BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro
Consiliul Local zabrani


Şedinţe Consiliu - anul 2017

Ianuarie 2017

Şedinţa publica de îndată din 06.01.2017
Ordine de zi


In baza art. 39, alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, sunteti invitat(a) la sedinta de îndată a Consiliului Local al comunei Zăbrani care va avea loc în ziua de Joi, 06.01.2017, ora 12,00, la sediul Primariei comunei Zabrani, in sala de sedinte, cu urmatoarea :

ORDINE DE ZI:

  1. Proiect de hotărâre privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din Sursa E, pe anul 2016, in suma de 15.879,78 lei din excedentul anului precedent; iniţiativa primarului


Proces verbal

PROCES VERBAL

Din 06. 01. 2017

Încheiat astăzi, 06 ianuarie 2017, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 1 din 04.01.2017 pentru data de 06.01.2017, ora 12,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 9 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Kiss Gabriel, domnul Baba Fănel, domnul Oltean Florin şi domnul Ianc Graţian. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Toader Marian, primarul comunei Zăbrani, domnul Crişan Andrei Cătălin, secretarul comunei Zăbrani şi doamna doamna Ţuţa Hortensia, contabil în cadrul Primăriei comunei Zăbrani.

Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

Se  propune suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii datei de tragere a sumei ramase in cuantum 626.499 lei din totalul de 1.200.000 lei, reprezentand credit contractat in vederea realizarii investitiei publice de interes local "Canalizare menajera  localitatea Zabrani, judetul Arad"; initiativa primarului

 

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T., Blaguescu D., Tomi C.).

 

        Pe ordinea de zi se află următorul punct:

  1. Proiect de hotărâre privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din Sursa E, pe anul 2016, in suma de 15.879,78 lei din excedentul anului precedent; iniţiativa primarului

 

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul viceprimar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T., Blaguescu D., Tomi C.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 1.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din Sursa E, pe anul 2016, in suma de 15.879,78 lei din excedentul anului precedent.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T., Blaguescu D., Tomi C.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 2.

         S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii datei de tragere a sumei ramase in cuantum 626.499 lei din totalul de 1.200.000 lei, reprezentand credit contractat in vederea realizarii investitiei publice de interes local "Canalizare menajera  localitatea Zabrani, judetul Arad".

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T., Blaguescu D., Tomi C.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 3.

Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

 

 

                                  

    Preşedinte de sedinţă,                      Secretarul comunei Zăbrani,      

          Codrean Dănuţ                                  Crişan Andrei Cătălin