transparența decizională pentru anul 2017.

         Se dă citire unei adrese venite din partea doamnei Iancu Doina care dorește achiziționarea imobilului de la nr. 618.

         În urma discuțiilor consiliul local a hotărât să solicite o ofertă de preț din partea doamnei Iancu Doina pentru cumpărarea respectivului imobil compus din casa de locuit și teren aferent.

         Se prezintă Raportul de gestiune al Ocolului Silvic Lipova pentru anul 2017.

         Considerându-se un document foarte important, consiliul local hotărăște ca într-o ședință ulterioară să fie prezenți reprezentanții ocolului silvic cu detalierea acelui raport.

         La Diverse dl. primar le explică consilierilor faptul că a fost la o ședință la Consiliul Județean Arad și suma care se va repartiza pentru comuna Zăbrani va fi de 300.000 lei. Tot dl. primar mai spune că bugetul comunei va fi mai diminuat cu aproximativ 845.000 lei din cauza noilor reglementări date prin legea bugetului de stat.

Nemaifiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

                                    

      Preşedinte de sedinţă,                                 Pt. Secretar,      

       Petrescu Daniel Vasile                                    Ţuţa Hortensia