Text mai mare Text normal Text mai mic
BINE AŢI VENIT PE SITE-ul OFICIAL AL PRIMARIEI ZABRANI
      
317410 Zăbrani Str. Principală nr.95 ● Tel. 0040257.457.001 ● Fax: 0040257.457.430 ● primariazabrani@yahoo.com ● www.primaria-zabrani.ro
Consiliul Local zabrani


Şedinţe Consiliu - anul 2017

Decembrie 2017

Ședința publica ordinară din 20.12.2016
Proces verbal


PROCES VERBAL

Din  28.12.2017

 

            Încheiat astăzi, 28.12.2017, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 321 din 22.12.2017 pentru data de 28.12.2017, ora 15,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 13 din cei 13 consilieri în funcţie. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Toader Marian, primarul comunei Zăbrani, doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani, domnul Crișan Andrei, administrator public și doamna Liliana Popescu, avocat.

Doamna secretar  delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

 

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 ; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de inmormantare familiei defunctului Berzovan Vasile Valentin; initiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pentru luna noiembrie 2017 ; initiativa primarului
 4. Diverse

 

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Iuga D., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 146.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dl. președinte de ședință precizează că impozitele și taxele locale nu au mai suferit modificări, date de către consiliul local, de aproximativ 10 ani, ori în tot acest timp salariile din România au tot crescut, motiv pentru care vede normală această creștere, atât din postura de contribuabil persoană fizică, cât și din cea de contribuabil – prestator de servicii persoană juridică, profesia dumnealui fiind cea de medic veterinar.

         Dl. primar spune că s-a realizat o simulare a ceea ce însemană acea majorare pentru teren arabil, pentru teren intravilan curți construcții și alte atfel de impozite și se poate observa că majorarea nu este una chiar așa de semnificativă pe cum lasă să se creadă acel procent de 25%.

         Dl. președinte de ședință spune că majorarea pentru un hectar de teren arabil este de 11 lei.

         Dl. Oltean spune că majorarea la terenul intravilan este de 87 de lei.

         Dl. președinte de ședință precizează că acea majorare este calculată tot pentru un hectar de teren intravilan, ori la o suprafață medie de 1000 mp, majorarea ar fi de 8,7 lei.

         Dl. Tomi precizează că nu i se pare normal ca impozitul pentru terenul agricol să fie la același nivel pentru Chesinț și Neudorf, deoarece calitatea solului nu este aceeași, la Chesinț calitatea solului fiind mai proastă decât la Neudorf și chiar și decât la Zăbrani, diferența între un hectar de teren arabil la Zăbrani și un hectar de teren arabil la Chesinț fiind de 1 leu, adică aproape insesizabilă.

         Dl. primar spune că diferențierile între impozite sunt date de rangul localității și nu  sunt stabilite de către consiliul local. Dl. primar mai spune că la acei coeficienți nu se poate umbla, pentru că ei sunt stabiliți prin lege, însă dumnealui vine cu propunerea de majorare cu 25% a impozitelor și taxelor locale, majorare care le-a fost prezentată consilierilor în sume reale, calculate pe mai multe elemente impozabile și astfel, se pot observa foarte bine care sunt de fapt majorările. Tot dl. primar mai spune că nu se pot majora impozitele pe terenuri la Neudorf și să se micșoreze la Chesinț, cum ar fi normal, deoarece calitatea terenurilor la Neudorf este mai bună decât la Chesinț, motivul fiind rangul localității care este stabilit prin lege.

         Dl.Tomi spune că nu vede nicio diferență între localități și nu vede ce legătura are nivelul impozitelor cu rangul localități, pentru că de fapt este vorba despre calitatea solului și aici ar trebui să se facă diferențierea.

         Dl.primar precizează că, până și la notar se plătesc acele taxe notariale în funcție de rangul localității și că acel rang nu îl stabilește consiliul local, ci este dat de lege.

         Dl.Tomi dorește să știe unde este prevăzut în lege, legat de rangul localității?

         Dna. avocat Popescu Liliana precizează că acea reglementare se găsește în cuprinsul Codului fiscal, la art. 457.

         Dl. Oltean dorește să știe cum s-a ajuns la majorarea cu 25 %, dacă s-au făcut niște estimări, pentru că poate era nevoie de doar 10%, s-au poate nu era necesară majorarea deloc?

         Dl. primar spune că în urma noilor reglementări date de către legea bugetului, comuna Zăbrani a pierdut peste 800.000 lei, însă este clar că nu se va putea acoperi acea pierdere doar prin majorarea impozitelor și taxelor locale pentru că asta ar fi însemnat o majorare mult mai semnificativă decât cea propusă.

         Dl. Oltean dorește să știe dacă nu s-ar fi putu tăia și din alte locuri, respectiv să se reducă diverse cheltuieli?

         Dl. Kiss le adresează consilierilor din grupul PSD – ALDE o întrebare prin care le solicită să comunice colegilor consilieri dacă cunosc motivul pentru care bugetul comunei a fost afectat în așa măsură?

         Dl. Oltean spune că răspunsul s-a putut vedea la televizor și probabil că l-a văzut toată lumea, însă aici nu este vorba despre ce fac cei de la putere, ci este vorba despre cum poate consiliul local, la nuvel de comună, să ajute populația prin menținerea impozitelor la cel mai mic nivel. Dl. Oltean spune că ar trebui să se găsească soluții.

         Dl. Kiss precizează că majorarea cu 25% va aduce o creștere a venitului la bugetul local de aproximativ 150.000 lei și tot va rămâne o gaură de 650.000 lei, care nu vede cum se poate acoperi în întregime.

         Dl. Oltean spune că s-ar putea majora prețul la lemn, s-ar putea reduce alte cheltuieli cum ar fi cele cu fotbalul, și alte reduceri care ar fi posibile și astfel, să fie sprijiniți locuitori comunei prin menținerea impozitelor la nivelul anului 2017 sau prin majorarea acestora cu maxim 15%.

         Dl. Kiss spune că majorarea calculată la un hectar de teren arabil este de 11 lei, ori ce înseamnă 11 lei într-un an?

         Dl.Oltean spune că nu este vorba despte impozitul pe terenul agricol, ci despre cel pentru casă și teren intrevilan unde majorarea este foarte mare.

         Dna. Țuța le explică consilierilor care sunt majorările și cum s-au calculat. Astfel, dna. Țuța precizează că toate sumele care le-au fost prezentate consilierilor se raportează la hectar, respectiv la 10.000 mp, ori la terenul intravilan, la o suprafață de 1000 mp creștearea este de 8,71 lei. Tot dna. Țuța mai precizează că rangul localității este stabilit în funcție de numărul de locuitori. În ceea ce privește majorările la impozitul pe clădiri, pentru o casă cum este a dumneaei, majorarea va fi de 5 lei.

         Dl. Oltean spune că s-ar fi putut face o simulare la ce ar însemna reducerea unor cheltuieli și astfel, procentul de majorare să fie de maxim 15%.

         Dl. primar spune că majorarea calculată pentru o gospodărie nu este deloc una semnificativă, fiind vorba de aproximativ 38 de lei pe an. Tot dl. primar mai precizează însă, și faptul că dacă situația nu se va mai reglementa, atunci se va vedea nevoit să renunțe la echipa de fotbal, să renunțe la poliția locală sau la alte servicii, pentru a reduce cheltuielile și a putea să treacă anul următor cu bine.

          Dl. Oltean spune că în acest moment așa sunt vremurile și că sunt necesare astfel de măsuri, însă totuși i se pare prea mare majorarea de 25%.

         Dl. primar spune că dacă stai să o judeci prin prisma procentului atunci este mult, însă dacă o transpui în sume absolute majorarea nu este chiar așa de semnificativă.

         Dl. Tomi precizează că în fiecare an a aprobat o anumită sumă pentru fotbal, însă niciodată nu a primit o dare de seamă prin care să se justifice modul în care se cheltuiesc acei bani, în ce direcții se duc și dacă chiar sunt necesari, pentru că poate s-ar putea investi mai puțin și să se folosească jucători din comună.

         Dl. Nicula spune că este primul care și-ar dori ca echipa să fie formată din jucători din comună, însă din păcate nu vor tinerii din comună să practice acest sport la un anumit nivel care ar presupune un minim de pregătire.

         Dl. Baba dorește să precizeze că abordarea domnului președinte de ședință nu i s-a părut de bun augur, în ceea ce privește echivalarea creșterii impozitelor cu un pachet de țigarete, pentru că o familie pe lângă impozite mai are și alte taxe anuale pe care trebuie să le plătească, cum ar fi cultul, care se va stabili în perioada următoare și care probabil se va majora. Tot dl. Baba mai spune că a solicitat în nenumărate rânduri o situație cu terenurile agricole, respectiv care este suprafața pe care o deține comuna, ce suprafață este arendat, cât se încasează din arendă, însă nu a primit niciun răspuns în acest sens. Dl. Baba o întreabă pe doamna avocat Popescu, dacă există posibilitatea de a se face ceva cu acele 230 ha care se află în litigiu, pentru că lichidatorul nu are nici măcar paznici, ori lichidatorul pentru a recupera așa zisele pagube ar fi trebuit să lucreze aceea vie și să o întrețină, nu să o lase să moară. Dl.Baba precizează că cele 230 de hectare sunt blocate și astfel se pierde o sumă  destul de importantă care s-ar putea obține prin arendarea acelei suprafețe.

         Dna. avocat spune că pe toată perioada în care societatea se află în lichidare, orice operațiune este blocată și totul este lăsta la latitudinea lichidatorului și a judecătorului sindic.

         Dl. Baba vine cu rugămintea către doamna avocat să facă demersurile pentru ca pe toată perioada cât acest teren a fost blocat cineva să plătească pagubele produse.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 8 voturi pentru(Lazăr Ghe., Iuga D., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Petrescu D.) și 5 abțineri(Oltean F., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 147.

         S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de inmormantare familiei defunctului Berzovan Vasile Valentin.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dl. viceprimar spune că  persoana care a decedat nu a beneficiat de ajutor de înmormântare din partea statului, deoarece nu a fost angajat și nici nu a beneficiat de ajutor social, iar situația familiei este una nu prea buna.

         Dl. Baba spune că la un moment dat s-au adunat bani la o anumită societate comercială din Lipova pentru a ajuta unele persoane nevoiașe din Chesinț, printre care și acea persoană, ori oamenii au fost reticenți și au venit cu propunerea ca acea persoană să fie ajutată alături de membrii familiei să se integreze în societate și să se angajeze.

         Dna. Ardelean precizează că preotul din sat s-a dus să îi ducă un pachet pentru sărbători și a fost refuzat pe motiv că nu au nevoie de produse, ci de bani.

         Dl. Lazăr spune că ar fi foarte bine dacă s-ar putea stabili printr-o anchetă socială dacă familiile care solicită astfel de ajutoare sunt cu adevărat nevoiașe, pentru că în România pensia socială este de 520 lei și urmează să fie majorată la 620 sau 640 lei, ori tot în România la ora actuală numărul persoanelor care trăiesc sub pragul sărăciei este de peste 5.000.000 și de aceea trebuie să se stabilească dacă acele familii sau persoane se află sub acel prag.

         Dl. Baba spune că ar trebui să se verifice mai bine astfel de situații și să se stabilească exact cine și în ce condiții vor beneficia de astfel de ajutoare.

         Dl. primar spune că trebuie să se aibă în vedere și dacă acea familie are copii care merg la școală și care sunt buni la învățătură, pentru că dacă este așa atunci nu poți să nu sprijini acea familie.

         Dl. viceprimar vine cu propunerea de a i se acorda și acestei familii sprijinul, la fel cu le-a fost acordat sprijin și altor familii care poate că ar fi obținut sprijin și din altă parte, însă tot la primărie au apelat.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru(Lazăr Ghe., Iuga D., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.) și 1 abținere(Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 148.

         S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pentru luna noiembrie 2017 .

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru(Lazăr Ghe., Iuga D., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.) și 1 abținere(Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 149.

         S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Diverse.

Nemaifiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

                                    

      Preşedinte de sedinţă,                                 Pt. Secretar,      

        Macovei Luigi Ciprian                                    Ţuţa Hortensia


Ședința publica extraordinara din 20.12.2017
Proces verbal

PROCES VERBAL

Din 20. 12. 2017

Încheiat astăzi, 20 decembrie 2017, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 270 din 18.12.2017 pentru data de 20.12.2017, ora 15,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 11 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Kiss Gabriel, domnul Iuga Dumitru. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Toader Marian, primarul comunei Zăbrani, doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani, domnul Crișan Andrei, administrator public, doamna Zaharia Anuța, consilier, domnul Pleș Alin, polițist local.

Doamna  secretar delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

 

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2017; iniţiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de functii si stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Zabrani, pe anul 2018;initiativa primarului

 

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi( Macovei L., Codrean D., Petrescu D., Ardelean R., Lazăr Ghe., Nicula T.,  Ianc G., Blaguescu D., Baba F., Oltean F. și Tomi C.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 143.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2017.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire  acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dna. Țuța precizează că s-a primit suma de 20.000 lei de la Consiliul Județean Arad pentru achitarea de arierate, s-a încasat suma de 8.000 lei din vânzări domeniul privat, s-a primit de la AJPIS suma de 3.480 lei pentru ajutorul de încălzire, iar de la finanțe, încă o sumă reprezentând  plată sentințe judecătorești și salarii pentru cadrele didactice.  

Se supune la vot şi se aprobă cu 10 voturi pentru(Macovei L., Codrean D., Petrescu D., Lazăr Ghe., Nicula T.,  Ianc G., Blaguescu D., Baba F., Oltean F. și Tomi C.) și o abținere(Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 144.

          S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de functii si stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Zabrani, pe anul 2018.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

         Dl. primar precizează că începând cu data de 01.01.2018 se vor aplica prevederile OUG nr. 90/2017 prin care se vor majora cu 25% salariile din cadrul primăriei, majorare care practic vine să compenseze trecerea constribuțiilor de la angajator la angajat. Dl.l primar spune că vor fi cu siguranță vorbe în exterior referitor la cât are x sau y salariul, însă trebuie să se aibă în vedere faptul că acel salariu brut se împarte practic la doi, deoarece contribuția totală a angajatului va fi de 47,5%.

         Dna. Zaharia spune că la salariile care au fost aprobate de către consiliul local în luna iulie 2017, s-a adăugat acel procent de 25% și practic s-a respectat art. 7 din OUG nr. 90/2017.

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Macovei L., Codrean D., Petrescu D., Ardelean R., Lazăr Ghe., Nicula T.,  Ianc G., Blaguescu D., Baba F., Oltean F. și Tomi C.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 145.  

Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

 

 

                                    

    Preşedinte de sedinţă,                                   Pt. Secretar,     

       Macovei Luigi Ciprian                                    Ţuţa Hortensia

Noiembrie 2017

Sedinta publica ordinară 27.11.2017
Proces verbal


PROCES VERBAL

Din  27.11.2017

            Încheiat astăzi, 27.11.2017, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 266 din 22.11.2017 pentru data de 27.11.2017, ora 14,30.  
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri în funcţie. Lipsește motivat domnul Iuga Dumitru. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani, domnul Crișan Andrei, administrator public, doamna Liliana Popescu, avocat, domnul Boici Cristian, polițist local, domnul Dura Eugen și domnul Sorohan Remus, cetățeni ai comunei, precum și doi reprezentanți ai Neudorf Farming S.R.L..
Doamna secretar  delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.
Se  propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:

 1. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru utilizarea si reabilitarea de catre S.C. ROMANIAN COMPANY FOR CONSTRUCTIONS  S.R.L. a drumurilor de exploatare DE-817, DE-813, DE-806, DE-20, DE-14; initiativa viceprimarului
 2. Proiect de hotarare privind privind trecerea in proprietatea privata a comunei Zabrani a terenului intravilan, proprietatea Statului Roman, inscris in CF nr. 300050, nr. Top.  Zabrani, in suprafata de 50 mp; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea amenajarii a doua parcari in localitatea Zabrani; initiativa primarului

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Petrescu D., Oltean F., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C. şi Baba F.).

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinara din 31.07.2017 ; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din 10.08.2017 ; initiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinara din 30.08.2017 ; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2017; initiativa primarului
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pentru luna octombrie 2017; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical situat în localitatea Zăbrani nr. 97, d-nei dr. Luca Georgeta si d-nei. Dr. Luca Gabriela; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea modului de valorificare de catre Ocolul Silvic Lipova  a masei lemnoase din padurea comunala, stabilita pentru recoltarea in anul 2018 ; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea susțineri de către Comuna Zăbrani a comisionului pentru plățile efectuate prin Ghișeul.ro, pentru taxele și impozitele locale ; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru utilizarea si reabilitarea de catre S.C. Tehnodomus  S.A. a drumurilor de exploatare DE-817, DE-813, DE-20, DE-32, DE-375, DE-44, DE-45, DE-1302; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, de pe raza comunei Zabrani, judeţul Arad; initiativa primarului
 1. Diverse

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 129.
S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinara din 31.07.2017.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.) și 1 abținere(Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 130.
S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din 10.08.2017 .
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.) și 1 abținere(Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 131.
S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinara din 30.08.2017 .
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Petrescu D., Blaguescu D., Oltean F., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 132.
S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2017.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dna. Țuța Hortensia le expune consilierilor continutul raportului de specialitate.
Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.) și 1 abținere(Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 133.
S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pentru luna octombrie 2017.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Se supune la vot şi se aprobă  cu cu 11 voturi pentru(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.) și 1 abținere(Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 134.
S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical situat în localitatea Zăbrani nr. 97, d-nei dr. Luca Georgeta si d-nei. Dr. Luca Gabriela.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Petrescu D., Blaguescu D., Oltean F., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 135.
S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea modului de valorificare de catre Ocolul Silvic Lipova  a masei lemnoase din padurea comunala, stabilita pentru recoltarea in anul 2018.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. președinte de ședință spune că și în anul 2017, la fel ca și în anul 2016 au fost unele probleme în ceea ce privește alimentarea populației cu lemn de foc, însă speră ca în anul 2018 să se schimbe ceva pentru că nu e normal să meargă oamenii în pădure și să nu aibă lemn doborât și scos în rampă așa cum prevede contractul încheiat cu societate care exploatează pădurea comunală.
Dl. Oltean spune că au fost probleme și la modul de organizare a pădurarului, pentru că au fost cetățeni care l-au sunat și le-a spus că o să îi contacteze dumnealui să le comunice când să vină după lemne și nu i-a mai sunat deloc, lucru care nu este normal și ar trebui să se stabilească niște reguli bine definite, pentru că pădurarul nu ar trebui să facă regulile, ci să le respecte pe cele existente.
Dl. viceprimar precizează că problemele care au apărut în decursul anului 2017 s-au datorat perioadei în care s-au efectuat demersurile pentru refacerea amenajamentului silvic și nu lipsei de personal a societății care a exploatat lemnul din pădurea comunală. Dl. viceprimar spune că amenajamentul a fost finalizat, are o valabilitate de 10 ani și speră ca pe viitor să nu mai fie astfel de probleme.
Dl. Oltean spune că din totalul de 4300 mc, ar trebui să se cunoască ce cantitate va fi necesară oentru a satisface nevoia cetățenilor de lemn de foc și în funcție de acest aspect să se facă repartizarea.
Dl. administrator public spune că în anul 2017 cantitatea de 4000 mc s-a împărțit în două, respectiv 2000 mc pentru vânzarea pe picior și 2000 mc pentru vânzarea către populație și pentru aprovizionarea instituțiilor publice, iar pentru anul 2018 propunerea este de a se repartiza cantitatea de 3000 mc pentru populație și 1300 mc pentru vânzarea pe picior.
Dl. Baba spune că ar trebui să se facă un calcul pentru a se stabili necesarul de lemn de foc, însă să rămână și o anumită cantitate de buștean care să se vândă pe picior pentru a se acoperi astfel costurile de exploatare pentru lemnul de foc.
Dl. viceprimar spune că pentru această iarnă au fost depuse 720 de cereri, ori la o medie de 4mc /cerere rezultă cantitatea de aproximativ 3000 mc, ceea ce se apropie de propunerea inițială.
Dl. Oltean precizează că dumnealui ar fi vazut altfel această situație, respectiv că un reprezentant al Ocolului Silvic Lipova ar fi trebuit să vină și să prezinte o situație cu costurile generate de exploatarea lemnului de foc pentru populație și o situație cu veniturile aduse de vănzarea celor 1300 mc pe picior, pentru a se vedea dacă se compensează cele două și dacă ar putea exista și un eventual profit pentru comună.
Dl. viceprimar spune că astfel de cifre se vor prezenta la ședința de consiliu în care se va aproba bugetul pentru anul 2018, însă ceea ce crede dumnealui că ar trebui avut în vedere ar fi o eventuală aducere a prețurilor practicate de comuna Zăbrani la nivelul celor practicate de către Ocolul Silvic Lipova, deoarece aceste tarife nu sau mai modificat de mulți ani și comuna este vulnerabilă în eventualitatea unui control al Curții de Conturi.
Dl. viceprimar propune cantitatea de 3000 mc pentru populație și 1300 mc pentru vanzarea pe picior.
Se supune la vot această propunere care este votată de către 6 din cei 12 consilieri prezenți.
Dl. Baba propune cantitatea de 3300 mc pentru populație și 1000 mc pentru vânzarea pe picior.
Se supune la vot această propunere care este votată de către 5 din cei 12 consilieri prezenți.

Având în vedere că propunerea domnului viceprimar este cea agreată, se supune la vot acest proiect de hotărâre cu specificația că, cantitatea totală de 4300 mc se va repartiza în 3000 mc pentru populație și 1300 mc pentru vânzarea pe picior şi se aprobă  cu 7 voturi pentru(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Petrescu D.) și 5 abțineri(Oltean F.,  Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 136.
S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea susțineri de către Comuna Zăbrani a comisionului pentru plățile efectuate prin Ghișeul.ro, pentru taxele și impozitele locale .
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. administrator public spune că s-a primit o adresă din partea Agenției pentru Agenda Digitală a României, o instituție guvernamentală, care ne aduce la cunoștință obligația instituțiilor administrației publice locale de a înființa și de a gestiona un mecanism de plată online a taxelor și impozitelor locale sub denumirea de Ghișeul. Ro, iar un prim demers ar fi acela de a adopta o hotărâre de consiliu local prin care să se aprobe susținerea de către comună a comisioanelor pentru plățile care se vor efectua prin intermediul aplicației respective.
Dl. Tomi dorește să știe care va fi nivelul acelui comision.
Dl. administrator public spune că nu se cunoaște un comision fix, deoarece fiecare instituție bancară are alt comision, însă există posibilitatea, dacă se dorește, ca fiecare cetățean să își plătească acel comision, pe lângă taxele achitate către stat.
Dl. Oltean dorește să știe dacă toate primăriile din județ au adoptat acest sistem sau dacă primăria Zăbrani este prima care face acest pas?
Dl. administrator public spune că nu cunoaște acests aspect, însă, cu siguranță, o astfel de adresă a primit fiecare UAT.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de  voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Petrescu D., Blaguescu D., Oltean F., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 137.
S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru utilizarea si reabilitarea de catre S.C. Tehnodomus  S.A. a drumurilor de exploatare DE-817, DE-813, DE-20, DE-32, DE-375, DE-44, DE-45, DE-1302.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. viceprimar spune că este vorba despre un acord de care au nevoie toti cei care desfasoara activitatea de balastieră, acest acord fiind necesar pentru obținerea autorizației de exploatare.
Dl. Petrescu dorește să știe dacă se percepe vreo taxă pentru tranzitarea acestor drumuri?
Dl. viceprimar spune că există o taxă instituită și că s-au făcut nenumărate acțiuni pentru a se implementa respectiva taxă, taxă care se adresează transportatorilor, ori societățile care dețin balastiere , dar nu dețin mijloace de transport al materialelor de balastieră, nu sunt obligate să plătească acea taxă, ci doar să încunoștințeze transportatorii despre necesitatea achitării taxei.
Dl. Tomi vine cu propunerea ca pe viitor să se instituie o taxă pentru obținerea acestui acord care să fie plătită de către beneficiar.
Dl. viceprimar spune că o să aibă în vedere această sugestie și să propună modificarea hotărârii de consiliu din 2008, care reglementează aceste aspecte.
Dl. Baba spune că s-ar putea face un proiect de hotărâre prin care balastierele să plătească o taxă pentru fiecare metru cub de material livrat și astfel să nu mai fie nevoită poliția locală să facă pe detectivii și pe casierii.
Dl. administrator public spune că este dificil să se perceapă o taxă pentru fiecare metru cub de material pentru că ar trebui să se țină o evidență a mașinilor și a încărcăturii, lucru care ne-ar duce tot la un fel de paznic al drumului, pentru că societatea care exploatează materialul nu o să declare niciodată cantitatea reală.  
Dl. Petrescu precizează că ori se va sta de pază, ori se se va percepe o taxă lunară sau anuală, probabil că tot atâția bani se vor încasa, motiv pentru care vede mai oportună varianta cu instituirea unei taxe lunare care să cadă în sarcina balastierelor, iar cum îți recuperează aceștia banii este strict problema dumnealor.
Dl. viceprimar precizează că din păcate doar o singură balastieră exploatează zăcământ de pe raza comunei Zăbrani, celelalte fiind pe raza comunei Păuliș și doar tranzitează trumurile de pe raza noastră. Dl. viceprimar dorește să mai precizeze și faptul că un astfel de drum este destul de greu de întreținut, iar exemplul cel mai elocvent este drumul care vine de la Mureș și intră în Zăbrani pe Rând, unde se poate observa că s-au format gropi tocmai pentru că acel drum nu a mai fost întreținut de nimeni de câțiva ani.
Dl. Ianc vine cu propunerea ca toate balastierele să pună mână de la mână și să betoneze drumul pe care îl folosesc, pentru că trebuie să se aibe în vedere și protejarea culturilor, deoarece se poate observa pe marginea drumului că nu se mai face nicio cultură agricolă din cauza prafului emanat pe perioada verii.
Dl. Boici Cristian spune că balastierele au obligația să ude drumul pe toată perioada verii.
Dl. viceprimar spune că s-a udat drumul pe perioada verii care a trecut, însă căldura a fost foarte mare și nu au făcut față , chiar dacă au udat drumul și de două ori pe zi.
Dl. Baba spune că s-a modificat traseul drumului, deoarece conform hărții pe care o deține, înpartea de final drumul merge pe vechiul drum care nu este pietruit și nu pe cel pietruit.
Dl. administrator public spune că drumurile nu s-au modificat și că sunt aceleași încă de la începutul activității balastierei Tehnodomus, proiectul de hotărâre fiind identic cu cel de atunci.
Se supune la vot şi se aprobă  cu 11 voturi pentru(Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Ardelean R., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.) și 1 abținere(Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 138.
S-a trecut la punctul 10 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, de pe raza comunei Zabrani, judeţul Arad.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dna. Ardelean spune că rețeau școlară presupune totalitatea instituțiilor de învățământ de pe raza comunei și a rămas neschimbată față de anul precedent.
Se supune la vot şi se aprobă  cu 11 voturi pentru(Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., OLtean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.) și 1 abținere(Ardelean R.).  În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 139.
S-a trecut la punctul 11 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind acordul Consiliului Local al comunei Zabrani pentru utilizarea si reabilitarea de catre S.C. ROMANIAN COMPANY FOR CONSTRUCTIONS  S.R.L. a drumurilor de exploatare DE-817, DE-813, DE-806, DE-20, DE-14.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. administrator public spune că este vorba despre societatea SELRG Mineral care solicită acceptul pentru reabilitarea drumurilor în numele Romanian Company for Constructions SRL, deoarece licența de exploatare este tot pe numele acelei societăți.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de  voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Petrescu D., Blaguescu D., Oltean F., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 140.
S-a trecut la punctul 12 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind privind trecerea in proprietatea privata a comunei Zabrani a terenului intravilan, proprietatea Statului Roman, inscris in CF nr. 300050, nr. Top.  Zabrani, in suprafata de 50 mp.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.      
Dl. viceprimar spune că s-au identificat două terenuri pe Vale care sunt unul în proprietatea Statului Român și celălalt în proprietatea privată a comunei, și se dorește amenajarea a două parcări care vor fi iluminate și supravegheate video.
Dl. Baba precizează că inițiativa este bună, însă ar trebui să se aibă în vedere ca respectivele parcări să rămână parcări și să nu devină depozite de lemne sau de gunoi.
Dl. viceprimar spune că amenajarea se va face corespunzător și se vor monta camere de supraveghere pentru a se asigura că destinația se va respecta.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.).  În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 141.
S-a trecut la punctul 13 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea amenajarii a doua parcari in localitatea Zabrani.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.      
Fiind vorba despre același subiect care s-a dezbătut la punctul anterior, se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Kiss G., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.).  În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 142.
S-a trecut la punctul 14 al ordinii de zi şi anume:  Diverse.
Dl. Ianc aduce în discuție problema cu montatul bordurilor pe Sococel și precizeză că pe partea unde sunt casele, în dreptul acceselor în gospodării, bordurile nu au fost lăsate mai jos pentru a facilita accesul cu mașina, acestea putând chiar să nu fie  montate deloc în unele locuri.
Dl. viceprimar spune că a fost în vizită cu dirigintele de șantier, cu proiectantul, cu constructorul și cu domnul primar și au constata aceste aspecte care urmează să fie remediate. Tot domnul viceprimar mai spune că pe partea opusă se vor monta rigole care vor prelua apa pluvială.
Dl. Dura Eugen precizează că pe acea stradă ar fi trebuit să se decoperteze 30 de cm și abia după aceea să se toarne asfaltul.
Dl. Oltean dorește să știe când va deveni canalizarea funcțională?
Dl. viceprimar spune că s-a întocmit procesul verbal de recepție la finalizarea lucrărilor și că urmează ca rețeaua să fie predată Companiei de Apă Arad. Tot dl. Viceprimar mai spune că a solicitat un reprezentant al CAA care să vină și să mai pornească acele pompe de repompare pentru că ele trebuiesc pornite periodic.
Dl. Dura E. Dorește să știe când se va putea racorda la rețeaua de canalizare?
Dl. viceprimar spune că de îndată ce rețeaua se va preda la CAA cetățenii care vor dori să se racordeze vor depune o solicitare în acest sens la CAA și vor primi un aviz și o soluție tehnică, urmând ca o societate agreată de  către CAA să execute lucrarea.
Dl. Baba readuce în discuție problema cu drumul de balastieră și dorește să știe dacă nu cumva și celelalte societăți folosesc același drum?
Dl. viceprimar spune că acel drum până la un moment dat este folosit de către toate societățile, iar de la o anumită porțiune drumul se bifurcă.
Dl. Baba vine cu propunerea ca o societate să se ocupe de aceea porțiune care este folosită de toți, iar ceilalți să se ocupe de porțiunile mai mici și de celălalt drum care ajunge pe Rând.
Dl. viceprimar spune că acel drum este foarte greu de întreținut, mai ales că este foarte lat, ori la început când s-a făcut respectivul drum, abia trecea un camion pe el și avea câteva refugii, însă când a venit doctorul Man, l-a lărgit și l-a adus la stadiul actual.
Dl. Nicula dorește să știe care este stadiul licitație pentru asfaltările din Chesinț și Neudorf?
Dl. viceprimar spune că procedura este tot în stadiul de solictare de clarificări, însă speră ca până la finele anului să se dea o soluție.
Dl. Ianc dorește să știe dacă se mai poate interveni pe străzile care au fost asfaltate, pentru că s-a realizat acostamentul însă acesta ar mai trebui prelungit în dreptul intrărilor în gospodării?
Dl. viceprimar spune că este la curent cu aceste probleme și că în primă fază utilajul care a realizat acostamentul doar atât a putut să facă, însă ulterior se va interveni și se vor rezolva aceste probleme.
Dl. Baba precizează că s-a procedat greșit încă din faza de proiectare, pentru că ar fi trebuit să se scoată piatră de pe fiecare stradă și să se i-a ca reper stâlpi de electricitate, astfel încât după ce se turna asfaltul să se păstreze gabaritul deja existent faâă de firele de pe stâlpi, deoarece acum s-a micșorat distanța și nu mai vine nimeni să înalțe stâlpii.
Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

      Preşedinte de sedinţă,                                 Pt. Secretar,      
Macovei Luigi Ciprian                                    Ţuţa Hortensia


Octombrie 2017

Sedinta publica ordinară 25.10.2017
Proces verbal


PROCES VERBAL

Din  25.10.2017

            Încheiat astăzi, 25.10.2017, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 237 din 20.10.2017 pentru data de 25.10.2017, ora 15,00.  
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri în funcţie. Lipsește motivat domnul Kiss Gabriel. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Toader Marian, primarul comunei Zabrani, doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani, domnul Crișan Andrei, administrator public, doamna Liliana Popescu, avocat și reprezentanții Neudorf Farming S.R.L..
Doamna secretar  delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.
În deschiderea ședinței dl. primar informează consiliul local cu privire la deplasarea dumnealui la București, unde a depus la minister, proiecte cu privire la alimentarea cu apă a localității Chesinț, realizarea rețelei de canalizare în localitățile Neudorf și Chesinț și realizarea de trotuare, poduri și șanțuri în comuna Zăbrani. Tot dl. primar spune că în perioada următoare va trebui să se mai deplaseze o dată la București pentru a depune hotărârile și documentele aferente, dacă acestea vor fi aprobate în ședința de consiliu, pentru proiectele de reabilitare a dispensarului uman din Chesinț, extinderea școlii din Zăbrani și reabilitarea străzilor din comună.
Se  propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tenhico-economici ai investitiei “Modernizare strazi in Zabrani, judetul Arad”; initiativa viceprimarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tenhico-economici ai investitiei “Reabilitare si modernizare dispensar uman in comuna Zabrani, judetul Arad”; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tenhico-economici ai investitiei “Extindere Scoala Generala Adam Muller Guttenbrunn, comuna Zabrani, judetul Arad”; initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea sumei necesare pentru cofinantarea de catre Comuna Zabrani a investitiei “Reabilitare si modernizare dispensar uman in comuna Zabrani, judetul Arad”; initiativa primarului
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea sumei necesare pentru cofinantarea de catre Comuna Zabrani a investitiei “Extindere Scoala Generala Adam Muller Guttenbrunn, comuna Zabrani, judetul Arad”; initiativa primarului
 6. Proiect de hotarare privind privind trecerea in proprietatea privata a comunei Zabrani a terenului intravilan, proprietatea Statului Roman, inscris in CF nr. 300050, nr. Top. 45,46 Neudorf, in suprafata de 250 mp; initiativa primarului

Dl. Baba spune că ar trebui să li se comunice și dumnealor acei indicatori tehnico-economici și despre ce sumă este vorba la cofinanțare pentru că și în cadrul proiectului de asfaltare a străzilor din Zăbrani s-au făcut niște capete de pod care nu sunt în regulă și care se vor remedia, însă lucrările s-au făcut și nu se știe cine va suporta costurile.
Dl. Administrator public spune că acei indicatori sunt reflectați prin niște sume și că datele despre care vorbește dl. Baba sunt redate în cadrul proiectului tehnic, iar în ceea ce privește suma pentru cofinanțare, acesta spune că va oferi lămuriri în momentul în care respectivul punct se va dezbate.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Petrescu D., Oltean F., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C. şi Baba F.).

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din 14.07.2017 ; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2017; initiativa primarului
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pentru luna septembrie 2017; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind clasificarea strazii nr. 2 din localitatea Zabrani in categoria functionala a drumurilor de interes local sub denumirea de drumul comunal DC , de la intersectia acestuia cu DJ 682 (interiorul localitatii Zabrani, intersectie Arad-Lipova-Timisoara) - km 0+000 si pana la intersectia acestuia cu DJ 682(interiorul localitatii Zabrani, zona Bici) – km  1+400; initiativa primarului
 1. Diverse

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 118.
S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din 14.07.2017 .
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 119.
S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2017.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dna. Țuța Hortensia spune că s-a realocat suma de 100.000 lei din totalul de 200.000 lei primiți de la Consiliul Județean Arad pentru construirea capelei din Zăbrani, pentru a se achita lucrările de reabilitare a drumurilor din interiorul comunei.
Dl. Administrator public spune că proiectul construirii capelei este în stadiul de obținere a avizelor, motiv pentru care în anul 2017 nu mai este necesară întreaga sumă de 200.000 lei, ori la momentul actual fiind necesară acoperirea cheltuielilor cu reabilitarea drumurilor din comună, s-a considerat oportun să se realoce suma de 100.000 lei pentru a se acoperi o parte din acele cheltuieli.
Dl. Baba dorește să știe unde se va construi capela în Zăbrani și cum va arăta?
D.viceprimar spune că, capela se va construi în incinta cimitirului ortodox și că există un proiect care este gata și care se poate prezenta, dacă se dorește.
Dl. Baba dorește să mai știe dacă acest proiect va fi susținut în întregime de către consiliul județean sau va fi necesară și o contribuție a comunei?
Dl. viceprimar spune că va fi necesară și o contribuție a comunei pentru că nu va putea consiliul județean să susțină întreaga investiție care se ridică la suma de aproximativ 300.000 lei.
Dl. Baba spune că poate nu ar fi mult nici 100.000 euro, dacă ar ști și consilierii despre ce este vorba și ce se va face cu acei bani. Tot dl. Baba dorește să știe dacă se va putea realiza și o parcare care la un asemenea edificiu va fi cu siguranță necesară?
Dl. viceprimar spune că se va construi și o parcare pentru că spațiu este sufucient.
Dl. Tomi dorește să știe dacă suma care se vehiculează va acoperi și cheltuielile cu parcarea?
Dl. viceprimar spune că suma respectivă va acoperi și acele cheltuieli.
Dl. administrator public le prezintă consilierilor proiectul capelei.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 120.
S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pentru luna septembrie 2017.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Se supune la vot şi se aprobă  cu 10 voturi pentru(Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Oltean F.,  Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.) și 2 abținere(Ardelean R. și Petrescu D..). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 121.
S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind clasificarea strazii nr. 2 din localitatea Zabrani in categoria functionala a drumurilor de interes local sub denumirea de drumul comunal DC , de la intersectia acestuia cu DJ 682 (interiorul localitatii Zabrani, intersectie Arad-Lipova-Timisoara) - km 0+000 si pana la intersectia acestuia cu DJ 682(interiorul localitatii Zabrani, zona Bici) – km  1+400.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. administrator public precizează că se dorește reclasificarea drumului pentru a se putea solicita sprijin de la Consiliul Județean Arad pentru reabilitarea lui.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 122.
S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tenhico-economici ai investitiei “Modernizare strazi in Zabrani, judetul Arad”.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. Baba dorește să știe care sunt indicatorii tehnico-economici pentru ca astfel să nu mai apară probleme cum au fost cele de la proiectul cu asfaltarea străzilor în Zăbrani.
Dl. administrator public spune că sunt chiar indicatorii tehnico-economici ai acelei investiții și că au fost aprobați inițial în faza de proiect tehnic, iar acum se aprobă după finalizarea procedurii de achiziție publică, deoarec se cunoaște suma exactă pe care a oferat-o câștigătorul licitației. Dl. administrator public mai precizează că detaliille de ordin tehnic se  pot observa în cadrul proiectului tehnic și nicidecum în cadrul indicatorilor tehnico-economici care reflectă costul estimat pentru realizarea proiectului.
Dl. Baba aduce în discuție subiectul referitor la capetele de pod care sunt construite fără a avea vreo utilitate și mai sunt și inestetice.
Dl. viceprimar spune că acele capete de pod au fost proiectate de către un arhitect și cu siguranță au o utilitate bine stabilită, chiar dacă nu arată foarte bine. 
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 123.
S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tenhico-economici ai investitiei “Reabilitare si modernizare dispensar uman in comuna Zabrani, judetul Arad”.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. Tomi dorește să știe dacă se va reabilita întreaga clădire, inclusiv partea din spate?
Dl. administrator public spune că este vorba doar despre clădirea din față.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de  voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 124.
S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tenhico-economici ai investitiei “Extindere Scoala Generala Adam Muller Guttenbrunn, comuna Zabrani, judetul Arad”.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. viceprimar spune că este vorba despre construirea unei clădiri care ulterior va avea utilitatea de sală de sport.
Se supune la vot şi se aprobă  cu 11 voturi pentru(Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.) și 1 abținere(Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 125.
S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea sumei necesare pentru cofinantarea de catre Comuna Zabrani a investitiei “Reabilitare si modernizare dispensar uman in comuna Zabrani, judetul Arad”.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. administrator public spune că este vorba despre suma de 66.000 lei.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.).  În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 126.
S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea sumei necesare pentru cofinantarea de catre Comuna Zabrani a investitiei “Extindere Scoala Generala Adam Muller Guttenbrunn, comuna Zabrani, judetul Arad”; initiativa primarului.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. administrator public spune că este vorba despre suma de 32.000 lei.
Se supune la vot şi se aprobă  cu 11 voturi pentru(Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.) și 1 abținere(Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 127.
S-a trecut la punctul 10 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind privind trecerea in proprietatea privata a comunei Zabrani a terenului intravilan, proprietatea Statului Roman, inscris in CF nr. 300050, nr. Top. 45,46 Neudorf, in suprafata de 250 mp.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Oltean F., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.).  În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 128.
S-a trecut la punctul 11 al ordinii de zi şi anume:  Diverse.
Dl. Tomi dorește să știe cum este clasificată strada din Chesinț care urma să fie asfaltată și care a fost tăiată de pe listă, respectiv dacă este stradă sau drum comunal?
Dl. Viceprimar spune că aceea este clasificată ca și stradă și că este cuprinsă pentru asfaltare în cadrul proiectului pe Măsura 322 care în momentul de față este în procedură de licitație, procedură care durează de aproximativ 2 ani. Dl. Viceprimar vine cu precizarea că, cu o zi înaintea ședinței de consiliu au fost din nou cei de la finanțe și încă nu au fost mulțumiți de răspunsurile primite ca și clarificări, motiv pentru care au mai solicitat clarificări în plus, însă dumnealui speră ca până la finele anului să se ajungă la o concluzie și să se declare câștigătorul licitației.
Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

      Preşedinte de sedinţă,                                 Pt. Secretar,      
Macovei Luigi Ciprian                                    Ţuţa Hortensia


Septembrie 2017

Sedinta publica ordinară 28.09.2017
Proces verbal


PROCES VERBAL

Din  28.09.2017

            Încheiat astăzi, 28 septembrie 2017, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 211 din 21.09.2017 pentru data de 28.09.2017, ora 15,00.  
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri în funcţie. Lipseşte motivat domnul consilier local Petrescu Daniel. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau partedomnul Toader Marian, primarul comunei Zăbrani, domnul Crişan Andrei Cătălin, administratorul public al comunei, doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani, doamna Liliana Popescu, avocat, reprezentanții Neudorf Farming S.R.L., precum și domnul Dura Eugen, doamna Prodan Ildiko, domnul Prodan Ionuț, cetăţeni  ai comunei Zăbrani.
Doamna secretar  delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.
Se  propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:

 • Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii referitor la modernizarea de strazi in comuna Zabrani, respectiv satele Zabrani, Chesint si Neudorf, judetul Arad; initiativa primarului
 • Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii referitor la extinderea retelei de canalizare in comuna Zabrani si alimentarea cu apa a localitatii Chesint, judetul Arad;initiativa primarului
 • Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tenhico-economici ai investitiei “Modernizare strazi in comuna Zabrani, localitatile Zabrani, Neudorf si Chesint, judetul Arad”; initiativa primarului
 • Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tenhico-economici ai investitiei “Extindere retea de canalzare in comuna Zabrani si alimentare cu apa in localitatea Chesint, judetul Arad”; initiativa primarului
 • Proiect de hotarare privind mandatarea unor reprezentanti ai comunei Zabranicare sa faca parte din  comisiile de coordonare si supervizare pentru pregatirea si planificare fiecarui contract de concesiune si comisiile de evaluare privind delegarea serviciului de salubrizare in cadrul proiectului “Sistem  Integrat de Gestionare a Deseurilor  Judetul Arad";initiativa primarului
 • Proiect de hotarare privind aprobarea Memoriului Justificativ pentru investiţia ,,Modernizarea Serviciului Public Edilitar Gospodaresc al comunei Zăbrani prin achiziția de utilaje”;initiativa primarului
 • Proiect de hotarare privind aprobarea implementării proiectului ,,Modernizarea Serviciului Public Edilitar Gospodaresc al comunei Zăbrani prin achiziția de utilaje”; initiativa primarului

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Oltean F., Ianc G., Tomi C. şi Baba F.).

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ; 
 2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2017; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Zabrani care sa faca parte din comisia de inventariere constituita la Compania de Apa Arad ; initiativa primarului
 • Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Zăbrani în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din cadrul Şcolii Gimnaziale “Adam Muller Guttenbrunn” Zăbrani; initiativa primarului
 • Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prin Act Adiţional; initiativa primarului
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea aredării prin licitaţie publică a terenurilor agricole, altele decât pajiştile,  din patrimoniul privat al comunei Zabrani; initiativa primarului
 • Diverse

         S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 105.
S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume: Alegerea presedintelui de sedinta. 
Dl. Lazar Gheorghe il propune pe dl. Macovei Luigi.
Se supune la vot  si cu 10 voturi pentru( Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C. ,Ianc G. Lazar Ghe.,Ardelean R.,Codrean D.,Baba F.)  si 2 abtineri (Oltean F. Si Macovei Luigi), dl. Macovei Luigi este ales președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 106.
S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume : Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2017.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dna. Tuta Hortensia ofera detalii cu privire la acest punct :- 2.000 lei se retrag de la tichete de cresa ( in valoare de 50lei/buc.), nefiind solicitari in aceasta directie.

 • Se primesc 300.000 pe HG 673/2017 pentru calamitati ( furtuna din 17.09.2017).

Dl. Baba F. intreaba ce se va face cu cei 300.000 ?
Dl. primar ii raspunde că se vor repara scolile, gradinitele, parcurile și caminele culturale afectate de furtuna.
Dl. Baba intreaba daca din acesti bani se va trece si la repararea bisericii greco- catolice sau a crucii acesteia?
Dl. primar îi explica faptul ca nu se pot trece sumele dintr-o parte in cealalta, dar că s-a mai solicitat o a doua tranșă de la Guvern care este pentru unitățile de cult.
Tot aici dl. Baba solicita un raport de cheltuire a acestor bani, la care d-l primar ii aduce la cunostiinta ca in viitoare sedinta de consiliu va aduce un raport cu privire la aceste cheltuieli.
Dl. Nicula T. intreaba daca pentru cetateni care au avut pagube se va face ceva ?
Dl. Codrean D. aduce la cunostiinta faptul ca s-a deplasat deja o comisie formata din reprezentanti ai I.S.U , ai C.J. Arad și ai Instituției Prefectului, comisie care a evaluat doar pagubele aduse institutiilor, acestia din urma spunand ca nu intra si pagubele cetatenilor.
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi (Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 107.
S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume : Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Comunei Zabrani care sa faca parte din comisia de inventariere constituita la Compania de Apa Arad.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se trece la propuneri pentru a desemna un reprezentant al Consiliului Local.  Dl. Nicula T. il propune pe dl. Baba F., dar acesta din urma refuzand pe motiv ca nu are timpul necesar , tot dansul propunandu-l pe Codrean D., motivand faptul ca dl. Codrean are si calitatea de viceprimar si dispune de timpul necesar pentru a face parte din aceasta comisie de inventariere.
Se supune la vot și se aproba  cu unanimitate de voturi( Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 108.
S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume: Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al comunei Zăbrani în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din cadrul Şcolii Gimnaziale “Adam Muller Guttenbrunn” Zăbrani.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. Lazar Ghe. il propune pe dl. Petrescu Daniel ca reprezentant al Consiliului Local in Consiliul de Administratie din cadrul Scolii Gimnaziale „Adam Muller Guttenbrunn” Zabrani.
Dl. Tiberiu Nicula il propune pe dl. Baba F., ca reprezentant al Consiliului Local in Comisia pentru Evaluare si Asigurarea Calitatii din cadrul Scolii Gimnaziale  Adam Muller Guttenbrunn Zabrani.
Se supune la vot şi se aprobă  cu 11 voturi pentru(Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., , Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F., Blaguescu D.) şi 1 abţinere(Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 109.  
S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume: Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare prin Act Adiţional.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G., Baba F., Blaguescu D. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 110
S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume: Proiect de hotărâre privind aprobarea aredării prin licitaţie publică a terenurilor agricole, altele decât pajiştile,  din patrimoniul privat al comunei Zabrani.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. Macovei L. solicita modificarea termenelor de plata a arendelor, cu plata in  30 iulie si 30 octombrie, spunand ca ar intra banii de pe recolta si platile APIA.
Dl. Primar ii raspunde ca acest proiect este identic cu cel al amenajamentului pastoral, iar termenele de plata nu sunt imposibile.
Tot aici dl. Macovei L. intreaba daca e posibila construirea de cladiri ( anexe necesare ), in ideea diversificarii activitatilor (posibil zootehnice) pe aceste terenuri ?
Dl. primar ii raspunde ca, fiind terenuri agricole nu se poate.
Dl. presedinte de sedinta cere si alte opinii pe acest punct de discutie.
         Dl. Baba Fanel solicita o inventariere a terenului disponibil si cel dat in arenda, pentru a avea o situatie clara, cu taxele percepute pe suprafetele respective, cu date ce privesc incheierea contractelor de arenda pentru a nu se da in inchiriere pe urma, daca s-a pornit in ideea asta, contracte existente , cat se plateste?
         Dl. primar ii raspunde ca se face procedura de licitatie.
         Dl. Oltean F.  spune ca la pasune le-a fost prezentata o harta si ca asa ar trebui sa se procedeze si cu terenurile arabile pentru a se cunoaste cate sute de hectare detine comuna, cine are contracte si pe ce suprafete?
         Dl. primar ii raspunde ca acestea sunt anuale, de acum vor fi pe 5 ani.
         Dl. Baba F. precizeaza ca, in titlul proiectului de hotarare, este mentionata sintagma ”a terenurilor agricole” si nu intelege la ce se refera acea sintagma.
         Dl. primar  ii raspunde ca denumirea e generica si a explicat asta si in sedinta de consiliu local anterioara, dar daca se uita pe proiectul de hotarare este specificat clar ca este vorba despre patrimonial privat al comunei.
         Dl. Baba F.  cere sa i se prezinte mai intai situatia cu terenurile agricole proprietatea private a comunei, atat dumnealui cat si colegilor dumnealui si abia apoi acestia vor vota acest proiect, pentru ca nu pot sa voteze in necunostinta de cauza.
         Dl. primar spune ca terenurile agricole sunt cele care sunt in proprietatea private a comunei.
         Dl. Baba F. spune ca dumnealor(consilierii din grupul PSD-ALDE) nu au stiut de aceste date niciodata.
         Dl. primar spune că dumnmealor au avut acele date, precum si sumele incasate.
         Dl. Oltean spune ca dumnealor doresc sa stie despre ce e vorba, respectiv cate hectare se  lucreaza si de catre cine?
         Dl. primar spune ca pe Chesint sunt 100 hectare, din care pe 27 ha sunt contractate si diferenta o lucreaza Neudorf Farming fara contract, pe cand la Zabrani sunt toate cu contracte si platite.
         Dl. Tomi C. isi cere permisiunea de a-si spune punctul de vedere , el spunand  ca se stia de sedinta asta ca va fi si vor fi ceva problem si ca putea dl. primar sa vina anticipat cu aceasta situatie si s-ar fi discutat pe bune despre aceasta situatie, pe care dumnealor tot o cer de ani buni.
         Dl. primar spune ca, pana la finalul sedintei, o sa vorbesc cu dl. Boscu sa ii dea situatia cu terenurile comunei.
         Dl. Codrean D. mai da citire din nou punctului de pe ordinea de zi, specificand ca asta trebuie sa se hotarasca.
         Se supune la vot acest proiect de hotarare, moment in care dl. Baba, dl. Oltean, dl. Gratian, dl. Casian si dl. Blaguescu parasesc sala de sedinta. S-a votat si s-a respins cu 7 voturi pentru (Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G. si Ardelean R.). Pentru adoptarea acestei hotărâri era necesară o majoritate calificată, respectiv 9 voturi pentru.
S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume: Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii referitor la modernizarea de strazi in comuna Zabrani, respectiv satele Zabrani, Chesint si Neudorf, judetul Arad.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. primar spune ca despre ceea ce se discuta se poate observa pe hartile centralizatoare - Zabrani, Chesint, Neudorf, pe care le au consilierii in fata, in cadrul proiectului fiind cuprinse  toate trotuarele si strazile ce nu au fost cuprinse pentru astfaltare pe cele doua proiecte, respectiv Masura 322 si PNDL.
Dl. Lazar Ghe. intreaba daca trotuarele si podetele se vor construi doar pe strazile astfaltate?
Dl. primar spune ca trotuarele si podetele sunt pentru toate strazile, chiar si pentru cele care nu sunt cuprinse in astfaltare pe acest proiect.
Se supune la vot și se aprobă cu 7 voturi pentru(Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 111.
S-a trecut la punctul 8  al ordinii de zi şi anume : Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii referitor la extinderea retelei de canalizare in comuna Zabrani si alimentarea cu apa a localitatii Chesint, judetul Arad.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot și se aprobă cu 7 voturi pentru(Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 112.
S-a trecut la punctul 9  al ordinii de zi şi anume: Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tenhico-economici ai investitiei “Modernizare strazi in comuna Zabrani, localitatile Zabrani, Neudorf si Chesint, judetul Arad”.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot și se aprobă cu 7 voturi pentru(Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 113.
S-a trecut la punctul 10  al ordinii de zi şi anume: Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tenhico-economici ai investitiei “Extindere retea de canalzare in comuna Zabrani si alimentare cu apa in localitatea Chesint, judetul Arad”.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot și se aprobă cu 7 voturi pentru(Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 114.
S-a trecut la punctul 11  al ordinii de zi şi anume: Proiect de hotarare privind mandatarea unor reprezentanti ai comunei Zabranicare sa faca parte din  comisiile de coordonare si supervizare pentru pregatirea si planificare fiecarui contract de concesiune si comisiile de evaluare privind delegarea serviciului de salubrizare in cadrul proiectului “Sistem  Integrat de Gestionare a Deseurilor  Judetul Arad".
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Sunt propusi dl. Codrean Danut si dna. Petrescu Andreea.
Se supune la vot și se aprobă cu 7 voturi pentru(Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 115.
S-a trecut la punctul 12  al ordinii de zi şi anume: Proiect de hotarare privind aprobarea Memoriului Justificativ pentru investiţia ,,Modernizarea Serviciului Public Edilitar Gospodaresc al comunei Zăbrani prin achiziția de utilaje.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot și se aprobă cu 7 voturi pentru(Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 116.
S-a trecut la punctul 13  al ordinii de zi şi anume: Proiect de hotarare privind aprobarea implementării proiectului ,,Modernizarea Serviciului Public Edilitar Gospodaresc al comunei Zăbrani prin achiziția de utilaje.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot și se aprobă cu 7 voturi pentru(Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 117.

 

        S-a trecut la punctul 14  al ordinii de zi şi anume: Diverse.
Se dă citire solicitării venite din partea S.C. Todd Events S.R.L. și înregistrată la Primăria comunei Zăbrani sub nr. 4214/11.09.2017, prin care se exprimă intenția de a închiria bucătăria Căminului Cultural Zăbrani în vederea desfășurării de activități de catering pentru evenimente.
Dl. Nicula dorește să știe dacă va mai avea cineva acces la bucătăia căminului din momentul în care aceasta va fi închiriată de către o societate?
Dl. primar spune că ideea în sine, privită în ansamblu, nu este una rea, pentru că ai preda toate aparaturile în adminiustrarea societății care ar avea obligația să le întrețină corespunzător, pentru că în prezent cazanul pentru supă este ars, cuptorul pentru carne este desetat și toate astea pentru că nu este o singură persoană cea care le manipulează.
Consilierii care initial au părăsit sala, se întorc în sală la acest punct.
Dl. primar mai completează cu faptul că în străinătate, dacă te duci să închiriezi un local , îl închiriezi cu tot ce este în el, ori aceasta ar trebui să fie mantalitatea și la noi.
Dl. Oltean spune că aici este vorba despre un cămin cultural și nu despre o sală privată.
Dl. Nicula spune că acest cămin este un bun public și ar trebui să existe un director care să se ocupe de tot ceea ce înseamnă administratrea și buna lui funcționare, iar în situația în care ceva se defectează sau se distruge să răspundă și să plătească cel care a produs paguba.
Dl. viceprimar spune că acest subiect este unul care ar trebui cu siguranță aprofundat, deoarece ar trebui să se aibă în vedere și faptul că s-au făcut demersuri pentru a se înființa program prelungit la grădinițele din comună și au fost probleme cu găsirea unui furnizor de tip catering care să asigure o masă caldă copiilor, pentru că societățile de la Lipova care se ocupă cu asta nu au fost prea deschise  în vederea unei eventuale colaborări. Tot. Dl. viceprimar mai precizează și faptul că în ultima perioadă predarea și prealuarea căminului s-a făcut pe bază de proces verbal, însă deși s-a procedat astfel trebuie avută în vedere și uzura obiectelor, respectiv veselă, pahare, aparaturi etc.
Dl. Nicula spune că dumnealui nu este de acord cu o astfel de închiriere, pentru că este vorba despre un bun al comunității locale și trebuie tratat ca atare.
Dl. viceprimar spune că ar trebui totuși aprofundat subiectul pentru că, pe lângă programul prelungit la grădinițe ar mai fi poate și unele persoane vârstnice care ar avea nevoie de un meniu al zile, de o masă caldă, motiv pentru care propune să se poarte o discuție mai amplă într-o ședință ulterioară.
Dl. Oltean deschide subiectul legat de aprovizionarea populației cu lemn de foc, spunând că s-au făcut acele cereri însă când vine vorba de dus lemne, nu se poate duce mai mult de o monoaxă într-o zi, iar în prezent tractorul din pădure este defect și nu se exploatează lemn, ori în această situație se va repeta istoria de anul trecut când cetățenii comunei au intrat în criză de lemn de foc.
Dl. primar spune că acele cereri s-au făcut pentru a se putea avea o situație centralizată cu necesarul de lemn de foc pentru întreaga comună, iar situația centralizatoare a fost trimisă mai departe către Ocolul Silvic Lipova.
Dl. Oltean spune că lemnul de lucru se scoate din pădure, însă cel pentru foc nu se poate scoate.
Dl. primar spune că lemnul de foc este scos într-o rampă primară de unde solicitații pot să meargă și să îl achiziționeze. Tot dl. primar mai spune că anul trecut s-a întocmit o adresă către Ocolul Silvic LIpova prin care i se cerea ca tot lemnul de foc să se distribuie strict către cetățenii comunei Zăbrani.
Dl. Oltean spune că în momentul de față nu se respectă deloc partea cu scosul lemnului în rampă, deoarece cei care au fost în pădure pentru a își achiziționa lemn de foc au fost nevoiți să îl adune de prin pădure, ori cineva ar trebui să îi tragă la răspundere pe cei care exploatează.
Dl. primar spune că acest aspect s-a notat și se va lua legătura cu dl. Șeran pentru a vedea care este situația de fapt și pentru a se lua măsurile care se impun.
Avocatul societății S.C. Neudorf Farming S.R.L., în timpul discuțiilor purtate pe tema arendării terenurilor din comună, a intervenit fără a i se da cuvântul și a precizat faptul că , din cauza proastei gestionări de către primarul comunei a patrimoniului acesteia, toate terenurile agricole ale comunei se aflau în acel moment sub sechestru.
Dl. primar a intervenit și a precizat că acest fapt este neadevărat și că dl. avocat ar trebui, în primul rând să ceară permisiunea pentru a vorbi și în al doilea rând ar trebui să vorbească în cunoștință de cauză.
Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

 

         Preşedinte de sedinţă,                                 Pt. Secretar,     
Macovei Luigi Ciprian                                    Ţuţa Hortensia


August 2017

Sedinta publica ordinară 30.08.2017
Proces verbal


PROCES VERBAL

Din  30.08.2017

            Încheiat astăzi, 30 august 2017, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 191 din 24.08.2017 pentru data de 30.08.2017, ora 15,00.  
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri în funcţie. Lipsește motivat domnul Oltean Florin. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Toader Marian, primarul comunei Zabrani, doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani, doamna Liliana Popescu, avocat și doamna Zaharia Anuța, consilier.
Doamna secretar  delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.
Se  propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:

Proiect de hotarare privind arendarea terenurilor proprietate privată a comunei Zăbrani; initiativa viceprimarului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei S.C. Eco Lipova S.R.L.; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui reprezentant al Consiliului local Zăbrani în AGA a Companiei de Apă Arad; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea listei partiziilor(parchetelor) care se vor exploata in semestrul II 2017 din padurea comunala Zăbrani; initiativa primarului

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Petrescu D., Kiss G., Blaguescu D., Ianc G., Tomi C. şi Baba F.).

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 31.05.2017 ; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 29.06.2017 ; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de functii pentru pentru functionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Zăbrani; initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului minim de adjudecare a masei lemnoase pe picior  din partida 66/P – ua 42C cu un volum de 792 mc; initiativa primarului
 5. Diverse

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 97.
S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 31.05.2017.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 98.
S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 29.06.2017.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 99.
S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, a statului de functii pentru pentru functionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Zăbrani.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dna. Zaharia oferă explicații suplimentare pentru proiectul de hotărâre.
Se supune la vot şi se aprobă  cu 11 voturi pentru(Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., , Tomi C., Ianc G., Baba F., Blaguescu D., Petrescu D. şi Ardelean R.) și 1 abținere(Lazăr Ghe.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 100.
S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind stabilirea pretului minim de adjudecare a masei lemnoase pe picior  din partida 66/P – ua 42C cu un volum de 792 mc.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. Petrescu oferă detalii suplimentare pentru acest proiectde hotărâre.
Se supune la vot şi se aprobă  cu 11 voturi pentru(Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., , Tomi C.,  Ianc G., Baba F., Blaguescu D., Petrescu D. şi Ardelean R.) și 1 abținere(Lazăr Ghe.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 101.
S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind arendarea terenurilor proprietate privată a comunei Zăbrani.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Au loc discuții pe marginea acestui proiect de hotărâre unde fiecare consilier își spune părerea.
Se supune la vot şi se respinge  cu 8 voturi pentru(Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Ardelean R., Petrescu D.) și 4 abțineri(Blaguescu D., Baba F., Tomi C. și Ianc G.) Pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre era necesară o majoritate calificată, respectiv 9 voturi pentru.
S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei S.C. Eco Lipova S.R.L..
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Se prezintă consilierilor organigrama S.C. Eco Lipova S.R.L.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de  voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Petrescu D., Tomi C., Baba F. și Ianc G. ). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 102.
S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind mandatarea unui reprezentant al Consiliului local Zăbrani în AGA a Companiei de Apă Arad.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Petrescu D., Codrean D., Baba F. şi Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 103.
S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea listei partiziilor(parchetelor) care se vor exploata in semestrul II 2017 din padurea comunala Zăbrani.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Petrescu D., Codrean D., Baba F. şi Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 104.
S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi şi anume:  Diverse.
La Diverse au loc discuții pe marginea necesității atribuirii de denumiri la străzile din comuna Zăbrani.
Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

      Preşedinte de sedinţă,                                 Pt. Secretar,      
Kiss Gabriel                                           Ţuţa Hortensia


Sedinta publica de îndată 10.08.2017
Proces verbal


PROCES VERBAL

Din  10.08.2017

            Încheiat astăzi, 10 august 2017, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 182 din 09.08.2017 pentru data de 10.08.2017, ora 15,00.  
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 11 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Baba Fănel şi domnul Macovei Luigi Ciprian. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Crișan Andrei, administratorul public al comunei Zăbrani și doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani .
Doamna  secretar delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2017; initiativa primarului

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul viceprimar  dă citire proiectului de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T.,  Ianc G., Kiss G., Oltean F., Blaguescu D., Tomi C., Nicula T. și Ardelean R.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 95.
S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2017.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire  acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Codrean D., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T.,  Ianc G., Kiss G., Oltean F., Blaguescu D., Tomi C., Nicula T. și Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 96.  
Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.


    Preşedinte de sedinţă,                                   Pt. Secretar,     
Kiss Gabriel                                            Ţuţa Hortensia


Iulie 2017

Sedinta publica ordinară 31.07.2017
Proces verbal


PROCES VERBAL

Din  31.07.2017

            Încheiat astăzi, 31 iulie 2017, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 126 din 25.07.2017 pentru data de 31.07.2017, ora 15,00.  
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 13 din cei 13 consilieri în funcţie. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Toader Marian, primarul comunei Zabrani, domnul Crişan Andrei Cătălin, administratorul public al comunei, doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani, doamna Liliana Popescu, avocat, domnul Boici Cristian, polițist local, doamna Zaharia Anuța, consilier şi domnul Dura Eugen, cetăţean  al comunei Zăbrani.
Doamna secretar  delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.
Se  propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2017; initiativa primarului

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a  Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, in conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei  „Proiect integrat de investitii: modernizare strazi , centru de zi pentru copii de tip after school si reabilitare camin cultural Neudorf, comuna Zabrani,  judetul Arad“ in localitatea Zabrani, com. Zabrani, jud.ARAD”; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizare a terenului sintetic din localitatea Zabrani si stabilirea intervalelor orare pentru accesul in parcurile din comuna Zabrani; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de inmormantare familiei defunctului Madosa Cornel-Gigi; initiativa primarului

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Petrescu D., Kiss G., Blaguescu D., Oltean F., Ianc G., Tomi C. şi Baba F.).

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 28.04.2017 ; initiativa primarului
2. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea organigramei, a statului de functii si stabilirea salariilor de bază pentru pentru functionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Zăbrani; initiativa primarului
3. Diverse

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Petrescu D., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 88.
S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 28.04.2017 .
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Petrescu D., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 89.
S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind privind aprobarea organigramei, a statului de functii si stabilirea salariilor de bază pentru pentru functionarii publici şi personalul contractual din cadrul Primăriei comunei Zăbrani.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. Lazăr dorește să știe dacă s-a făcut o estimare a impactului creșterilor salariale asupra bugetului local și dacă se cunoaște cu cât crește fondul de salarii și implicit cheltuielile cu personalul?
Dna. Țuța spune că dumneaei a calculat doar dacă se încadrează acele cheltuieli în buget și a constata că se încadrează.
Dl. primar dorește să dezvolte puțin acest subiect spunând că părerile sunt pro și contra, în sensul că unii nu sunt de acord că s-a majorat salariul doar cu 10%, alții spun că nu ar fi trebuit sa se majoreze deloc. Dl. primar spune că s-a mers pe majorarea cu 10% care se va aplica la salariul de baza si nu la un salariu minim de pornire de 2.100 lei la care se aplica toate sporurile si majorarile asa cum a vazut ca sa practicat in unele primarii din județ. Dl. primar spune că între acea suma de 2.100 lei și salariul minim brut pe țară există un gol pe care acum fiecare se bucură că îl va lua însă în urmă cu ceva timp a fost curtea de conturi in verificări și toți angajații primăriei au trebuit să returneze sume importante de bani, ori acest lucru nu este de dorit. Dl. primar spune că la finalul anului se va putea vedea care a fost impactul acestor creșteri salariale și dacă sau diminuat fondurile pentru investiții. Dl. primar spune că a luat această decizie de creștere cu doar 10% a salariilor pentru a fi precaut în ceea ce înseamnă alocările de fonduri pentru echilibrarea bugetului local în anul 2018, deoarece formula în baza căreia se alocă aceste fonduri a rămas aceași, însă TVA a scăzut cu 5%, ori dacă acele fonduri se vor diminua și ele cu 5% atunci va fi o problemă și de aceea e bine să fie precaut.
Dl. Baba spune că s-a așteptat ca măririle să fie mai mari, dacă Guvernul a lăsata această posibilitate, însă dumnealor(n.r. Grupul de consilieri PSD-ALDE) oricum practic iau act de aceste majorări și nu le decid deoarece nu au cunoștință despre toate cifrele care pot să îi ajute să stabilească dacă creșterea este sau nu justificată. Dl. Baba dorește să se știe că nu consiliul local a dat aceste salarii și că dacă dl. primar a considerat că aceasta este mărirea care poate fi suportată de către bugetul local înseamnă că așa este și că dumnealui știe cel mai bine acest lucru fiind ordonatorul principal de credite. Dl. Baba dorește să știe de la reprezentantul salariaților primărie, dl. Boici Cristian, dacă acesta a avut o discuție în prealabil cu angajații și ulterior cu ordonatorul de credite pe tema majorărilor salariale?
Dl. Boici spune că a avut o discuție cu dl. primar, după care a avut o discuție și cu o parte din angajații primăriei, însă despre majorările salariale a știut toată lumea din primărie.
Dl. Baba spune că în condițiile în care liderul de sindicat susține că toți angajații primăriei cunosc aceste majorări, dumnealuiu nu poate decât să fie de acord.
Dl. Lazăr spune că în Legea nr. 153/2017 se specifică foarte clar faptul că primarul propune și consiliul local aprobă și nicidecum nu ia act.
Dl. Baba spune că așa este, însă nu poate dumnealui să vină și să spună că se majorează salariile cu 40%, dacă ordonatorul de credite susține altceva, acesta din urmă cunoscând situația fondurilor  necesare pentru susținerea majorărilor.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., , Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F., Blaguescu D., Petrescu D. şi Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 90.
S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2017.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dna. Țuța spune că s-au primit banii pentru proiectul de canalizare în sumă de 820.072 lei, reprezentând o parte din cofinanțarea comunei Zăbrani.
Dl. primar spune că după cum bine se știe primăria a trebuit să plătească în avans cofinanțarea, pentru aceasta fiind necesară accesarea acelui credit de la CEC Bank, iar ulterior s-a primit această sumă care se va utiliza pentru a se achita ceea ce a mai rămas de achitat în cadrul proiectului, suma de 250.000 lei se va achita la CEC Bank ca și restituire credit, iar diferența se va utiliza pentru plata arieratelor.
Dl. Baba dorește să țtie cât mai trebuie restituit din credit?
Dna. Țuța spune că s-au plătit suma de 60.000 lei reprezentând lunile mai și iunie și se va mai achita suma de 250.000 lei după care se vor recalcula dobânzile și perioada și se va ști exact cât mai este de plata.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Petrescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G.,Baba F. şi Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 91.
S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a  Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, in conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei  „Proiect integrat de investitii: modernizare strazi , centru de zi pentru copii de tip after school si reabilitare camin cultural Neudorf, comuna Zabrani,  judetul Arad“ in localitatea Zabrani, com. Zabrani, jud.ARAD”.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. primar spune că în acest caz este vorba despre proiectul derulat prin AFIR, pentru care s-a reușit prelungirea perioadei de finalizarea lucrărilor pentru luna octombrie a anului 2018, iar acum este necesară și prelungirea scrisorii de garantare tot până atunci.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G.,Baba F. şi Ardelean R., Petrescu D. şi Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 92.
S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizare a terenului sintetic din localitatea Zabrani si stabilirea intervalelor orare pentru accesul in parcurile din comuna Zabrani.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. viceprimar dă citire regulamentului.
Dupăcitirea regulamentului se invită la dezbateri.
Dl. Baba spune că este de acord ca atunci când se organizează competiții sportive sau se fac antrenamente să se facă totul într-un cadrul organizat și să se plătească o taxă, însă pentru copii din sat care ar trebui să folosească acel teren la fel cum o făceau și dumnealor, respectiv consilierii locali, pe vremea lor, adică gratis, care va fi programul și ce posibilități ar exista pentru aceștia?
Dl. Nicula spune că acei copii ar putea să joace pe gratis însă, să fie organizați și supravegheați.
Dl. Baba spune că este bine ce zice dl. Nicula, dar nu este în regulă cu programul care este limitat la două zile în cursul săptămânii, respectiv marți și joi.
Dl.Nicula spune că nici dumnealui nu este de acord cu acest program și că ar trbui să utilizeze terenul sintetic în fiecare zi, însă sub supraveghere. Tot dl. Nicula mai spune că nu este de acord nici să se limiteze accesul pe terenul sintetic dacă nu sunt cel puțin 8 persoane, pentru că poate să vină 3 sau patru persoane și să joace tenis cu piciorul.
Dl. viceprimar spune că a propus acele două zile pentru că atunci este antrenament și pentru că programul fiind după ora 16 în acele două zile  este acolo administratorul bazei sportive și poate să supravegheze activitatea, pentru că nu i se poate impune administratorului bazei sportive să fie prezent la teren ori de câte ori este solicitat, întrucât are și acesta un program de lucru de 8 ore pe zi.
Dl. primar spune că toată limea s-a obișnuit mai nouă că dacă un lucrue este al comunei atunci înseamnă că e gratis, ori dacă se observă cum arată terenu sintetic de la Aluniș față de cel de la Zăbrani și având în vedere că s-au construit la câteva luni diferenâă unul de celălalte, se popate observa clar faptul că cel de la Zăbrani este bine întreținut, ori pentru a schimba plasele, becurile de la nocturnă și altele este nevoie de perceperea unei taxe pentru utilizarea acestuia.
Dl. Baba întreabă dacă pe dumnealor i-a oprit cineva să se joace pe terenul de fotbal la vremea lor?
Dl. primar spune că atunci nu existau astfel de terenuri.
Dl. Baba spune că nu asta este relevant și că relevant este faptul că și copii din comună au dreptul să beneficieze de acel teren.
Dl. Nicula spune că este de acord cu asta, însă trebuie să o facă organizat și sub supraveghere.
Dl. Baba spune că așa este, însă nu doar marțea și joia și nu condiționat de anumite ore.
Dl. Oltean spune că poate să se dea în folosință terenul în fiecare zi din cursul săptămânii până la ora 16 când administratorul bazei sportive este în timpul orelor de program.
Dl. primar spune că cei care vreau să joace fotbal vin în general după ora 20 și stau până noapte la ora 24, ori administratorul bazei sportive nu poate să fie acolo și la acea oră să îi supravegheze. Dl. primar mai spune că există posibiltatea ca cei care joacă fotbal să spargă un neon sau să rupă o plasă și nu i se pare normal să nu i se perceapă o taxă din care să se poată suporta înlocuirea acestora.
Dl. Ianc întreabă cum se procedeaqză dacă vine un părinte cu 10 copii din sat și vrea să utilizeze terenul?
Dl. viceprimar spune că a specificat în cuprinsul regulamentului că, copiii cu vârsta de până la 14 ani au accesul gratuit sub supravegherea unui adult.
Dl. Baba spune că până la ședința viitoare ar fi bine să i se aducă și dumnealui la cunoștință regulamentul clubului sportiv pentru că nu i se pare normal ca primăria și consiliul local să finanțeze clubul sportiv și baza sportivă, iar copiii din comună și chiar și adulții să plătească pentru utilizarea acestuia.
Dl. viceprimar spune că pentru utilizarea terenului din spatele poții terenului din iarbă nu s-au perceput niciodată taxe.
Dl. Oltean spune că și la Vladimirescu și oriunde te duci să practici un sport pe un teren amenajat și întreținut se percepe o taxă.
Dl. primar spune că propunerea este ca în fiecare zi de luni până vineri, între ora 8 și 16, accesul pentru copiii până la 14 ani cu cel puțin un însoțitor adult care să îi supravegheze să aibă accesul gratuit în incinta terenului sintetic, iar după ora 16 accesul să se facă cu perceperea unei taxe de 50 lei/ora pentru persoane cu vârsta de peste 14 ani după următorul program:  marți și joi de la 16-22, sâmbătă și duminică pe perioada verii de la 14-22 și pe perioada iernii de la 14-20.
Tot în cadrul acestui punct se dezbate și stabilirea unui orar pentru accesul în parcurile din comună.
Dl. viceprimar spune că din cauza numeroaselor distrugeri , bătăi și a consumului de alcool în incinta parcurilor din comună, dumnealui propune ca pe perioada de vară accesul să fie permis în parcuri până la ora 24, iar pe perioada iernii până la ora 21.
Dl. Lazăr spune că nu cunoaște un alt parc din judeâul Arad unde să existe un orar de funcționare.
Dl. Boici Cristian, polițist local, spune că a surprins într-o noapte în jurul orei 2, un grup de copii minori cu vârste între 14 și 17 ani care în mod normal și firesc nu aveau ce să caute acolo la acea oră nesupravegheați, însă dumnealui neavând niciun cadrul legal nu a putut decât să le atragă atenția că este cam târziu pentru ca aceștia să se afle înt-un astfel de loc la acea oră. Dl. Boici spune că le-a atras atenția până și părinților despre astfel de evenimente.
Dl. Oltean spune că în astfel de cazuri este clar vina părinților care le permit copiilor să stea pe stradă până la acele ore târzi în noapte și că este clar nevoie de instituirea unui program.
Dl. viceprimar spune că trebuie stabilită și ora de la care accesul este permis diminieața și propune ora 6.
Se supune la vot şi se aprobă  cu 11  voturi pentru(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Petrescu D., Tomi C., Oltean F.) şi 2 abţineri(Baba F. și Ianc G. ). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 93.
S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de inmormantare familiei defunctului Madosa Cornel-Gigi.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Se stabilește acordarea unui ajutor de înmormâtare la valoarea celui acordat de către stat.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Macovei L., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Petrescu D., Codrean D., Oltean F., Baba F. şi Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 94.  
S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Diverse.
Dl. Primar spune că au apărut niște modificări la regimul silvic și că în urma acestora vânzarea de lemn pentru foc din pădurea comunală se va face doar pe bază de tabel întocmit de către primărie cu persoanele  care doresc lemne de foc și trimis la Ocolul Silvic Lipova.
Dl. Petrescu spune că acele tabele se vor întocmi în baza unor cereri pe care fiecare cetățean le va înregistra la primărie, și ulterior tabelul va fi comunicat pădurarului care va face progamările în pădure, însă trebuie să existe înțelegere din partea cetățenilor, deoarece la efectuarea programărilor se va ține cont de ordinea depunerii cererilor.
Dl. Primar spune că este bine că se procedează așa pentru că astfel Ocolul silvic va putea să stabilească cu aproximație necesarul de lemne al populației comunei Zăbrani pentru o iarnă.
Dl. Baba spune că această situație ar fi putut să o facă și primăria în atâția ani.
Dl. Petrescu spune că mai bine de 25% din populația comunei Zăbrani nu se aprovizionează din pădurea comunală.
Dl. Lazăr spune că i s-au plâns niște locuitori ai Zăbraniului că au scos moloz din construcții în fața locuințelor și au fost amenințați de către poliția locală cu amendă și dorește să știe ce vină au oamneii dacă nu au unde să depoziteze molozul?
Dl. Viceprimar spune că au fost efectuate verificări de către garda de mediu și i s-a atras atenția să închidă deponeul de moloz care a fost deschis lângă cazanul de țuică. Dl. Viceprimar mai spune că cetățenii în general nu prea solicită autorizație de construire pentru ccea ce fac, pentru că dacă ar fi solicitat s-ar fi specificat în autorizație că molozul rezultat din construcții se va depozita la gropa de gunoi Lipova, aspect care a fost valabil până în luna iunie când groapa de la Lipova s-a închis. Tot dl. Viceprimar spune că s-a gândit ca într-o ședință ulterioră să stabilească cadrul legal în care s-ar putea face un deponeu pentru moloz unde depozitarea să se facă sub supraveghere și contracost, respectiv 50 lei pentru o remorcă și 100 lei pentru un camion.
Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

      Preşedinte de sedinţă,                                 Pt. Secretar,      
Kiss Gabriel                                           Ţuţa Hortensia


Sedinta publica de îndată din 14.07.2017
Proces verbal


PROCES VERBAL

Din  14.07.2017

            Încheiat astăzi, 14 iulie 2017, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 121 din 13.07.2017 pentru data de 14.07.2017, ora 13,00.  
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 7 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Oltean Florin, domnul Tomi Casian, doamna Ardelean Ramona, domnul Baba Fănel, domnul Lazăr Gheorghe şi domnul Blaguescu Dorel. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Toader Marian, primarul comunei Zăbrani, doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani si doamna Liliana Popescu, avocat.
Doamna  secretar delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului local al comunei Zabrani pentru adoptarea noilor tarife ale S.C. Eco Lipova S.R.L. ;initiativa primarului 
 2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2017; initiativa primarului

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi( Macovei L., Codrean D., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T.,  Ianc G., Kiss Gabriel).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 85.
S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind acordul Consiliului local al comunei Zabrani pentru adoptarea noilor tarife ale S.C. Eco Lipova S.R.L. .
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire  acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi ( Macovei L., Codrean D., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T.,  Ianc G., Kiss Gabriel). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 86.
S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli evidentiate in  bugetul local pe anul 2017.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi ( Macovei L., Codrean D., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T.,  Ianc G., Kiss Gabriel). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 87.  
Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.    Preşedinte de sedinţă,                                   Pt. Secretar,     
Kiss Gabriel                                            Ţuţa Hortensia


Iunie 2017

Sedinta publica ordinară 29.06.2017
Proces verbal


PROCES VERBAL

Din  29.06.2017

            Încheiat astăzi, 29 iunie 2017, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 118 din 22.06.2017 pentru data de 29.06.2017, ora 15,00.  
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri în funcţie. Lipseşte motivat domnul consilier local Petrescu Daniel. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Crişan Andrei Cătălin, administratorul public al comunei, doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani, doamna Liliana Popescu, avocat, domnul Stamate Virgilius şi domnul Dura Eugen, cetăţeni  ai comunei Zăbrani.
Doamna secretar  delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.
Se  propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:

 1. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Zabrani care sa faca parte din comisia de concurs pentru ocuparea functiilor de director şi director adjunct in cadrul Scolii Gimnaziale « Adam Muller Guttembrunn » Zabrani; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri de interes public local a unor bunuri înregistrate in contabilitatea S.C. Compania de Apa Arad S.A.; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind numirea Consiliului de Administraţie la Clubul Sportiv „Victoria” Zăbrani; initiativa primarului

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Oltean F., Ianc G., Tomi C. şi Baba F.).

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 29.03.2017 ; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pentru lunile mai si iunie 2017; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la Conventia  de colaborare dintre furnizorul privat Fundatia BNA-Humanitas si Consiliul Local al comunei Zabrani incheiata in baza HCLZ nr. 36/12.03.2015;iniţiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind acordul Consiliului local al comunei Zabrani pentru adoptarea noilor tarife ale S.C. Eco Lipova S.R.L. ;initiativa primarului  
 2. Proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, a unor terenuri apartinand domeniului public al comunei Zabrani in vederea amplasarii de terase;initiativa primarului
 1. Diverse

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 76.
S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 29.03.2017 .
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 77.
S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pentru lunile mai si iunie 2017.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Se supune la vot şi se aprobă  cu 11 voturi pentru(Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., , Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F., Blaguescu D.) şi 1 abţinere(Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 78.
S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la Conventia  de colaborare dintre furnizorul privat Fundatia BNA-Humanitas si Consiliul Local al comunei Zabrani incheiata in baza HCLZ nr. 36/12.03.2015.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. Baba doreşte să ştie care este motivul pentru care se doreşte încheierea acestui act adiţional.
Dl. administrator public spune că acest act aditional se doreşte a se încheia pentru a putea cei de la BNA Humanitas să se acrediteze şi pentru cele două noi locaţii pe care le-au cumpărat respectiv închiriat.
Dl. Lazăr spune că Fundaţia BNA Humanitas a cumpărat şi terenul viran de peste drum de Madoşa, unde vor dori să amenajeze ceva pentru copii.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G.,Baba F. şi Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 79.
S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind acordul Consiliului local al comunei Zabrani pentru adoptarea noilor tarife ale S.C. Eco Lipova S.R.L..
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. Nicula doreşte să cunoască motivul pentru care se propune majorarea tarifelor.
Dl. viceprimar spune că s-a primit o adresă din partea SC Eco Lipova SRL, prin care aceasta aduce la cunoştinţa consiliului local faptul că începând cu data de 16.07.2017, gunoiul menajer nu se va mai depozita la groapa de gunoi din Lipova, ci va fi depozitat la groapa ecologică a ASA Arad, motiv pentru care cresc costurile. Dl. viceprimar spune că a avut o discuţie cu cei din conducerea Eco Lipova SRL, deoarece gunoiul nu a fost ridicat în ziua stabilită, până în jurul amiezii, însă după ce s-a deplasat la Lipova a constatat că două dintre maşinile acestora erau defecte şi că urmau să ridice gunoiul şi din comună după ce îşi terminau sectorul în Lipova. Dl. viceprimar mai spune că a avut discuţii şi cu primarii din Ghioroc şi Păuliş şi nemulţumirea acestora a fost legată de tariful foarte ridicat care se doreşte a se percepe, comparativ cu tarifele practicate de ceilalţi operatori din zonă.
Dl. administrator public spune că a purtat discuţii cu cei de la ASA Servicii Ecologice SRL care spuneau că vor face o oferta de preţ, însă o mică problemă ar fi lipsa maşinilor, însă acest aspect ar putea fi soluţionat pe viitor, dacă se va dori o colaborare.
Dl. viceprimar spune că mai trebuie avut în vedere şi aspectul că până în prezent locuitorii comunei Zăbrani nu au fost învăţaţi să colecteze gunoiul selectiv, şi chiar dacă ar fi făcut acest lucru, în momentul în care s-a ridicat gunoiul a fost pus tot la un loc. Dl. viceprimar spune că din discuţiile avute cu cei de la ASA se vor ridica strict deşeuri menajere.
Dl. Oltean doreşte să ştie dacă cei de la Eco Lipova au făcut o simulare, un calcul cu consumul de carburant sau o notă de fundamentare?
Dl. viceprimar spune că probabil s-a făcut un calcul pentru a se ajunge la acel tarif propus. Dl. viceprimar mai spune că cei de la Ghioroc au fost de acord cu tarifele, cu menţiune că în momentul în care vor gîsi un alt operator care să acord servicii mai de calitate la preţuri accesibile vor renunţa la serviciile Eco Lipova.
Dl. Baba doreşte să ştie de ce nu s-au luat aceste măsuri în urmă cu 3-4 ani?
Dl. viceprimar spune că s-a sperat că va intra în funcţiune masterplanul judeţului pe deşeuri, însă bate pasul pe loc, motiv pentru care s-a ajuns astăzi în această situaţie.
Dl. Baba spune că soluţia cea mai bună ar fi ca diferenţa de preţ să o plătească cine nu şi-a făcut treaba.
Dl. Ianc  spune că până acum nu s-a plătit la Lipova depozitarea gunoiului, ori acum se va plăti.
Dl. viceprimar spune că este aproape sigur faptul că şi la groapa de gunoi din Lipova s-a introdus în calculul tarifului şi depozitat şi nivelat.
Dna. avocat spune că la Lipova nu s-a urcat maşina pe cântar să se stabilească ce cantitate de deşeuri s-au depozitat acolo.
Dl. viceprimar spune că la Eco Lipova s-a stabilit cantitatea la metru cub şi nu la greutate.
Dl. Ianc spune că în acest caz Eco Lipova nu a plătit depozitarea la nimeni chiar dacă a încasat-o.
Dna. avocat spune că s-a plătit 80 lei /tonă către stat, doar că deşeurile nu s-au cântărit, ci s-au ransformat mc în tone.
Dl. Baba spune că ar fi o soluţie să se achiziţioneze o maşină şi să se presteze serviciul de către primărie.
Dna. avocat spune că nu se poate face acest lucru fără a avea autorizaţie de la ANRSC Bucureşti.
Dl. Blaguescu doreşte să ştie pentru ce perioadă se va da acest acord?
Dl. viceprimar spune că, contractele au fost făcute pentru o perioadă de 5 ani, respectiv perioada pentru care era necesară menţinerea în funcţiune a proiectului, ori acea perioadă a expirat la finalul lui 2016 şi s-au făcut anexe la contracte în care nu s-a specificat perioadă de valabilitate.   
Se stabileşte ca acest acor să se dea până la finalul anului 2017 sau până când se va găsi un alt operator care să preia serviciul.
Se supune la vot şi se aprobă  cu 11 voturi pentru(Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G.,Baba F. şi Ardelean R.) şi 1 abţinere(Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 80.
S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii, a unor terenuri apartinand domeniului public al comunei Zabrani in vederea amplasarii de terase.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. Oltean doreşte să ştie care este motivul pentru care tariful de închiriere este de doar 2,5 euro şi de ce nu este mai mare, respectiv 3 sau 4 euro?
Dl. administrator public spune că acesta este un preţ orientativ cu care s-a închiriat domeniul public în anul 2016, însă acesta poate fi modificat de către consiliul local.
Se supune la vot şi se aprobă  cu 9  voturi pentru(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Ianc G.) şi 3 abţineri(Tomi C., Oltean F., Baba F. ). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 81.
Dl. Baba îşi cere permisiunea de a se retrage din cadrul şedinţei, pentru motive personale. Retragerea îi este aprobată.
S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al comunei Zabrani care sa faca parte din comisia de concurs pentru ocuparea functiilor de director şi director adjunct in cadrul Scolii Gimnaziale « Adam Muller Guttembrunn » Zabrani.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. Nicula îl propune pe dl. Tomi.
Dl. Macovei îl propune pe dl. viceprimar.
Se supune la vot şi se aprobă  cu 8 voturi pentru(Lazăr Ghe., Macovei L., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. ) şi 3 abţineri( Codrean D., Oltean F. şi Ardelean R.) ca dl. Codrean Dănuţ să fie reprezentantul desemnat. În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 82.
S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind declararea ca bunuri de interes public local a unor bunuri înregistrate in contabilitatea S.C. Compania de Apa Arad S.A..
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. administrator public spune că este vorba despre 6 branşamente şi 4 contoare care s-au montat în anul 2016.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 83.
S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind numirea Consiliului de Administraţie la Clubul Sportiv „Victoria” Zăbrani.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. Nicula spune ca în hotărâre să se specifice faptul că responsabilul financiar al CS Victoria Zăbrani este dl. Miculiţ Eugen.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Oltean F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 84.
S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi şi anume:  Diverse.
S-a prezentat Raportul de activitate al domnului Codrean Dănuţ, pentru anul 2016.
Dl. Lazăr spune că într-o şedinţă viitoare va prezenta balanţa de venituri şi cheltuieli a CS Victoria Zăbrani.
Dl. viceprimar spune că s-a finalzat licitaţia pentru asfaltarea a 4,5 km de străzi în localitatea Zăbrani şi că se vor demara lucrările în cel mai scurt timp. Tot dl. viceprimar mai spune că s-a finalizat şi licitaţia pentru reabilitarea căminului cultural din Neudorf, iar în ceea ce priveşte licitaţia pentru asfaltarea de străzi în Chesinţ şi Neudorf, procedura este în stadiu de analizare a ofertelor financiar unde firma care este în frunte a venit cu o ofertă cu 50% mai mică decât următoarea, ceea ce a trezit suspiciuni pentru inspectorii de la Finanţe Arad, solicitându-se clarificări suplimentare. Dl. viceprimar spune că pentru after school nu s-a depus nici o ofertă, motiv pentru care procedura se va relua.
Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

      Preşedinte de sedinţă,                                 Pt. Secretar,      
Kiss Gabriel                                           Ţuţa Hortensia


Mai 2017

Sedinta publica ordinară 31.05.2017
Proces verbal


PROCES VERBAL

Din  31.05.2017

            Încheiat astăzi, 31 mai 2017, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 106 din 26.05.2017 pentru data de 31.05.2017, ora 15,00.  
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 13 din cei 13 consilieri în funcţie. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte, domnul Toader Marian, primarul comunei Zăbrani, domnul Crişan Andrei Cătălin, administratorul public al comunei, doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani, doamna Liliana Popescu, avocat, un reprezentant al S.C. HARTWIG S.R.L., precum şi domnul Dura Eugen, domnul Prodan Ionuţ şi doamna Prodan Ildiko, cetăţeni  ai comunei Zăbrani.
Doamna secretar  delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.
Se  propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:

 1. Proiect de hotarare privind modificarea HCL Zabrani cu nr. 132 din 28.12.2016 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2017; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Zăbrani pe anul 2017; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarareprivind aprobarea contului de executie pe anul 2016; initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului aditional nr. 1 la Conventia  de colaborare dintre furnizorul privat Fundatia BNA-Humanitas si Consiliul Local al comunei Zabrani incheiata in baza HCLZ nr. 36/12.03.2015; initiativa primarului
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pe anul 2017; initiativa primarului

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D.,  Petrescu D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Oltean F., Ianc G., Tomi C. şi Baba F.).

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă ;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din 14.03.2017 ; initiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a unor terenuri, proprietatea privată a Comunei Zabrani, situate in loc. Chesinţ, înscrise în C.F. nr. 3028863, cu nr. cad. 302863, in suprafata de 2437 mp si în C.F. nr. 300107, cu nr. cad. 300107, în suprafaţă de 2438 mp,  către S.C. Neudorf Farming S.R.L.; initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a comunei a unor terenului intravilane, proprietatea Statului Roman; iniţiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea concesionarii unor terenuri intravilane situate in localitatea Zăbrani(fosta Ferma nr. 7) ;iniţiativa primarului
 1. Diverse

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Petrescu D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 66.
S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă .
Dl. primar dă citire  acestui punct de pe ordinea de zi după care invită consilierii să facă propuneri.
Dl. Lazăr îl propune pe dl. Kiss Gabriel.
Se supune la vot şi cu 11 voturi pentru(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Nicula T., Petrescu D., Codrean D., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G. şi Baba F. ) şi 2 abţineri (Oltean F., Kiss G. ) domnul Kiss Gabriel este desemnat preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni. În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 67.
S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din 14.03.2017.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu 11  voturi pentru(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Nicula T., Petrescu D., Codrean D., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C. şi Ianc G.) şi 2 abţineri(Oltean F. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 68.
S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a unor terenuri, proprietatea privată a Comunei Zabrani, situate in loc. Chesinţ, înscrise în C.F. nr. 3028863, cu nr. cad. 302863, in suprafata de 2437 mp si în C.F. nr. 300107, cu nr. cad. 300107, în suprafaţă de 2438 mp,  către S.C. Neudorf Farming S.R.L..
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. Baba spune că nu vede motivul pentru care schiţa de parcelare a fost întocmită în aşa fel încât să se cuprindă în lotul doi acea clădire cu destinaţie de depozit de carburant, pentru că dacă s-a fi întocmit schiţa astfel încât acea clădire să nu fie acolo atunci lotul doi s-ar fi vândut la licitaţie publică şi nu prin vânzare directă.
Dl. preşedinte îl întreabă dl. Baba care ar fi totuşi obiecţia acestuia?
Dl. Baba spune că după părerea dumnealui s-a ocolit respectiva clădire doar pentru a se putea vinde şi lotul nr. 2 tot prin încredinţare directă.
Dl. primar spune că acele extrase de carte funciară există încă de la colectivizare şi atunci au fost date acele limite.
Dl. Oltean spune că ar fi fost mai bine dacă acele terenuri s-ar fi vândut la licitaţie pentru că s-ar fi obţinut mai mulţi bani.
Dl. primar spune că nu se poate scoate la licitaţie pentru că există dreptul de preempţiune şi este la fel ca şi în cazul cu grădina casei în care au fost şi unii dintre consilierii locali. Tot dl. primar spune că nu se pot aplica unele legi pentru cine le covine unora şi alte legi pentru cine nu le convine.
Se supune la vot şi se aprobă  cu 12 voturi pentru(Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Petrescu D., Kiss G., , Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F., Ardelean R.) şi 1 abţinere(Blaguescu D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 69.
S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a comunei a unor terenului intravilane, proprietatea Statului Roman.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Petrescu D., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G.,Baba F. şi Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 70.
S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea concesionarii unor terenuri intravilane situate in localitatea Zăbrani(fosta Ferma nr. 7).
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. primar spune că dl. Scheirich, tatăl domnului Hartwig, l-a contactat telefonic şi l-a lrugat să le transmită consilierilor faptul că dumnealui a contribuit foarte mult la dezvoltarea comunei Zăbrani şi că va rămâne mereu alături de comună şi de consăteni şi îi va susţine întru totul.
Dl. Baba spune că la şedinţa precedentă s-a pus în discuţie parcelarea unui lot în două loturi egale, unul dintre acestea urmând să fie scos la licitaţie în vederea concesionării, iar acum a mai apărut un al treilea lot despre care nu s-a discutat şi care este fâneaţă.
Dl. primar spune că acel lot nu a fost supus atenţiei , deoarece era un C.F. distinct, el fiind supus discuţiei doar acum.
Dl. Oltean  spune că ar fi fost bine dacă ar fi venit domnul Scheirich şi ar fi explicat dumnealui ceea ce doreşte să facă la Zăbrani. Tot dl. Oltean spune că nu s-a pus în discuţie concesionarea fâneţei, ci doar a lotului doi care rezulta din parcelare şi s-a mai precizat că lotul cu staţia de pompare se va subparcela pentru a nu da Companieie de Apă o suprafaţă aşa mare, ori dacă se făcea acea subparcelare se putea scoate la licitaţie şi diferenţa rămasă. Dl. Oltean spune că nu vede cum se va putea, legal, să se construiască o hală pe fâneaţă.
Dl. primar spune că în discuţie se află o cere de concesionare şi este problema solicitantului ce face cu terenurile şi ce construieşte pe ele.
Dl. Oltean spune că nu este legal să construiască o hală pe acea fâneaţă.
Dl. primar spune că pentru a putea construi ceva, respectiva societate va veni la primărie şi va solicita aprobări.
Dl. Oltean spune că nu poate să aprobe ceva ce este ilegal.
Dl. primar spune că se află în sală un reprezentant al societăţii care solicită concesiunea.
Se dă cuvântul reprezentantului S.C. Hartwig S.R.L.
Reprezentantul S.C. Hartwig S.R.L. spune că societatea se ocupă în prezent cu prelucrarea prin aşchiere şi că a ajuns la un număr de 14 angajaţi, iar spaţiul pe care îl deţin la Lipova nu mai este suficient, motiv pentru care doreşte extinderea afacerii prin deschiderea unui punct de lucru la Zăbrani, pentru că şi dumnealui la fel ca şi dl. Scheirich este tot din Zăbrani şi ar vrea să contribuie cumva la dezvoltarea comunei. Reprezentantul S.C. Hartwig S.R.L. mai spune că pe viitor societatea are în plan şi deschiderea unei lini de realizare subansamble pentru maşini, în prezent deţinând patru spaţii de prelucrare, două strunguri şi mare nevoie de un spaţiu mai mare şi de forţă de muncă.
Dl. Oltean spune că a fost de acord în principiu cu concesionarea acelui lot, însă a mai apărut şi lotul cu fâneaţa şi doreşte să ştie de la reprezentantul S.C. Hartwig S.R.L. ce se doreşte să se construiască acolo pentru că legea nu permite realizarea de construcţii pe fâneţe.
Dl. Nicula spune că ideea este foarte simplă, respectiv dacă se doreşte sau nu să se înceapă aşa etapizat să se atragă investitori în comună, deoarece de când a falimentat Traco, comuna Zăbrani a fost văduvită de investitori şi ar fi păcat să nu ajutăm comuna prin atragerea unui investitor care cu atât mai mult este şi un fost locuitor al comunei. Dl. Nicula spune că îl înţelege pe dl. Oltean , dar este problema investitorului ce va face cu fâneaţa şi dacă va putea sau nu să cosntruiască pe ea.
Dl. Oltean spune că nu este împotriva atragerii de investitori, dar nu doreşte să ajungă să dea declaraţii pe la DNA.
Dna. avocat Popescu spune că acum se discută despre posibilitatea de a se concesiona două loturi şi că despre posibilitatea de a se construi sau nu pe acele terenuri se va discuta în momentul în care concedentul va veni să obţină autorizaţia de construire.
Dl. Baba doreşte să ştie de la doamna avocat, ca şi jurist al consiliului local, dacă există posibilitatea legală de a se construi pe fâneaţă?
Dna. avocat spune că în speţă sunt incidente mai multe acte normative şi că dumneaei nu a venit pregătită pentru un astfel de răspuns, însă se va documenta şi în următoarea şedinţă va putea să dea un răspuns concret.
Dl. Baba spune că ar fi bine, pentru a ajuta investitorul, să se refacă parcelarea şi să se atribuie terenul necesar pentru Compania de Apă, iar lotul doi şi diferenţa de la subparcelare să se dea în concesiune, scoţându-se din discuţie fâneaţa.
Dl. primar spune că la acest punct se discută despre concesionarea a două loturi care au fost solicitate de către S.C. Hartwig S.R.L. prin cererea depusă la consiliul local şi nu poate supune la vot altceva.
Dl. Lazăr spune că la acest punct se discută despre organizarea unei licitaţii publice la care poate să participe orcine se încadrează în condiţiile caietului de sarcini şi cele două loturi nau un destinatare antestabilit.
Se supune la vot şi se respinge  cu 8 voturi pentru(Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Petrescu D., Kiss G., Ardelean R.) şi 5 abţineri(Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). Pentru adoptarea acestei hotărâri era necesară o majoritate calificată, respectiv 9 voturi pentru.
S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind modificarea HCL Zabrani cu nr. 132 din 28.12.2016 privind impozitele şi taxele locale pe anul 2017.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. Nicula spune că, comportamentul angajaţilor Eco Lipova, lasă de dorit şi acest lucru nu este normal atâta timp cât sunt plătiţi din banii colectaţi de la beneficiarii serviciului, respectiv locuitorii comunei Zăbrani.
Dl. primar spune că există o lege care ne obligă pe noi ca autoritate publică locală să colectăm taxa pentru colectarea deşeurilor sub formă de taxă locală şi ulterior să o virăm operatorului local.
Dl. administrator public spune că pentru a constrânge cumva locuitorii comunei să îşi încheie contract pentru colectarea deleurilor menajere, la fel ca marea majoritate a locuitorilor comunei, este necesară stabilirea unei taxe care să fie mai mare decât cea stabilită de către operator, ori acum operatorul a majorat taxa şi va trebui să o majoreze şi consiliul local.
Dl. Oltean spune că dumnealui nu ise pare normal să plătească o astfel de taxă.
Dl. primar spune că în această discuţie întră doar persoanele fizice şi juridice care nu au încheiate contracte cu operatorul local.
Dl. viceprimar spune că au fost situaţii în care cei de la Eco Lipova nu au ridicat gunoiul la orele stabilite şi, din cauza lipsei pubelelor, gunoiul a fost depozitat în saci care au fost rupţi de către câini şi astfel gunoaiele s-au împrăştiat, însă în general gunoiul a fost ridicat în zilele în care a fost programat să se ridice. Dl. viceprimar mai spune că taxa care este în discuţie a fost stabilită într-o şedinţă de consiliu anterioară la valoarea de 5 lei/persoană pentru persoanel fizice şi de 85 lei/1mc pentru persoanele juridice, însă datorită creşterii taxei la Eco Lipova din cauza aplicării taxei de mediu, dumnealui vine cu propunerea ca taxa de colectare pentru persoanele care nu au încheiate contracate cu operatorul local să se stabilească la 10 lei/persoană pentru persoanele fizice şi 150 lei/mc pentru persoanele juridice.
Se supune la vot şi se aprobă  cu 13  voturi pentru(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G., Baba F., Petrescu D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 71.
S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Zăbrani pe anul 2017.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Petrescu D.,  Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 72.
S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarareprivind aprobarea contului de executie pe anul 2016.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 73.
S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului aditional nr. 1 la Conventia  de colaborare dintre furnizorul privat Fundatia BNA-Humanitas si Consiliul Local al comunei Zabrani incheiata in baza HCLZ nr. 36/12.03.2015.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. administrator public spune că acest protocol vine să detalieze care sunt direcţiile în care vor merge subvenţiile acordate de către consiliul local Centrului de zi  BNA Humanitas, respectiv în plata apei, plata energiei electrice, plata serviciilor de telefonie şi internet,  precum şi asigurarea cantităţilor necesare de lemn de foc pentru încălzirea pe timp de iarnă.
Dl. Baba doreşte să ştie dacă s-a făcut un calcul în acest sens?
Dna. Ţuţa spune că fără lemnul de foc, costurile cu celelalte utilităţi au fost în lunile precedente, de aproximativ 800 lei/lună.
Dl. primar spune că nu este o sumă deloc mare având în vedere că beneficiarii direcţi sunt copii din comună.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Petrescu D.,  Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Oltean F. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 74.
S-a trecut la punctul 10 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pe anul 2017.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă  cu 12 voturi pentru(Lazăr Ghe., Macovei L., Codrean D., Petrescu D.,  Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Oltean F. şi Baba F.) şi 1 abţinere(Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 75.  
S-a trecut la punctul 11 al ordinii de zi şi anume:  Diverse.
S-a prezentat Raportul privind transparenţa decizională în anul 2016.
Dl. Lazăr ridică problema lipsei hidranţilor pe raza localităţii Zăbrani care sunt foarte importanţi pentru securitatea locuitorilor acesteia, precum şi achiziţionarea unui generator de curent pentru uzina de apă.
Dl. Primar spune că va trebui făcută o evaluare pe fiecare stradă şi să se prevadă măcar un hidrant pe fiecare stradă, însă să fie hidranţi supraterani.
Dl. Baba spune că într-o şedinţă anterioară s-a discutate despre aprobarea unei sume pentru efectuarea de reparaţii de către Compania de Apă şi atunci s-a precizat că se va lua legătura cu aceştia pentru a se monta hidranţi în localitatea Zăbrani, din acele sume.
Dl. primar spune că sumele respective sunt într-adevăr la dispoziţia comunei, însă momentan nu au fost puse la dispoziţie, însă în momentul în care se vor pune la dispoziţie, dumnealui va merge la discuţii şi va puncta exact ce se doreşte să se facă cu acei bani, iar cei de la Compania de Apă îşi vor face calcule şi vor stabili ce se poate executa.
Dl. Ianc atrage atenţia ca cei care aduc copii la casele de copii din Zăbrani să fie mai atenţi, deoarece o parte din aceştia sunt copii care crează probleme.
Dl. Primar spune că în momentul de faţă casa de copii din Zăbrani a fost preluată de către BNA Humanitas şi că pe viitor copii care vor fi instituţionalizaţi acolo vor fi cu preponderenţă din comună, însă pentru moment copiii care sunt în casa de copii au fost preluaţi aţa cum sunt pentru că nu pot fi scoşi în stradă.
Dl. Ianc spune că nu i se pare normal ca din cauza acestor copii cu probleme să fie defăimată şcoala din Zăbrani.
Dl. Primar spune că a sesizat organele competente în legătură cu ceea ce se întâmplă în şcoli şi nu numai.
Dl. Viceprimar spune că a fost implicat mai activ în supravegherea copiilor cu probleme şi a avut chiar şi discuţii cu cei din conducerea casei de copii. Dl. Viceprimar mai spune că nu este specializat pe antidrog, însă după părerea dumnealui s-a exagerat puţin cu situaţia existentă, deoarece din informaţiile pe care le deţine nu s-au folosit droguri de mare risc, ci doar substanţe etnobotanice. Dl. Viceprimar spune că toate demersurile au avut efect şi s-au deplasat în teren atât echipaje de la jandarmerie cât şi de la Secţia nr. 7 şi chiar şi civili care au fost prin parcuri şi prin şcoli şi au făcut şi campanie de prevenire. Tot dl. Viceprimar mai spune că cei care au probleme mai mari sunt cei care nu mai sunt în şcolile din comună.
Dna. Prodan Ildiko spune că dumneaei a auzit un caz concret care s-a petrecut în clasa doamnei Gurmai unde un copil i-a venit drogat la oră şi nu fusese prima dată, ori de la etnobotanice şi până dincolo este un pas mic.
Dl. primar spune că a făsut adrese la şcoală, la Secţia de Poliţie nr. 7 Lipova, la Poliţia Arad, însă cei de la Arad nici nu l-au băgat în seamă.
Dl. Tomi spune că şi la Chesinţ sunt astfel de probleme şi că s-au găsit chiar seringi folosite în astfel de scopuri, probabil de către adulţi.
Dna. Prodan Ildiko are rugămintea ca domnul profesor de Geografie din cadrul Şcolii Gimnaziale AMG Uăbrani să fie premiat de către consiliul local pentru merite deosebite deoarece este singurul profesor care chiar îşi dă tot interesul pentru copii.
Dl. primar spune că va ţine cont de această propunere şi va face demersuri pentru ca acel profesor să fie răsplătiti pentru meritele sale. 
Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

      Preşedinte de sedinţă,                                 Pt. Secretar,      
Kiss Gabriel                                           Ţuţa Hortensia


Aprilie 2017

Sedinta publica ordinară 28.04.2017
Proces verbal


PROCES VERBAL

Din  28.04.2017

            Încheiat astăzi, 28 aprilie 2017, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 88 din 21.04.2017 pentru data de 28.04.2017, ora 15,00.  
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 13 din cei 13 consilieri în funcţie. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte, domnul Toader Marian, primarul comunei Zăbrani, domnul Crişan Andrei Cătălin, administratorul public al comunei, doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani, doamna Liliana Popescu, avocat, domnul Boici Cristian şi domnul Han Nicolae, poliţişti locali, domnul Meşter Florentin, reprezentant Biotek Technologies SRL, precum şi domnul Dura Eugen, domnul Stoian Ioan, domnul Sterp Nicolae, domnul Griţar Sandu, domnul Botoş Claudiu, domnul Oprean Ion, domnul Dănuleţiu Nicolae şi doamna Martin Silvia, cetăţeni  ai comunei Zăbrani şi crescători de animale.
Doamna secretar  delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.
Se  propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor din patrimoniul privat al comunei Zabrani; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor aditionale nr. 1 si nr. 2 la contractul de asistenţă juridică nr. 117288 din data de 31.03.2017; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarareprivind aprobarea Planului de Reparatii si  Investitii pe anul 2017 pe domeniul public local al Comunei Zabrani, concesionat catre S.C. Compania de Apa Arad S.A., care serealizaza din fonduri IID ; initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Conventia  de colaborare dintre furnizorul privat Fundatia BNA-Humanitas si Consiliul Local al comunei Zabrani incheiata in baza HCLZ nr. 36/12.03.2015; initiativa primarului

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D.,  Petrescu D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Oltean F., Ianc G., Tomi C. şi Baba F.).

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din 14.02.2017 ; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 28.02.2017 ; initiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind stabilirea pretului minim de adjudecare a masei lemnoase pe picior  din partida 1974/P - lotul 06-011 cu un volum de 101.14 mc şi lotul 06-012 cu un volum de 55.10 mc; iniţiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind aprobare bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Eco Lipova S.R.L. pentru anul 2017 ;iniţiativa primarului
 5. Proiect de hotărâreprivind  aprobarea apartamentarii imobilului cu casa, inscris in C.F. 304906, nr. cad. 304906, nr. administrativ 16, localitatea Zabrani, în suprafata de 468 mp, in 4 apartamente; initiativa primarului
 6. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a Comunei Zabrani, situat in loc. Zăbrani,  nr. 740, către Petrescu Daniel-Vasile si Petrescu Andreea-Voichita; initiativa primarului
 7. Proiect de hotărâreprivind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a Comunei Zabrani, situat in loc. Zăbrani,  nr. 517/M , către Filimon Alexandru, Filimon Maria si Volungan Sofia; initiativa primarului
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelarii suprafetei de 3500 mp din Cartea Funciara nr -300167, teren apartinand proprietatii private a Comunei Zabrani, in suprafata totala de  3500  mp, in  2  loturi distincte; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru desfasurare activităţilor comerciale în comuna Zăbrani, judeţul Arad; initiativa primarului
 1. Diverse

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Petrescu D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 52.
S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din 14.02.2017.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi cu 12 voturi pentru(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Nicula T., Petrescu D., Codrean D., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. ) şi 1 abţinere (Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 53.
S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 28.02.2017.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi cu unanimitate de voturi (Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Nicula T., Petrescu D., Codrean D., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 54.
S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind stabilirea pretului minim de adjudecare a masei lemnoase pe picior  din partida 1974/P - lotul 06-011 cu un volum de 101.14 mc şi lotul 06-012 cu un volum de 55.10 mc .
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Petrescu D., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F., Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 55.
S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobare bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Eco Lipova S.R.L. pentru anul 2017.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Petrescu D., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F., Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 56.
S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâreprivind  aprobarea apartamentarii imobilului cu casa, inscris in C.F. 304906, nr. cad. 304906, nr. administrativ 16, localitatea Zabrani, în suprafata de 468 mp, in 4 apartamente.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Petrescu D., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F., Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 57.
S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a Comunei Zabrani, situat in loc. Zăbrani,  nr. 740, către Petrescu Daniel-Vasile si Petrescu Andreea-Voichita.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. Oltean doreşte să ştie despre ce este vorba.
Dl. primar spune că aceasta este o situaţie întâlnită frecvent în comună, deoarece marea majoritate a terenurilor aferente locuinţelor, precum şi grădinile acestora sunt în proprietatea Statului Român, motiv pentru care în primă fază au fost trecute în proprietatea privată a comunei şi ulterior vândute către proprietarii caselor, la fel fiind şi în situaţia supusă dezbaterii.
Dl. Oltean întreabă dacă acest punct nu ar trebui votat prin vot secret deoarece este diferenţă de preţ între terenul vândut lui Petrescu şi cel vândut lui Filimon, la Petrescu fiind 2,95 euro mp, iar la Filimon 4,2 euro mp şi nu i se pare normal.
Dl. administrator public spune că rapoartele de evaluare au fost întocmite de către un expert care lucrează după nişte normative şi care ia în calcul mai multe aspecte cum ar fi zona, accesul la utilităţi, şi altele.
Dl. Baba spune că zonarea localităţilor s-a făcut prin hotărâre de consiliu după anumite standarde, însă probabil că ar fi oportun să se rezoneze comuna, deoarece în momentul în care s-a făcut zonarea existentă, în mai multe locuri nu era asfalt şi nu era apă curentă, ori acum este.
Dl. primar spune că aceste evaluări se fac şi raportat la tranzacţionările care s-au făcut cu terenuri în apropiere de terenul care face obiectul evaluării, însă dumnealui este de părere că interesul comunei este acela de a reglementa situaţia acestor terenuri şi automat de a aduce venituri la bugetul local prin plata impozitului, pentru că omul respectiv oricum foloseşte acel teren însă nu plăteşte nimic pentru el. Dl. primar spune că evaluatorul răspunde pentru ceea ce face şi nu poate să vină cineva şi să îi spună că nu şi-a făcut bne treaba.
Dl. Oltean spune că nu pune la îndoială corectitudinea întocmirii raportului, însă i se pare foarte mare diferenţa dintre cele două rapoarte.
Dl. administrator public spune că un caz similar a fost cel al doamnei Giurcă Rodica, care a plătit pentru un teren de puţin peste 1000 mp , peste 5000 de euro, însă acest aspect îl cunosc doar evaluatorii, respectiv cum ajung la acele valori.
Se supune la vot şi se aprobă  cu 12  voturi pentru(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.) şi 1 abţinere (Petrescu D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 58.
S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâreprivind vânzarea directă a unui teren proprietatea privată a Comunei Zabrani, situat in loc. Zăbrani,  nr. 517/M , către Filimon Alexandru, Filimon Maria si Volungan Sofia.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Petrescu D.,  Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 59.
S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea parcelarii suprafetei de 3500 mp din Cartea Funciara nr -300167, teren apartinand proprietatii private a Comunei Zabrani, in suprafata totala de  3500  mp, in  2  loturi distincte.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. primar spune că la fosta Ferma 7 s-au finalizat lucrările la acea staţie de pompare pentru canalizare, iar acum se doreşte parcelarea suprafeţei de 3500 mp care se întinde de la poarta de intrare şi până la clădirea din spate în două loturi astfel încât la momentul oportun să se poată preda amplasamentul la Compania de Apă Arad. Dl. primar spune că se doreşte reluarea solicitării venite din partea domnului Hartwig Scheirich, însă aceasta va face obiectul şedinţei următoare. Dl. primar mai spune că a făcut o vizită la sediul societăţii din Lipova şi poate să spună că i-a plăcut ce a văzut şi doreşte ca în săptămâna următoare să facă o vizită acolo inclusiv cu, consilierii locali pentru a îşi face şi aceştia o idee despre ce este vorba şi ce se doreşte a se realiza la Zăbrani. Dl. primar spune că societatea în discuţie are o colaborare foarte bună cu Alcokraft şi s-ar putea ca pe viitor să se extindă şi aceştia spre Zăbrani, deoarece din câte a înţeles dumnealui colaborarea cu Lipova este una greoaie.
Dl. Baba nu înţelege motivul pentru care se doreşte parcelarea în două loturi egale atata timp cât oricum lotul cu staţia de pompare nu va fi predat în întregime la Compania de Apă.
Dl. primar spune că momentan se va face parcelarea exact aşa cum este propusă, urmând ca ulterior lotul cu staţia de repompare să se subparceleze astfel încât să se predea la Compania de Apă atât cât este împrejmuit în zona de siguranţă.
Dl. Baba spune că singurul lucru care ar trebui făcut ar fi să se noteze construcţia cea nouă în respectivul CF.
Dl. primar spune că acum se solicită practic aprobare pentru a se da drumul la lucrarea de dezmembrare şi ulterior la notarea noii construcţii în CF.
Dl. administrator public spune că greşeala în toată neînţelegerea creată a plecat de la urbanism, deoarece lucrarea de parcelare a fost întocmită în anul 2016 şi a fost prevăzută parcelarea în două loturi egale, fără a se ţine cont de faptul că în viitor va apărea şi o staţie de pompare, ori acum ar trebui să se facă dezmembrarea pe suprafaţa ocupată de staţie şi pe diferenţă, însă deoarece lucrarea a fost deja făcut şi pentru a nu se mai pierde timp, s-a mers pe varianta existentă, urmând ca ulterior să se procedeze la o subparcelare exact aşa cum s-a specificat anterior.
Dl. Baba spune că ar fi fost bine dacă ar fi participat şi domnul Scheirich la această discuţie pentru a spune dacă suprafaţa de 1700 mp îi este suficientă pentru ceea ce doreşte să facă.
Dl. primar spune că această discuţie va face obiectul unei şedinţe viitoare când va fi chemat domnul Scheirich şi îşi va prezenta propunerea de afacere cu tot ceea ce presupune realizarea acesteia.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 60.
S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru desfasurare activităţilor comerciale în comuna Zăbrani, judeţul Arad.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Se supune la vot şi se aprobă  cu 10 voturi pentru (Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Petrescu D.,  Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G.) şi 2 abţineri(Oltean F. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 61.
S-a trecut la punctul 10 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor din patrimoniul privat al comunei Zabrani.
Avizele comisiilor au fost favorabile.

         Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. primar îl prezintă pe domnul Meşter, reprezentantul societăţii care s-a ocupat cu realizarea amenajamentului pastoral şi cu pregătirea întregii documentaţii pentru scoaterea la licitaţie a păşunii comunale, mulţumindu-i acestuia pentru profesionalismul de care a dat dovadă. Dl. primar spune că în cadrul documentaţiei care s-a întocmit s-a ţinut cont de valoarea fiecărei păşuni în parte, prin valoare înţelegând cantitatea de masa verde pe care păşunea o poate realiza într-un an, precum şi de unele limite naturale, pentru că se poate observa că s.au format nişte trupuri care vor fi subparcelate în urma licitaţiei în funcţie de suprafaţa care îi va reveni fiecărui fermier şi ţinându-se cont de numărul de animale, pentru că de numărul de animale a depins dacă ferma este una de subzistenţă sau una comercială. Dl. primar spune că nu o să fie niciun crescător de animale care să rămână fără păşune. Dl. primar spune că s-a ajuns la vorbele dumnealui, respectiv a venit vremea când verificările au devenit tot mai stricte şi se va ajunge pe viitor la verificarea încărcăturii pe păşune la fel cum se procedează în prezent cu terenurile arabile, adică  prin teledetecţie, prin satelit, de aceea domnul primar le-a spus în urmă cu aproximativ 6-7 ani crescătorilor de animale să îţi cumpere teren pentru că primăria nu va putea să susţină necesarul de păşune în concordanţă cu efectivele de animale. Dl. primar mai spune că subvenţia de la APIA se va lua în funcţie de încărcătura maximă de animale pe păşunea care îi revine fiecărui crescător de animale şi în funcţie de respectarea aceteia, dl. pirmar spunând că dumnealui  nu o să mai meargă pe islaz să vadă cine şi-a curăţat sau nu păşunea sua dacă se respectă încărcătura pentru că aceste verificări se vor face direct de către APIA prin satelit şi li se va tăia subvenţia dacă îi va descoperi cu nereguli. Dl. primar mai spune că aflat în urma instruirii de la Moneasă, faptul că va mai fi o etapă în care se va realiza amenajamentul pastoral pentru fâneţele şi păşunile proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi astfel se vor putea închiria şi acele pajişti tot cu respectarea încărcăturii maxime.
Dl. Meşter spune că reglementările la care face trimitere dl. primar au apărut încă din 2013 şi cad în sarcina consiliului local, respectiv de a întocmi amenajament pastoral pentru toate terenurile care sunt folosite şi declarate la APIA ca şi păşuni. Dl. Meşter spune că pentru a se realiza acest aspect vor trebui informaţi prin adresă scrisă toţi deţinătorii de păşuni şi fâneţe înscrişi în Registrul agricol, şi aceştia vor trebui să răspundă la acele adrese, urmând ca ulterior să se organizeze conferinţe de amenajare la care vor putea participa toţi reprezentanţii crescătorilor de animale sau chiar cresctorii de animale. Dl. Meşter spune că o parcelă care se va împărţi în patrul subparcele , în urma împărţirii se vor face digitizări şi fiecare fermier va primi o hartă cu suprafaţa adjudecată, hartă cu care va merge la APIA şi care va fi anexă la contractul de închiriere în baza căruia va solicita subvenţie. Dl. Meşter mai spune că în prezent întreaga suprafaţă de păşune disponibilă pentru închiriere este la o capacitate de producţie de aproximativ 30-40 % datorită suprapăşunării cu efective mai mari decât suportă păşunea, însă în următorii 10 ani, prin respectarea amenajamentului pastoral aceasta va trebui să se îmbunătăţească considerabil, îndatorirea crescătorilor de animale fiind aceea de a îmbunătăţi capacitatea de producţie a păşuni concesionate cu 10% în fiecare an. Dl. Meşter spune că la licitaţie vor putea să participe doar persoanele fizice sau ridice care au domiciliul stabil sau sediul societăţii pe raza comunei.  Dl. Meşter mai spune că cererile pentru închiriere au fost în mare parte analizate şi toţi solicitanţii sunt eligibili, urmând ca după ce se va finaliza întreaga procedură de verificare să se afişeze o situaţie centralizată cu drepturile fiecărui fermier solicitant, însă de menţionat este faptul că situaţiile vor fi împărţite în ferme comerciale care depăşesc 15 vaci sau 300 de oi/ fermă şi restul care vor intra în categoria fermelor de subzistenţă şi semisubzistenţă. Dl. Meşter spune că după ce se va termina cu licitaţie, un rol foarte important în bunul mers al lucrurilor îl va avea comisia de păşunar care va trebui să verifice cu stricteţe modul în care se respectă implementarea amenajamentului pastoral, comisia având totodată şi menirea de a aviza în fiecare an contractul de închiriere al fiecărui fermier, deoarece în funcţie de efectivul de animale, de inflaţie şi de preţul tonei de masă verde, la începutul fiecărui an se vor recalcula redevenţele fiecărui fermier. Tot dl. Meşter spune că fermierii vor trebui să fie foarte atenţi la modul în care vor cheltui banii de la Apia pentru de anul viitor fiecare fermier va trebui să justifice cu documente pe ce au cheltuit fiecare bănuţ primit ca şi subvenţie, pentru că dacă se face un control şi se stabileşte că nu s-au îndeplinit condiţiile din amenajamentul pastoral conform unui calendar şi nu s.au cheltuit banii din subvenţii conform amenajamentului, atunci li se va tăia subvenţia.
Dl. primar îi sfătuieşte pe toţi fermierii să îşi facă borderouri de achiziţii şi contracte şi facturi pentru fiecare leu cheltuit.
Dl. Meşter îi sfătuieşte pe fermieri să se constituie în cooperative pentru că în viitor Uniunea Europeană nu va mai sprijini fermele de subzistenţă, ci doar pe cele comerciale, ori o formă asociativă ar fi şi mult mai bine organizată şi ar gestiona mult mai bine banii veniţi din subvenţii, dumnealui dând exemplu o cooperativă înfiinţată în comuna Ususău, care a luat toată păşunea de pe raza comunei, rămânând fiecare pe vechile poziţii cu păşunea şi reuşind ulerior să îşi achiziţioneze utilaje şi să facă o treabă foarte bună pentru întreaga comunitate. Dl. Meşter spune că tot în cadrul acestei hotărâri va trebui să se stabilească de către consiliul local ca participarea la licitaţie să fie condiţionată de prezentarea certificatului fiscal cu zero datorii, deoarece cine este rău platnic aşa va fi şi de acolo înainte.
Dl. Tomi doreşte să ştie dacă nu ar fi trebuit să se specifice şi blocurile fizice pentru a fi mai uşor la APIA.
Dl. Meşter spune că tehica folosită de către dumnealui este mai avansată decât cea cu blocurile fizice şi că fermierul după licitaţie va merge la APIA direct cu schiţa unde sunt inscripţionate coordonatele GPRS.
Dl. Tomi spune că nu este trecută păşunea din fosta zootehnie a satului Chesinţ.
Dl. Meşter spune că toată păşunea de pe raza comunei care se află în proprietatea comunei a fost inclusă în amenajament.
Dl. primar spune că terenul la care face referire dl. Tomi figurează ca şi arabil şi de aceea nu este trecut în amenajament.
Se fac propuneri pentru comisia de păşunat şi sunt nominalizaţi domnul Blaguescu Dorel, domnul Macovei Luigi şi dl. Kiss Gabriel.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Petrescu D.,  Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Oltean F. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 62.
S-a trecut la punctul 11 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor aditionale nr. 1 si nr. 2 la contractul de asistenţă juridică nr. 117288 din data de 31.03.2017.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. primar spune că este vorba despre un litigiu cu UAT Păuliş, care are ca şi obiect grăniţuirea şi este nevoie de act adiţional strict pentru acel litigiu. Dl. primar spune că este vorba despre un proces în care Păulişul a spus că limita UAT Păuliş este situată dincoace de Mureş pe administrativul Zăbrani, iar OCPI Arad a susţinut că limita este cea care este şi în prezent, însă instanţa în loc să ţină cont de ceea ce a certificat OCPI Arad, aluat de bună propunerea UAT Păuliş, motiv pentru care acum procesul a ajuns pe fond şi trebuie să se verifice cărţile funciare ca să se stabilească cine are totuşi dreptate.
Dl. Nicula doreşte să ştie cine a fost apărătorul comunei Zăbrani?
Dl. primar spune că nu s-a ţinut cont de nici un document depus de către comuna Zăbrani şi de ceea ce a spus OCPI Arad, instanţa ţinând cont de o lege din 1968, ori acum se doreşte reluarea procesului pentru a se face dreptate şi pentru a se demonstra că acel teren a fost şi este al Zăbraniului. 
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Petrescu D.,  Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Oltean F. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 63.
S-a trecut la punctul 12 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarareprivind aprobarea Planului de Reparatii si  Investitii pe anul 2017 pe domeniul public local al Comunei Zabrani, concesionat catre S.C. Compania de Apa Arad S.A., care serealizaza din fonduri IID.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. Baba doreşte să ştie care sunt lucrările şi care este suma.
Dl. administrator public spune că este vorba despre lucrări la sistemul  de apă şi canalizare a comunei Zăbrani, iar suma este de 39.000 lei.
Dl. Baba spune că s-a tot discutat despre hidranţi , dar nu s-a mai întâmplat nimic şi ar trebui să se monteze măcar doi sau trei hidranţi în fiecare an.
Dl. Petrescu spune că pe lângă hidranţi ar trebui cumpărat şi un generator la uzina de apă pentru situaţiile în care se ia curentul şi comuna rămâne fără apă.
Dl. Baba spune că decât să schimbe o supapă pe la intersecţii care a fost deschisă şi închisă o dată sau de două ori în 20 de ani, mai bine ar cumpăra 5 hidranţi.
Dl. primar spune că a luat la cunoştinţă despre doleanţele consiliului local şi le va transmite mai departe Companiei de Apă Arad.  
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Petrescu D.,  Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Oltean F. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 64.
S-a trecut la punctul 13 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea Actului aditional nr. 2 la Conventia  de colaborare dintre furnizorul privat Fundatia BNA-Humanitas si Consiliul Local al comunei Zabrani incheiata in baza HCLZ nr. 36/12.03.2015.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. Baba doreşte să ştie care este motivul pentru care se solicită prelungirea convenţiei şi care sunt contribuţiile consiliului local?
Dl. administrator public spune că prelungirea convenţiei se doreşte deoarece aceasta a expirat, iar BNA Humanitas doreşte să continue colaborarea începută în 2015 prin care comuna Zăbrani se angajează să susţină din punct de vedere material şi financiar, în condiţiile şi în limita legii, precum şi a bugetului propriu, centru de zi pentru copiii din comună.
Dl. Baba spune că respectiva convenţia s-a încheiat pentru a îi ajuta pe aceştia să se acrediteze.
Dl. primar spune că au reuşit să se acrediteze pentru centrul de zi, însă acum doresc să se extindă şi în acest sens dumnealuia înţeles că au preluat şi casa de copii de pe centru, lucru care este de bun augur, deoarece pe viitor vor putea fi găzduiţi acolo copiii din comună, pentru că cei de la Sântana au trimis aici doar copii cu probleme grave de comportament.  
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Petrescu D.,  Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Ianc G., Oltean F. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 65.
S-a trecut la punctul 14 al ordinii de zi şi anume:  Diverse.
Dl. Meşter spune că ar trebui să se stabilească  în cadrul consiliului local ca păşunea vacilor să rămână cea care a fost şi înainte şi astfel oile să nu intre peste vaci.
Dl. Primar spune că aşa va rămâne, însă va trebui să se vadă şi totalul de suprafaţă ce revine vacilor pe fiecare localitate în parte, astfel încât să se menţină suprafeţele necesare pentru păşunatul tuturor vacilor din comună.
Dl. Baba spune că înainte la Zăbrani a fost un islaz al vacilor care nu a fost scos la licitaţie şi unde toţi crescătorii de vaci, aici nefiind incluse fermele mari, ducea animalele la păşune sub supravegherea unui văcar şi plăteau o taxă de păşunat.
Dl. Meşter spune că dacă apare o lege nouă toate prerogativele acelei legi se transferă şi asupra contractelor în derulare la acea dată, ori în acest caz legea este deja din anul 2013, însă nu s-a aplicat deoarece administraţiile publice locale nu au avut bani cuprinşi în buget pentru astfel de lucrări.
Dl. Primar spune că are încredere în dl. Meşter că a făcut o lucrare profesionistă şi cu siguranţă vor fi acoperite toate problemele existente.
Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

      Preşedinte de sedinţă,                                 Pt. Secretar,      
Ardelean Ramona                                      Ţuţa Hortensia


Martie 2017

Sedinta publica ordinară 29.03.2017
Proces verbal


PROCES VERBAL

Din  29.03.2017

            Încheiat astăzi, 29 martie 2017, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 53 din 23.03.2017 pentru data de 29.03.2017, ora 13,00.  
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul consilier local Petrescu Daniel. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte, domnul Toader Marian, primarul comunei Zăbrani, domnul Crişan Andrei Cătălin, administratorul public al comunei, doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani, domnul Milosav Tiberiu, referent urbanism, doamna Liliana Popescu, avocat, doamna Simina Chirian, reprezentanta Neudorf Farming S.R.L., domnul Jurgen Grinschgl, administratorul Neurof Farming S.R.L. şi domnul Dura Eugen, cetăţean al comunei Zăbrani.
Doamna secretar  delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.
Se  propune suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct:

 1. Proiect de hotarare privind stabilirea unor conditii în ceea ce priveşte înscrierea imobilelor(terenurilor agricole) de pe raza comunei Zăbrani, în cartea funciară; initiativa primarului

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D.,Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Oltean F., Ianc G., Tomi C. şi Baba F.).

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 30.01.2017 ; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a Comunei Zabrani, pe anul 2017; iniţiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de pasunta pe teritoriul administrativ al comunei Zabrani;iniţiativa primarului
 4. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a unor terenuri, proprietatea privată a Comunei Zabrani, situate in loc. Chesinţ, înscrise în C.F. nr. 3028863, cu nr. cad. 302863, in suprafata de 2437 mp si în C.F. nr. 300107, cu nr. cad. 300107, în suprafaţă de 2438 mp,  către S.C. Neudorf Farming S.R.L.; initiativa primarului
 5. Proiect de hotărâreprivind  aprobarea rectificarii suprafetei imobilului din localitatea Neudorf, nr. 145/A, comuna Zabrani ; initiativa primarului
 6. Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului comunei Zăbrani în A.G.A. a A.D.I.A.C.J.A.  să aprobe în numele şi pe seama Consilului Locala Zăbrani, stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul S.C. Compania de Apă Arad S.A.; initiativa primarului
 7. Diverse

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 45.
S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 30.01.2017 .
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi cu 11 voturi pentru(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.) şi 1 abţinere (Petrescu D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 46.
S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a Comunei Zabrani, pe anul 2017 .
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. primar spune că la creionarea bugetului s-au avut în vedere bugetul de anul trecut, ţinând cont de încasări şi de alocările consiliului judeţean. Dl. primar spune că anul acesta s-a primit de la consiliul judeţean suma de 200.000 lei pentru construirea unei capele în localitatea Zăbrani şi 400.000 lei pentru arierate. Dl. primar mai spune că sumele venite pentru şcoală sunt cu destinaţie precisă.
Dl. Oltean spune că suma de 150.000 lei pentru sport este una foarte mare.
Dl. primar spune că sunt trei echipe în comună şi că în acest an este şi aniversarea a 85 ani de la înfiinţarea  clubului sportiv unde vor veni invitaţi din străinătate şi foşti sportivi. Dl. primar spune că aici este vorba despre o previzionare care nu trebuie neaparat să se şi concretizeze, pentru că dacă bine îşi aduc aminte consilierii şi anul trecut s-au previzionat mai multe sume pentru organizarea unor evenimente culturale care până la urmă nu s-au mai organizat şi astfel nici banii nu s-au cheltuit.
Dl. Baba doreşte să ştie ce reprezintă capitolul Energie din cadrul bugetului?
Dna. Ţuţa spune că acel capitol reprezintă suma alocată pentru plata iluminatului public.
Dl. Baba doreşte să ştie cât s-a economisit la consumul de energie electrică de când s-au montat acele programatoare la iluminatul stradal?
Dl. primar spune că nu se poate spune cu exactitate pentru că încă din iarnă a crescut preţul unui kwh şi este dificil să se facă acum o paralelă.
Dl. viceprimar doreşte să informeze consiliul local că în urma montării temporizatoarelor s-a redus costul energiei electrice cu 3000-4000 lei pe lună, însă nu s-a găsit înţelegere din partea locuitorilor comunei care sună şi anunţă că nu s-au aprins becurile imediat ce începe să se însereze.
Dl. Baba spune că a văzut la pompieri prevăzută suma de 20.000 lei şi doreşte să ştie ce se va face cu acei bani.
Dl. primar spune că în acea sumă previzionată sunt incluse costurile cu carburantul şi speră să se reuşească şi achiziţionarea de uniforme noi pentru pompierii din Zăbrani.
Dl. Baba spune că i se mare mică respectiva sumă pentru înregul an.
Dl. primar spune că se va face o rectificare de buget în august şi se va discuta pe capitole bugetare clare şi nu pe o previziune.
Dl. Baba spune că s-a adoptat o hotărâre de consiliu prin care se stabilea ca activitatea pompierilor să fie plătită şi vreo două luni au fost şi plătite intervenţiile, şi dumnealui consideră că ar trebui prevăzute sume de bani şi pentru asta.
Dl. primar spune că acele sume de bani sunt prevăzute la capitolul Salarii.
Dl. Baba spune că atunmci ar trebui să se şi plătească acei bani la fel cum se plăteasc toate salariile.
Dl. Lazăr doreşte să ştie ce reprezintă aumele alocate pentru pădurea comunală.
Dl. primar spune că anul acesta trebuie refăcut amenajamentul silvic care cade în sarcina comunei şi mai trebuie să se aloce o sumă şi pentru întabularea celor 611 ha de pădure.
Dl. Baba doreşte să ştie în ce fază este întabularea.
Dl. primar spune că acum se aşteaptă oferte de preţ pentru a se stabili de unde se vor găsi fonduri pentru respectiva lucrare.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe.,  Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F., Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 47.
S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de pasunta pe teritoriul administrativ al comunei Zabrani.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. primar spune că acest regulament este una din etapele implementării amenajamentului pastoral, acest regulament fiind întocmit după o analiză anterioară a stării păşunilor de pe raza comunei, pasul următor fiind adoptarea unei hotărârri prin care se va scoate la licitaţie păşunea comunală.
Dl. Tomi doreşte să ştie de ce nu s-au monta borne pentru a şti fiecare crescător de animale pe ce licitează?
Dl. primar spune că acum este făcut o zonare a păşunilor unde s-a ţinut cont de limitele naturale, respectiv, drumuri, canale şi alte astfel de limite, urmând ca după ce se licitează şi se subparcelează fiecare zonă să se monteze borne care să delimiteze fiecare subparcelă şi astfel crescătorii de animale să ştie unde le este păşunea.
Dl. Tomi spune că nu reţine să fie păşune comunală la Milicoţ.
Dl. primar spune că toate identificările şi măsurătorile s-au făcut în baza actelor, ori dacă actele spun că acolo este păşune aceea trebuie identificată şi inventariată.
Dl. Tomi spune cu certitudine că la Milicoţ nu există păşune şi că este probabil o eroare de denumire a zonei, însă doreşte să ştie cărui număr topografic îi corespunde respectiva parcelă.
Dl. primar spune că sunt acolo în schiţe borne topografice.
Dl. Baba spune că ar trebui să se stipuleze în caietul de sarcini intenţia de a avea o discuţie cu actuali crescători de animale din comună.
Dl. primar spune că nu este nevoie de aşa ceva deoarece prin caietul de sarcini se va stabili clar faptul că nu vor putea participa la licitaţie crescători de animale din alt UAT şi că fiecare crescător de animale are dreptul la bucata lui de păşune, neexistând posibilitatea ca un crescător de animale să liciteze pentru toată păşunea sau pentru o suprafaţă mare din păşune, iar alţii să rămână fără.
Dl. Baba spune că ar trebui să se facă delimitarea pe capete de animale şi să se limiteze oarecum şi creştea exploataţiei având la bază păşunea comunală.
Dl. Crişan spune că proiectul de hotărâre şi caietul de sarcini vor fi făcute în aşa fel încât să se acopere toate aceste probleme şi să aibă fiecare crescător de animale posibilitatea de a păşuna animalele pe bucăţica lui de păşune.
Dl. Baba doreşte să ştie dacă acest regulament şi amenajamentul pastoral au fost discutate cu crescătorii de animale?
Dl. primar consideră că aceste două documente trebuie dicutate şi aprobate în consiliul local ca şi organ deliberativ şi, ulterior să li se aducă la cunoştinţă crecătorilor de animale care sunt condiţiile în care pot să îşi păşuneze animalele.
Dl. Tomi spune că regulamentul este puţin ambiguu şi lasă loc de interpretări în sensul că perioada de începere a păşunatului şi cea de încheierea a păşunatului au fiecare câte două termene şi că nu se va şti care să se aplice atunci când va veni momentul.
Dl. primar spune că tot încearcă să îi lămurească pe consilieri că în regulament sunt date din legislaţie.
Dl. Baba spune că regulementul şi amenajamentul sunt oarecum bine întocmite, însă grupul PSD va vota acest proiect atunci când va exista un regulament pentru darea în arendă a terenurilor agricole, cu o comisie de licitaţie şi tot ce este nevoie.
Sunt propuşi ca şi membri din partea consiliului local care să facă parte din comisia pastorală domnul Macovei Luigi, domnul Kiss Gabriel, domnul Iuga Dumitru şi doamna Ardelean Ramona.
Se supune la vot şi se aprobă  cu 7 voturi pentru(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G.) şi 5 abţineri(Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 48.
S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a unor terenuri, proprietatea privată a Comunei Zabrani, situate in loc. Chesinţ, înscrise în C.F. nr. 3028863, cu nr. cad. 302863, in suprafata de 2437 mp si în C.F. nr. 300107, cu nr. cad. 300107, în suprafaţă de 2438 mp,  către S.C. Neudorf Farming S.R.L..
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.  
Dl. primar le spune consilierilor faptul că cei de la Neudorf Farming au punctul de lucru pe Chesinţ şi că tot ceea ce înseamnă impozite pe teren, pe utilaje şi  pe salarii toate intră în bugetul local, la sediul firmei rămânând doar o parte din TVA. Dl. primar spune că şi în această situaţie este exact ca şi la celelalte terenuri aferente locuinţelor pe care le-a vândut consiliul local, ori dacă cei de la Neudorf Farming doresc să îşi cumpere terenurile şi să construiască un siloz atunci este tot în beneficiul comunei. Dl. primar întreabă reprezentatul societăţi despre numărul de angajaţi.
Dna. Simina Chirian, reprezentanta Neudorf Farming S.R.L., spune că în prezent societatea are un număr de 10 angajaţi.
Dl. primar spune că este foarte bine şi că la fiecare şedinţă de consiliu s-a tot adus în discuţie crearea de locuri de muncă, ori două locuri de muncă într-un loc, două- trei locuri de muncă în alt loc şi se adună. Dl. primar spune că s-ar bucura să vină o societate care să angajeze 500 de oameni odată, însă este prea puţin probabil ,ori dacă nici pe cei pe care îi avem pe raza comunei nu îi sprijinim să se dezvolte, atunci dumnealui consideră că nu este nici moral şi nici cinstit faţă de comună.
Dl. Oltean spune că societatea îşi va putea dezvolta afacerea şi în baza unui contract de concesiune.
Dl. primar spune că acest lucru nu este valabil şi în cazul accesării de fonduri europene şi îl dă exemplu pe domnul consilier local Macovei care nu a reuşit să acceseze fonduri europene din cauzî că terenul care a făcut obiectul solicitării nu a fost proprietatea acestuia şi nu a fost înscris în cartea funciară pe poziţie definitivă.
Dl. Macovei confirmă cele spuse de domnul primar.
Dna. Chirian S. le prezintă consilierilor planşa care cuprinde schiţa proiectului de silozuri pe care Neudorf Farming S.R.L. doreşte să îl realizeze pe terenurile pe care intenţionează să le cumpere de la comuna Zăbrani. Dna. Chirian S. spune că patronul societăţii mai deţine şase societăţi în Germania şi face exporturi în Austria şi în Polonia, concluzia fiind aceea că dispune de capital şi că doreşte să învestească în comuna Zăbrani. Dna. Chirian S. mai spune că dacă se vor construi acele silozuri se vor mai crea între 7 şi 10 noi locuri de muncă.
Dl. primar spune că ar trebui sprijinite astfel de investiţii.
Dl. Jurgen G. spune că a investit anul trecut peste 10.000 de euro în curăţarea terenurilor şi că doreşte să continue cu astfel de acţiuni. Dl. Jurgen G. mai spune că are încheiate multe contracte de arendă pe raza comunei şi că în situaţia în care nu se înţelege cu oamenii pentru arendă atunci încearcă varianta cu schimbul de terenuri. Dl. Jurgen G. spune că în ceea ce priveşte silozul acesta va fi dotat cu un uscător care are filtru de apă şi tot praful intră în apă, neexistând astfel probleme de poluare.
Se supune la vot şi se respinge cu 7 voturi pentru(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G.) şi 5 abţineri(Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). Pentru adoptarea acestei hotărâri era necesară o majoritate calificată, respectiv 9 voturi pentru.
S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâreprivind  aprobarea rectificarii suprafetei imobilului din localitatea Neudorf, nr. 145/A, comuna Zabrani .
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. Baba doreşte să ştie dacă s-au perfectat actele de vânzare-cumpărare cu domnul Bathl?
Dl. primar spune că s-au perfectat şi că tocmai pentru că este comuna Zăbrani proprietara terenului s-a procedat la rectificarea de suprafaţă.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 49.
S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Privind mandatarea reprezentantului comunei Zăbrani în A.G.A. a A.D.I.A.C.J.A.  să aprobe în numele şi pe seama Consilului Locala Zăbrani, stabilirea, ajustarea şi modificarea preţurilor şi tarifelor propuse de operatorul S.C. Compania de Apă Arad S.A..
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 50.
S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind stabilirea unor conditii în ceea ce priveşte înscrierea imobilelor(terenurilor agricole) de pe raza comunei Zăbrani, în cartea funciară.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. primar spune că a iniţiat acest proiect pentru a veni în sprijinul agricultorilor comunei, în sprijinul proprietarilor de terenuri care au probleme cu suprapuneri sau nu au suprafaţa efectivă în teren. Dl. primar spune că în acest sens a considerat ca şi oportun ca persoanele fizice şi persoanele juridice care nu au domiciliul, respectiv sediul sau punctul de lucru pe raza comunei Zăbrani, la întocmirea documentaţiilor pentru întabulare să fie obligaţi să întocmească plan parcelar pe poziţii certe, respectiv dacă vine cineva care şi-a cumpărat teren şi vrea să îl întabuleze nu o să îi fie semnat planul cu poziţie incertă, ci va fi nevoit să măsoare întreaga parcelă şi să facă plan parcelar cu poziţii certe şi definitive. Dl. primar spune că prin această măsură se vor rezolva şi problemele cetăţenilor comunei legate de suprapuneri, de poziţionări greşite, de lipsa suprafeţei din titlu şi se va avea şi o situaţie exactă a fiecărei parcele.Dl. primar spune că prin această măsură îi constrânge oarecum pe samsarii de terenuri să îşi cumpere teren în parcelele în care mai deţin proprietăţi pentru că dacă se duc în alte parcele atunci vor fi nevoiţi să facă plan parcelar pentru acea parcelă. Dl. primar spune că acum primăria face puneri în posesie şi a trebuit să întocmească planuri parcelare, iar pentru 8 planuri parcelare a trebuit să plătească peste 30.000 lei, motiv pentru care s-a gândit şi a considerat oportun ca şi cei care sunt din afara comunei Zăbrani să fie obligaţi să procedeze la fel ca şi primăria.
Dl. Oltean doreşte să ştie dacă este permisă de lege o astfel de hotărâre şi dacă nu este discriminare?
Dl. primar spune că nu poate fi vorba despre discriminare atâta timp cât OCPI Arad solicită astfel de documentaţii de la primărie.
Dl. Baba doreşte să ştie cum de comuna Frumuşeni a beneficiat de măsurarea şi întabularea atât a intravilanului cât şi a extravilanului?
Dl. primar spune că a fost beneficiara unui program pilot alături de comuna Bata şi de comuna Şagu prin care s-a făcut cadastrarea întregii comune. Dl. primar spune că se mai dau şi acum subvenţii pentru astfel de lucrări însă suma este una foarte scăzută, de aproximativ 60 lei pentru o carte funciară.
Dl. Baba spune că ar fi fost bine să se prevadă o sumă pentru astfel de lucrări.
Dl. primar spune că se va face rectificare de buget pentru această lucrare.
Dl. Tomi doreşte să ştie dacă există o situaţie la primărie cu fiecare parcelă şi cu rezervele care se află în fiecare parcelă?
Dl. primar spune că pentru parcelele pentru care s-a întocmit plan parcelar sunt evidenţe clare, însă pentru celelalte nu există o astfel de evidenţă pentru că în momentul punerilor în posesie în baza Legii nr. 18/1991 terenurile se măsurau cu compasul şi se mai măsurau şi din birou, motiv pentru care astăzi există diferenţe între scriptic şi faptic. Dl. primar spune că s-a măsurat o parcelă şi au ieşit 20 de ha minus, însă după ce s-a măsurat toată tarlaua a fost totul bine şi au reieşit diferenţele în celelalte parcele din tarlaua respectivă.    
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 51.
S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Diverse.
La diverse a fost prezentat Raportul privind transparenţa decizională pe anul 2016.
Tot la diverse, dl. primar informează consiliul local despre deplasarea la Bucureşti la MDRAP pentru unele clarificări legate de proiectele depuse pe PNDL, la Bucureşti deplasându-se şi doamna Engler Gabriela , în situaţia în care ar fi fost necesare lămuriri şi pe parte de achiziţii. Dl. Primar spune că au existat întradevăr mici neconcordanţe în anexa 3 care a fost refăcută şi redepusă. Dl. Primar mai spune că în urma discuţiilor cu doamna director de program, aceasta a spus că vor intra la finanţare cu prioritate cele pentru realizarea reţelelor de apă şi canalizare şi cele legate de asfaltări, ori din cele şapte proiecte depuse este depus proiect pentru intoducerea apei în localitatea Chesinţ, proiect pentru introducerea canalizării în Chesinţ şi Neudorf şi realizarea branşamentelor în localitatea Zăbrani, proiect pentru realizarea de troduare, şanţuri şi podeţe în toată comuna, proiect pentru modernizarea fermei 7, proiect pentru modernizarea clădirii fostei primări din Chesinţ cu destinaţia de dispensar uman, proiect pentru extinderea şcolii din Zăbrani cu destinaţia de sală de sport şcolară şi proiect pentru reabilitarea sistemului de iluminat public în toată comuna. Dl. Primar spune că dacă se vor aproba spre finanţare primale trei dumnealui se declară mulţumit.
Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

      Preşedinte de sedinţă,                                 Pt. Secretar,      
Ardelean Ramona                                      Ţuţa Hortensia


Sedinta publica de îndată 14.03.2017
Proces verbal


 

PROCES VERBAL

Din  14.03.2017

            Încheiat astăzi, 14 martie 2017, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 45 din 13.03.2017 pentru data de 14.03.2017, ora 13,00.  
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 9 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Kiss Gabriel, domnul Baba Fănel, domnul Lazăr Gheorghe şi domnul Blaguescu Dorel. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Toader Marian, primarul comunei Zăbrani, domnul Crişan Andrei Cătălin, administratorul public al comunei, doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani.
Doamna  secretar delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.
Dl. primar solicită retragerea de pe ordinea de zi a punctului cu numărul 5 şi propune suplimentarea ordinii de zi cu alte două puncte, respectiv:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tenhico-economici ai investitiei “Alimentare cu apă localitatea Chesinţ, comuna Zăbrani, judeţul Arad”; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tenhico-economici ai investitiei “Construire trotuare si accese la proprietati in comuna Zabrani, judetul Arad”; initiativa primarului

Dl. primar spune că a retras punctual nr. 6 de pe ordinea de zi, deoarece în cadrul PNDL nu se finanţează regularuzări de cursuri de apă, rămânând să se identifice o sursă de finanţare şi pentru acest obiectiv.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi( Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T., Oltean F., Ianc G., Tomi C.).

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii referitor la modernizarea iluminatului public in comuna Zabrani; iniţiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii referitor la modernizarea dispensarului uman in localitatea Chesint, comuna Zabrani; iniţiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii referitor la construirea retelei de canalizare menajera in localitatile Chesint si Neudorf, comuna Zabrani; iniţiativa primarului
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii referitor la extinderea corpului de cladire la Scoala Gimnaziala “Adam Muller Guttenbrunn” Zabrani; initiativa primarului
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei « Regularizarea cursului canalului colector din localitatea Zăbrani » ; initiativa primaruluipunct retras de pe ordinea de zi
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii referitor la construire trotuare, santuri si podete in comuna Zabrani, respectiv satele Zabrani, Chesint si Neudorf, judetul Arad; initiativa primarului
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii referitor la reabilitarea si modernizarea sediului adminstrativ in localitatea Zabrani; iniţiativa primarului

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T., Oltean F., Ianc G., Tomi C.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 36.
S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii referitor la modernizarea iluminatului public in comuna Zabrani.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. primar doreşte ca, consilierii să înţeleagă faptul că la  fiecare proiect se va merge pe aceaşi procedură, respectiv pe standarde de cost, urmând ca după ce se vor aproba spre finanţare proiectele depuse, să se procedeze la întocmirea studiului de fezabilitate şi a proiectului tehnic de unde va reieşi valoarea exactă a fiecărei investiţii în parte.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T., Oltean F., Ianc G., Tomi C.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 37.
S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii referitor la modernizarea dispensarului uman in localitatea Chesint, comuna Zabrani.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T., Oltean F., Ianc G., Tomi C.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 38.
S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii referitor la construirea retelei de canalizare menajera in localitatile Chesint si Neudorf, comuna Zabrani.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T., Oltean F., Ianc G., Tomi C.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 39.
S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii referitor la extinderea corpului de cladire la Scoala Gimnaziala “Adam Muller Guttenbrunn” Zabrani.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T., Oltean F., Ianc G., Tomi C.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 40.
Dl. primar spune că probabil există semne de întrebare din partea consilierilor despre care ar fi motivul pentru care s-a venit acum cu un număr atât de mare de proiecte dintr-odată, însă motivul este bugetul record care a fost alocat pentru PNDL, buget care cuprinde sume previzionate, iar dacă se aprobă un proiect acesta se va realiza printr-o finanţare multianuală, respectiv an de an se va aloca o anumită sumă pentru respectivul proiect până se va finaliza, motiv pentru care s-a insistat acum pentru a se cuprinde cât mai multe proiecte.
Dl. Nicula doreşte să ştie care este stadiul proiectului cu asfaltarea de la Neudorf ?
Dl. primar spune că procedura de licitaţie este în derulare şi prmăria este asistată de către reprezentanţi ai finanţelor care participă la fiecare şedinţă din cadrul procedurii de icitaţie.
Dl. Nicula spune că de doi ani este tot în procedură.
Dl. primar spune că nu a fost vina administraţiei publice că s-a pierdut un an cu această procedură după care a trebuit anulată şi reluată.
Dl. viceprimar spune că procedura actuală se desfăşoară normal şi nu sunt probleme, însă are emoţii la deschiderea ofertelor financiare pentru că toţi participanţii merg cot la cot şi şi-au făcut bine temele şi speră să nu mai apară probleme legate de salariul minim pe economie care a dus la întârzierea primei proceduri şi mai apoi la anularea ei.
S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii referitor la construire trotuare, santuri si podete in comuna Zabrani, respectiv satele Zabrani, Chesint si Neudorf, judetul Arad.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. primar spune că acesta este un proiect nou pentru că s-a constatat că se finanţează şi astfel de investiţii şi s-a demarat procedura şi pentru acest proiect.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T., Oltean F., Ianc G., Tomi C.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 41.
S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii referitor la reabilitarea si modernizarea sediului adminstrativ in localitatea Zabrani.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T., Oltean F., Ianc G., Tomi C.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 42.
S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tenhico-economici ai investitiei “Alimentare cu apă localitatea Chesinţ, comuna Zăbrani, judeţul Arad”.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T., Oltean F., Ianc G., Tomi C.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 43.
S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tenhico-economici ai investitiei “Construire trotuare si accese la proprietati in comuna Zabrani, judetul Arad”.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Ardelean R., Macovei L., Codrean D., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T., Oltean F., Ianc G., Tomi C.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 44.
Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.    Preşedinte de sedinţă,                                   Pt. Secretar,     
Ardelean Ramona                                      Ţuţa Hortensia


Februarie 2017

Sedinta publica ordinara din 28.02.2017
Proces verbal


PROCES VERBAL

Din  28.02.2017

            Încheiat astăzi, 28 februarie 2017, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 30 din 23.02.2017 pentru data de 28.02.2017, ora 13,00.  
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul consilier local Codrean Dănuţ. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte, domnul Toader Marian, primarul comunei Zăbrani, domnul Crişan Andrei Cătălin, administratorul public al comunei, doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani, doamna Zaharia Anuţa, consilier, doamna Liliana Popescu, avocat, domnul ing. Şeran Pavel, reprezentantul Ocolului Silvic Lipova şi domnul Dura Eugen, cetăţean al comunei Zăbrani.
Doamna secretar  delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.
Se  propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:

 1. Proiect de hotarare privind intocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii referitor la extinderea retelei de apa in localitatea Chesint, comuna Zabrani; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind intocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii referitor la construirea retelei de canalizare menajera in localitatile Chesint si Neudorf, comuna Zabrani; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind intocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii referitor la extinderea corpului de cladire la Scoala Gimnaziala “Adam Muller Guttenbrunn” Zabrani;initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018, de pe raza comunei Zabrani, judeţul Arad; initiativa primarului

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Oltean F., Ianc G., Tomi C. şi Baba F.).

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Lipova pentru administrarea padurii comunale Zabrani in anul 2017; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pentru luna decembrie 2016 si ianuarie 2017 ; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucrari ce vor fi efectuate in anul 2017 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare ; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilelor situate la nr. 81-82 Zabrani, inscise in CF 301237, top. 177-178 si in CF nr. 300520, top 177/a, catre Fundatia BNA-Humanitas; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui ajutoar de urgenţă  familiei domnului Darau Dinu Ioan a carei locuinta a fost grav avariata in urma inundatiilor din data de 14.07.2014 si 23.07.2014, produse pe raza localitatii Zabrani; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind intocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii referitor la reabilitarea si modernizarea sediului adminstrativ in localitatea Zabrani; initiativa primarului
 3. Proiect de hotarare privind intocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii referitor la modernizarea iluminatului public in comuna Zabrani; initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind intocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii referitor la modernizarea dispensarului uman in localitatea Chesint, comuna Zabrani; initiativa primarului
 5. Diverse

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 22.
S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Lipova pentru administrarea padurii comunale Zabrani in anul 2017.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Se dă cuvântul domnului ing. Pavel Şeran, reprezentantul Ocolului Silvic Lipova.
Dl. Şeran spune că în bugetul pe anul 2016 s-a prevăzut a se realiza 708.000 lei, iar realizările contabile au fost de 749.000 lei.
Dl. Oltean spune că nu are aceste date în documentaţia pentru şedinţă.
Dl. Şeran spune că acela a fost bugetul pe 2016 şi că acum va urma discuţia pe bugetul din 2017, însă a făcut această precizare pentru a se putea face o comparaţie.
Dl. primar doreşte să ştie ce sumă a fost virată în total pe anul 2016 către comuna Zăbrani?
Dl. Şeran spune că s-a virat de către ocol suma de 401.000 lei, reprezentând profit.
Dl. primar spune că nu este vorba chiar de profit pentru că din acei bani s-au mai făcut plăţi de către primărie.
Dl. Şeran spune că acea sumă reprezintă profit din punctul de vedere al ocolului.
Dl. Baba spune că ar fi fost bine dacă şi consiliul local ar fi avut cifrele legate de bugetul pe 2016.
Dl. Şeran spune că exsită un raport de gestiune pe care dumnealui îl are şi îl va pune la dispoziţia consiliului local.
Dl. Baba spune că se aprobă de către consiliul local un buget previzionat şi nu se mai ştie ce se întâmplă până la finalul anului.
Dl. primar spune că este greşit să se creadă că cei 401.000 lei sunt profit pentru comună pentru că din acei bani se mai plăteşte fasonatul şi alte lucrări, deoarece odată cu noile reglementări lemnul trebuie doborât, fasonat şi scos în rampă la drum de piatră, ori toate aceste cheltuieli cad toate în sarcina primărie diminuând astfel acel profit.
Dl. Şeran spune că o altă cifră pe care doreşte să o precizeze este aceea a lemnului folosit pentru consumul propriu al primăriei care în anul 2016 a fost de 400 mc.
Dl. primar spune că acest consum propriu depinde de câte lemne rămân în stoc de pe un an pe altul şi de lemnul care se transportă în anul în cauză, ori dacă se face o medie, consumul propriu al primăriei este de aproximativ 650 mc, pentru că se poate observa faptul că numai săptămâna trecută s-a mai dus cantitatea de 40 mc la şcoala Zăbrani şi o cantitate similară urmează să se împartă între şcoala Chesinţ şi  şcoala Neudorf.
Dl. Şeran spune că pentru anul 2017 s-a plecat de la hotărârea consiliului local prin care tot lemnul alocat spre tăiere în acest an să se vândă prin prestări de servicii şi nu pe picior, ori în acest context valoarea lemnului scade pentru că dacă lemnul prin prestare se vinde cu 100 lei/mc atunci pe picior s-ar vinde chiar cu 200 lei/mc pentru că aceasta este piaţa. Dl. Şeran spune că aceste aspecte determină scăderea veniturilor de la 700.000 lei la 600.000 lei pentru anul 2017, motiv pentru care le solicită consilierilor să se gândească foarte bine, deoarece firme prestatoare de servicii forestiere sunt prea puţine şi nu prea sunt interesate să facă astfel de lucrări şi se trezesc la final de an că rămân cu 1000 mc neexploataţi. Dl. Şeran vine cu rugămintea de a  se reveni asupra acestei decizii şi să se stabilească o cantitate de lemn, în special lemnul care este pe Sintar, pe Teiuş, care să se vândă pe picior la preţuri de 170-200 lei/mc fără a se mai plăti vreun leu pentru prestări. 
Dl. primar spune că din evidenţele deţinute 90% din lemnul de pe Sintar s-a vândut către judeţul Timiş, motiv pentru care consideră că nu merită ca primăria să se încarce cu cheltuieli de tăiere, fasonare şi scoatere la rampă pentru acele partide, iar acestea să fie scoase la vânzare pe picior.
Dl. Şeran spune că s-a gândit şi că din cei 4000 mc propuşi spre exploatare în 2017, 2500 mc să se dea către populaţie, iar diferenţa de 1500 mc să fie scoşi la vânzare pe picior.
Dl. Baba doreşte să ştie dacă vânzarea lemnului pe picior înseamnă ca lemnul să fie scos la licitaţie, iar societatea care îl adjudecă să îl exploateze şi să îl vândă ca şi buştean, lemn de foc şi altele?
Dl. Şeran spune că este exact aşa cum spune dl. Baba.
Dl. Baba doreşte să ştie dacă nu ar fi mai bine ca respectivul material lemnos care se vinde pe picior să se exploateze în regie proprie şi să se vândă buşteanul cu 350-400 lei mc?
Dl. Şeran spune că nu ar fi mai rentabil pentru comună, deoarece ocolul şi prmăria practică un preţ mai redus la lemnul de foc cu gândul de a stimula populaţia din zonă, ori de fapt nu este stimulată, deoarece lemnul nu vine în comuna.
Dl. Baba spune că asta este o problemă care trebuie rezolvată.
Dl. Şeran spune că tocmai asta se doreşte, respectiv ca primăria să nu mai facă eforturi pentru a exploata lemnul care pleacă în altă parte.
Dl. Baba doreşte să ştie cum s-ar putea face ca acel lemn să fi direcţionat totuşi către comună?
Dl. Şeran spune că acest lucru nu este posibil deoarece nu vine locuitorul din comună să îl cumpre şi să îl transporte de la 45 de km distanţă şi de aceea ar fi mai bine să se evite astfel de inconveniente şi să se vândă lemnul pe picior cu 200 lei/mc care reprezintă profit curat.
Dl. primar spune că s-a făcut o adresă către ocolul silvic prin care s-a cerut ca materialul lemnos aflat în apropierea localităţii Chesinţ să vină tot pentru a fi aprovizionată populaţia comunei, lucru care s-a şi întâmplat în ultimele luni, ori cu cel de la Sintar ce se poate face pentru că nu o să meargă nici de pe Chesinţ, nici de pe Zăbrani şi nici de la Neudorf.
Dl. Oltean spune că s-ar putea exploata patidele de la Sintar vara ca accessul să fie mai facil.
Dl. Şeran spune că nu se poate, deoarece în aceea perioadă sunt restricţii de tăiere impuse de amenajamentul silvic. Dl. Şeran spune că între lunile aprilie şi septembrie nu se poate intra în anumite păduri, ori fix acele păduri mai bătrâne sunt cele unde ar trebui să se facă tăierile, dar unde nu se poate intra în acea perioadă.    
Dl. primar spune că oricum tot consiliul local stabileşte dacă vinde lemnul pe picior sau nu , precum şi la ce preţ.
Dl. Şeran spune că anul acesta s-au suprapus şi lucrprile la amenajamentul silvic care se întocmeşte odată la 10 ani, ori şi aceste lucrări au dus la situaţia creată, respectiv la lipsa lemnului de foc.
Dl. Oltean spune că în BVC este prevăzut că ocolul plăteşte către primărie două sortimente de lemn, respectiv lemn de foc şi lemn de gater, ori cetăţeanul cînd merge în pădure pe aviz i se trece lemn de foc, lemn de construcţii 1, 2 şi aşa mai departe.
Dl. Şeran spune că aşa este dată sortimentaţia.
Dl. Oltean îl întreabă pe dl. Şeran cu se poate ca ocolul să deconteze doar aceste categori de lemn către primărie, dorind să ştie unde este lemnul de construcţii 1?
Dl. Şeran spune că aşa este întocmit bonul de punere în valoare.
Dl. Oltean doreşte să ştie unde este trecut în BVC lemnul de cnstrucţii 1?
Dl. Şeran spune că la lemn pentru gater este prevăzută în buget o sumă care este echivalentul a aproximativ 1050 mc buştean, iar pentru lemnul de foc este o sumă care este echivalentul a 2.500 mc.
Dl. Oltean spune că normal ar fi ca 4 mc de lemn de foc să coste 400 lei.
Dl. Şeran spune că nu este aşa deoarece persoana care merge în pădure nu ia numai lemn de foc.
Dl. Oltean spune că ocolul a decontat la primărie numai lemn de foc.
Dl. primar spune că acel lemn care este lemn pentru foc nu este doar cel ca mâna de gros, pentru că în mod normal aşa ar trebui să fie, însă tu când dobori un copac scoţi prima dată buşteanul, iar ceea ce rămâne nu este doar lemn de foc ci este şi lemn de lucru, iar de decontat se deconează toate dimensiunile. Dl. primar spune că atunci când ocolul silvic face actul de punere în valoare acolo se specifică fiecare copac cât este buştean, cât este lemne de lucru, cât este lemn de foc şi cât este creangă şi aşa se şi scad cu el şi aşa ţin şi evidenţa şi aşa îl şi facturează.
Dl. Şeran spune că în BVC nu se regăsesc sortimentele la care face referire dl. Oltean şi că există o listă de preţuri aprobată de către consiliu unde sunt preţurile pe fiecare sortiment în parte, ori într-un act de punere în valoare sunt cel puţin zece sortimente.
Dl. Ianc doreşte să ştie care este lemnul care este considerat lemn de foc?
Dl. Şeran spune că este considerat lemn de foc tot lemnul care nu este bun de lucru, însă această clasificare este dată de nişte normative. Dl. Şeran spune că din bădure pleacă borderourile cu fiecare cantitate de lemn, iar contabilitatea ocolului silvic facturează către primărie în baza acelor borderouri, însă se facturează per total şi nu defalcat pe fiecare sortiment.
Dl. Baba spune că din BVC rezultă că preţul unui metru cub de lemn de foc este de 100 lei, ori tocmai domnul Şeran spune că omul când cumpără lemn de foc din pădure nu cumpără doar lemn de foc ci şi lemn de construcţii de diferite categori care este mai scump şi care nu se regăseşte în BVC.
Dl. Şeran spune că într-un aviz doar o pondere de 20% este lemn pentru constructii, restul fiind lemn de foc. Tot dl. Şeran mai spune că preţul stabilit de consiliul local pentru un mc de lemn de foc este de 90 lei, iar pentru lemnul de construcţii este de 120-130 lei pentru un mc, motiv pentru care s-a făcut o medie de 100 lei pentru un mc.
Dl. Baba spune că atunci cu atât ar trebui să poată să meargă să îl ia din pădure oamenii.
Dl. Şeran spune că dacă omul se duce în pădure şi ia răritură ar trebui să se încadreze în acel preţ, însă dacă se duce în pădure bătrână atunci preţul creşte.
Dl. Oltean doreşte să ştie cum poate o persoană să meargă în pădure după lemne de foc şi ce trebuie să facă pentru asta?
Dl. Şeran spune că după ce se autorizează o partidă, persoana trebuie să ia legătura cu pădurarul care îi va comunica ziua şi ora când poate să meargă în pădure.
Dl. Oltean spune că după ce face toţi aceşti paşi merge în pădure şi ia lemnul de la drum de piatră, însă nu înţelege de ce trebuie să mai plătească prestatorului costul lucrărilor cu scosul lemnului în rampă dacă pentru serviciile acestuia plăteşte primăria?
Dl. Baba spune că dacă se duce  în pădure pentru 4 mc de lemn de foc plăteşte cel puţin 800 lei cu toate cheltuielile, ori acest preţ este exact ca cel peacticat de ocolul silvic şi nu mai are nicio o legătură cu preţurile care s-au pomenit în cadrul şedinţei, lucru care nu i se pare normal.
Dl. Şeran spune că este foarte important şi cu ce mijloc de transport se merge în pădure deaorece în funcţie de asta se calculează şi preţul.
Dl. Baba spune că i-a arătat domnului Şeran un bon de lemne şi persoana respectivă a şi doborât, a şi fasonat a şi încărcat şi a şi transportat lemnul, iar dl. Baba i-a plătit şi acestuia şi ocolului silvic lucrările.
Dl. primar le prezintă consilierilor cum arată un borderou şi un aviz şi cum sunt trecute cantităţile pe fiecare sortiment în parte.
Dl. Şeran le propune consilierilor să treacă la capitolul de Cheltuieli din cadrul bugetului.
Dl. Tomi doreşte să ştie pentru câte hectare de pădure se plăteşte paza?
Dl. Şeran spune că pentru 1548 de ha.
Dl. Tomi spune că nu este comuna în posesia întregii suprafeţe.
Dl. administrator public spune că există titlu pentru întreaga suprafaţă, însă 611 ha trebuie întabulate.
Dl. Şeran ia fiecare capitol din cadrul rubricii de Cheltuieli şi le prezintă consilierilor fiecare cifră ce reprezintă şi cum s-a ajuns la acea cifră. Dl. Şeran spune că după toate cheltuielile se estimează un profit pentru primărie de aproximativ 300.000 lei.
Dl. primar spune că se va da o nouă adresa , la fel ca cea de anul trecut prin care se va solcita ocolului silvic ca lemnul de foc să meargă strict către locuitorii comunei Zăbrani, iar în situaţia în care va fi excedent atunci să se dea şi în alte localităţi.
Se supune la vot şi cu 11 voturi pentru(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.) şi 1 abţinere (Petrescu D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 23.
S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice apartinand unitatilor de invatamant preuniversitar  de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Zabrani, pentru luna decembrie 2016 si ianuarie 2017 .
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe.,  Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.) şi 1 abţinere(Ardelean R.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 24.
S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea planului de lucrari ce vor fi efectuate in anul 2017 de catre persoanele apte de munca, beneficiare de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 25.
S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilelor situate la nr. 81-82 Zabrani, inscise in CF 301237, top. 177-178 si in CF nr. 300520, top 177/a, catre Fundatia BNA-Humanitas.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.  
Dl. Baba spune că ar trebui să se vadă care ar fi beneficiile comunei de pe urma acestei colaborări. Dl. Baba spune că a discutat cu dl. viceprimar, iar acesta a spus că ar fi şi pe raza comunei copii cu probleme.
Dl. primar spune că în acest context Sântana va renunţa şi astfel nu vor mai veni aici copii din alte localităţi, repartizaţi de către aceştia, iar cei care vor prelua casele sunt cei de la Humanitas care sunt de pe raza comunei.
Dl. Baba spune că sunt de pe raza comunei, dar sunt tot nişte administratori la fel ca şi Sântana.
Dl. primar spune că este limpede că nu vor putea să lase pe drumuri copiii care sunt acum în cadrul casei de copii, dar ideea este ca aceste case să nu se închidă pentru că sunt suficiente cazuri sociale în comună, ori cei de la Humanitas se extind, mai ales că au cumpărat şi casa de la Madoşa. Dl. primar spune că la centrul de zi sunt 18 copii care beneficiază de serviciile acestuia, iar primăria îi sprijină cu ce se poate pentru că este un sprijin major pentru comunitatea locală faptul că acei copii sunt luaţi de la amiză, li se dă o masă caldă, îşi fac temele  şi beneficiază şi de alte servicii. Dl. primar mai spune că ideea a fost una de bun augur mai ales că BNA Humanitas este o fundaţie care are sediul în Zăbrani şi nu este o aosciaţie mare ca şi Sântana care operează în mai multe localităţi şi distribuie copii cum consideră de cuviinţă, iar în viitorul apropiat de serviciile BNA Humanitas vor beneficia în special copii din comună.
Se supune la vot şi se  aprobă cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 26.
S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dna. Zaharia spune că s-a înaintat o documentaţie către ANFP Bucureşti de unde s-a primit acceptul pentru planul de ocupare a funcţiilor publice, iar acum este necesară aprobarea acestuia în cadrul şedinţei de consiliu local.     
Dl. Tomi doreşte să ştie câte funcţii publice sunt în cadrul instituţie?
Dna. Zaharia spune că sunt 16 funcţii publice.

Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 27.
S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii unui ajutoar de urgenţă  familiei domnului Darau Dinu Ioan a carei locuinta a fost grav avariata in urma inundatiilor din data de 14.07.2014 si 23.07.2014, produse pe raza localitatii Zabrani.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. primar spune că este vorba despre locuinţa unei persoane care nu a fost înclusă în hotărârea iniţială cu despăgubirile acordate în urma inundaţiilor din anul 2014, persoana în cauză fiind la acea dată în străinătate şi neputând nimeni să intre în locuinţa acesteia pentru a constata pagubele, ori acum persoana s-a întors şi a solicitat sprijin ca şi celelalte persoane ale căror locuinţe au fost grav afectate în acea perioadă.
Dl. Baba spune că în cadrul şedinţei de comisie i s-au prezentat procesele verbale care au fost întocmite la acea dată şi respectiva locuinţă nu figura la locuinţe grav afectate.
Dna. preşedinte de şedinţă spune că s-a informat şi că respectiva persoană a fost omisă din listă deoarece la acea dată nu se afla în ţară, iar comisia carea constatat pagubele nu a putut să intre în interiorul locuinţei.
Dl. Baba spune că atunci când s-a votat acordarea sprijinului s-a votat principiul şi nu nominal.
Dl. primar spune că a fost şi o listă, fiind vorba despre 7 familii.
Dl. Baba spune că lista care s-a întocmit la acel moment a fost întocmită de către specialişti de la ISU şi din moment ce respectiva persoană nu figurează pe acea listă nu ar fi normal să primească ajutor.
Dl. administrator public spune că nu a avut comisia ce să constate din moment ce nu a putu să intre în locuinţă, însă se poate vedea foarte clar din poze că apa a fost de aproape 1 metru în interiorul locuinţei.
Dl. Baba spune că nu are competeţă consiliul local să stabilească dacă a fost sau nu inundată acea locuinţă.
Dl. administrator public spune că are competenţă din moment ce are documente care atestă prezenţa apei în interiorul locuinţei, iar persoana respectivă figurează în listă însă este trecută la capitolul cu grădini şi anexe inundate.
Dl. Baba spune că nu ar fi trebuit să intre această solicitare în consiliul local pentru că nu poate consiliul local să constate dacă a fost sau nu afectată locuinţa respectivă.
Dl. primar spune că aici nu este vorba despre a constata ceva, ci este vorba despre a ajuta sau nu pe cineva care a avut clar probleme în acea perioadă. 
Dl. Lazăr doreşte să ştie dacă este legal să se acorde un astfel de ajutor la aproape teri ani de la producerea inundaţiilor?
Dna. avocat spune că este important momentul la care a luat la cunoştinţă despre producerea evenimentului şiposibilitatea de abeneficia de sprijin, însă nu consideră prescrisă posibilitatea de a beneficia de sprijin. 
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 28.
S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind intocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii referitor la reabilitarea si modernizarea sediului adminstrativ in localitatea Zabrani.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. primar spune că a mers pe accesarea unui proiect pentru reabilitarea sediului administrativ Zăbrani pentru a putea să reabiliteze clădirile de la fosta fermă 7 unde se doreşte a se stabili sediul SVSU şi cel al Serviciului Public Edilitar Gospodăresc.Dl. primar spune că s-a trimis deja un prim set de documente la minister, însă acum urmează să se întocmească studiul de fezabilitate pentru toate proiectele care se doresc a se accesa. Dl. primar spune că ulterior întocmirii studiilor de fezabilitate se va inra în şedinţă de consiliu pentru a se aproba indicatorii tehnico economici pentru toate obiectivele pentru care s-au depus în primă fază solcitări la minister, cele despre care se vorbea în şedinţa de consiliu trecută.
Dl. Baba doreşte să ştie ce se doreşte să se facă acolo?
Dl. primar spune că se vor reabilita total acele clădiri. Dl. primar spune că sunt nişte standarde de cost în baza cărora se fac toate calculele, iar standardele au fost aprobate de către minister şi trebuie respectate întru totul. Dl. primar mai spune că pentru proiectul de sală de sport cei de la CNI vor doar o situaţie cu utilităţile din zona terenului pe care se doreşte edificarea sălii, iar ulterior aceştia vin cu societate desemnată de ei, execută lucrarea şi o predau primăriei după finalizare, exact cum s-a întâmplat cu şcoala de la Chesinţ.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 29.
S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind intocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii referitor la modernizarea iluminatului public in comuna Zabrani.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. Baba doreşte să ştie ce se doreşte să se facă prin acest proiect.
Dl. primar spune că se doreşte înlocuirea tuturor corpurilor de iluminat cu acele corpuri cu LED care sunt montate prin comună pentru a se vedea diferenţa.
Dl. Baba doreşte să ştie ce putere au acele LED-uri?
Dl. primar spune că cele mai puternice vor fi de 60W, iar becurile existente au o putere de 100W.
Dl. Baba spune că sunt bani de la Guvern, dar pănî la urmă sunt de la ţară şi poate că aceşti bani ar putea fi accesaţi de către o comună care nu are iluminat public.
Dl. primar spune că atunci nu ar trebui să mai depună primăria acest proiect?
Dl. Baba spune că nu asta a vrut să sugereze, însă ar trebui să se găsească varianta cea mai bună.
Dl. primar spune că dacă se doreşte se depune proiectul şi dacă nu se doreşte atunci nu se depune, însă dacă nu îl accesează comuna Zăbrani, îl va accesa altcineva care este în aceeaşi situaţie cu noi.
Dl. Baba spune că ar trebui să se gândească primăria ce va face cu toate corpurile de ilumint care se vor demonta de pe stâlpi pentru că ele ca şi corpuri de iluminat nu sunt epuizate.
Dl. primar spune că probabil se vor depozita undeva şi vor fi folosite la iluminarea unui cartier nou de locuinţe sau vor fi vândute altor primării, cert este că soluţii se vor găsi.
Dl. Baba spune că se glumeşte, însă se glumeşte cu suma de 120.000 euro care sunt banii ţării.
Dl. Niclua spune că îi place de dl. Baba că nu vrea să facă primăria această investiţie pentru că sunt banii ţării, dar o să facă alţii care sunt la fel sau care stau chiar mai bine decât comuna Zăbrani.
Dl. primar spune că a depus 6 proiecte şi dacă cei din consiliul local doresc să le retragă pentru că nu sunt necesare atunci aşa va face, însă i se pare absudă ideea domnului Baba care spune că nu ar trebui să se facă un proiect pentru ca să îl acceseze o comună mai săracă.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G.) şi 1 abţinere(Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 30.
S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind intocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii referitor la modernizarea dispensarului uman in localitatea Chesint, comuna Zabrani.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. Baba doreşte să ştie dacă nu ar trebui să se dea o hotărâre de consiliu pentru a se da destinaţia de dispensar medical?
Dl. primar spune că imobilul este în proprietatea comunei Zăbrani şi că ulterior investiţiei i se va da destinaţia de dispensar medical.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 31.
S-a trecut la punctul 10 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind intocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii referitor la extinderea retelei de apa in localitatea Chesint, comuna Zabrani.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 32.
S-a trecut la punctul 11 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind intocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii referitor la construirea retelei de canalizare menajera in localitatile Chesint si Neudorf, comuna Zabrani.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 33.
S-a trecut la punctul 12 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind intocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii referitor la extinderea corpului de cladire la Scoala Gimnaziala “Adam Muller Guttenbrunn” Zabrani.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 34.
S-a trecut la punctul 13 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018, de pe raza comunei Zabrani, judeţul Arad.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de (Lazăr Ghe., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 35.
S-a trecut la punctul 14 al ordinii de zi şi anume:  Diverse.
Se dă citire cereri venite din partea doamnei Iancu Doina care doreşte să cumpere partea de imobil care este a primăriei şi se află în curte cu locuinţa dumneai sau să vândă locuinţa dumneaei către primărie.
În cadrul discuţiilor s-a stabilit să se facă o evaluare a ambelor imobile şi dacă preţul va fi unul convenabil atunci să se cumpere imobilul care se află în proprietatea doamnei Iancu Doina şi imobilului în întregul lui să i se dea destinaţia de casă de oaspeţi.
Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

      Preşedinte de sedinţă,                                 Pt. Secretar,      
Ardelean Ramona                                      Ţuţa Hortensia


Sedinta publica de îndată din 14. 02. 2017
Proces verbal


PROCES VERBAL

Din  14.02.2017

            Încheiat astăzi, 14 februarie 2017, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 26 din 13.02.2017 pentru data de 14.02.2017, ora 13,00.  
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 9 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Kiss Gabriel, domnul Baba Fănel, domnul Oltean Florin şi domnul Blaguescu Dorel. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Toader Marian, primarul comunei Zăbrani, domnul Crişan Andrei Cătălin, administratorul public al comunei, doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani.
Doamna  secretar delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.
Pe ordinea de zi se află următorul punct:

 1. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, - Zona 5; iniţiativa primarului

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectului de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T., Ianc G., Tomi C.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 20.
S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, respectiv colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare, provenite din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori, din judeţul Arad, - Zona 5.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Dl. Crişan le explică consilierilor faptul că acest proiect de hotărâre ar fi trebuit introdus pe ordinea de zi a şedinţei ordinare precedente, odată cu celelalte două proiecte de hotărâre care au vizat ADISIGD Judeţul Arad, însă acest aspect a fost sesizat abia după ce şedinţa a trecut, motiv pentru care a trebuit convocată o şedinţă de îndată astfel încât procedurile de achiziţii din cadrul ADISIGD să nu fie întârziate.
Dl. primar spune că joi va fi o şedinţă la Arad, unde vor trebui să fie prezentate toate cele trei hotărâri care vizează ADISIGD, acesta fiind motivul pentru care s-a convocat o şedinţă de indată.
Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T., Ianc G., Tomi C.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 21.
Dl. primar spune că ar trebui să se organizeze o şedinţă  cu cadrele didactice de la Şcoala Gimnazială Zăbrani la care să participe şi consilierii locali şi în cadrul căreia să se discute aspecte legate de rezultatele foarte proaste obţinute de elevii din comună la examenele naţionale, precum şi nemulţumirile şi neajunsurile pe care le au cadrele didactice. Dl. primar îi întreabă pe consilieri dacă sunt de acord să se convoace o şedinţă de acest gen ?
Dl. Ianc doreşte să ştie care sunt totuşi problemele.
Dl. viceprimar spune că sunt două grupuri de dascăli în cadrul şcolii, care nu se înţeleg.
Dl. Tomi doreşte să ştie dacă este vorba doar despre dascălii din Zăbran sau şi din satele aparţinătoare ?
Dl. viceprimar spune că aici este vorba desper situaţia pe comună, deoarece marea majoritate a dascălilor sunt aceaşi în toate unităţile de învăţământ de pe raza comunei.
Dl. Ianc doreşte să ştie cine este totuşi nemulţumit ?
Dl. Lazăr spune că întreg consiliul local este nemulţumit de faptul că treaba nu merge şi că sunt neînţelegeri între profesori care afectează şi elevii.
Dl. primar spune că până acum fiecare cadru didactic şi-a făcut programul după bunul plac, ori acum când vine cineva şi îţi spune că programul este de la ora 8 la ora 16 şi că trebuie să îţi ţi toate orele de curs, aceste lucruri nu mai convin. Dl. primar spune că dacă se va continua aşa şi fiecare va face ce va dori, rezultatele se pot vedea deja, pentru că de câţiva ani sunt din ce în ce mai proaste, ori o şcoală de unde în trecut s-au format şi au ajuns oameni de elită, nu i se pare normal ca azi să fie astfel de rezultate.
Dl. viceprimar propune ca profesorii să fie chemaţi în cadrul unei şedinţe de consiliu local.
Dna. Ardelean spune că nu vor veni cadrele didactice, deoarece nu se vor supune decizie consiliului local.
Dl. primar spune că nu este normal şi că i se pare chiar jignitor ca un consilier local să fie dat afară de la o şedinţă de consiliu profesoral în condiţiile în care cadrele didactice depind de deciziile luate de consiliul local. Dl. primar revine cu rugămintea de a se convoca o şedinţă cu, cadrele didactice la care să participe şi consilierii locali.
Dl. Tomi doreşte să ştie care este situaţia mediilor la final de semestru ?
Dna. Ardelean spune că mediile sunt puţin mai mari decât cele de anul trecut, însă sunt şi corigenţi în special la Şcoala Chesinţ, sunt şi medii scăzute la purtare.
Dl. Tomi spune că nu este relevantă o comparaţie a mediilor din anii precedenţi cu cele de anul acesta şi că o comparaţie pertinentă ar fi aceea dintre media obţinută la terminarea anului şcolar cu media obţinută în urma susţinerii examenului naţional.
Dna. Ardelean spune că în ultimii patru ani învăţământul din Zăbrani a regresat şi nu a progresat.
Dl. primar spune că o să vorbească cu doamna director şi o să o roage să convoace o şedinţă de consiliu profesoral la care să fie invitat şi consiliul local.
Dl. primar spune că a fost la Bucureşti în urmă cu două săptămâni, precum şi în urmă cu câteva zile pentru a depune solcitări de finanţare pentru mai multe proiecte de investiţii, deoarece în această perioadă se creionează bugetul ţării şi fiecare încearcă să obţină cât poate de mult pentru comunitatea sa. Dl. primar spune că acum a depus proiectele la minister şi are numere de înregistrare, însă va trebui să meargă şi să le redepună în termen de 30 de zile de la publicarea Legii bugetului de stat pe anul 2017 în Monitorul Oficial, deoarece aşa prevede OUG 28/2013, ori în acest moment Legea bugetului de stat este la promulgare. Dl. primar spune că în următoarea perioadă va depune proiectul de buget al comunei  la transparenţă pentru a nu pierde timpul şi pentru a nu ieşi din termen cu depunerea solicitărilor pentru investiţii pe PNDL. Dl. primar spune că în cadrul PNDL va depune un proiect pentru reabilitarea clădirii fostei primări de la Chesinţ pentru a se amenaja un dispensar medical şi o încăpere unde să se poată deplasa funcţionarii primăriei pentru a colecta impozitele şi taxele locale. Dl. primar spune că a încercat să introducă şi remiza de pompieri de la Neudorf spre a fi reabilitată însă a descoperit că nu este înscrisă în CF, motiv pentru care va trebui să demareze procedura de întabulare. Dl. primar spune că a găsit şi o posibilitate pentru a reabilita clădirile de la ferma nr. 7 din Zăbrani unde se doreşte a se realiza sediul formaţiei de pompieri voluntari din Zăbrani, precum şi sediul serviciului public edilitar gospodăresc  şi s-a mers pe varianta reabilitării acelor clădiri ca fiind sediu administrativ. Dl. primar spune că pentru şcoala Zăbrani s-a gândit accesarea unei finanţări pentru a se construi o sală care să aibă destinaţia de Sală de sport şcolară. Dl. primar spune că la CNI a redepus proiectul pentru construirea unei şăli de sport, însă zona unde se doreşte realizarea investiţiei nu este cuprinsă în PUG ca şi zonă de agrement şi activităţi sportive, criteriu solicitat de CNI pentru realizarea unui astfel de obiectiv, motiv pentru care există două opţiuni, respectiv să se idenţifice un alt teren în zona stadionului din Zăbrani unde în PUG figurează ca zonă pentru agrement şi activităţi sportive, ori să se demareze efectuarea unui PUZ în zona propusă iniţial.Dl primar spune că tot în cadrul PNDL s-a mai depus o solicitare pentru reabilitarea sistemului de ilumina public prin schimbarea lămpilor cu unele cu LED pentru că s-au putut observa nişte astfel de lămpi cu LED montate în diferite locuri din comună. Dl. primar spune că toate estimările care s-au făcut pentru proiectele depuse spre finanţare s-au făcut în baza unor standarde de cost care au fost stabilite prin lege.
Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.    Preşedinte de sedinţă,                                   Pt. Secretar,     
Ardelean Ramona                                      Ţuţa Hortensia


Ianuarie 2017

Şedinţa publica ordinară din 31.01.2017
Proces verbal


PROCES VERBAL

Din  30.01.2017

Încheiat astăzi, 30 ianuarie 2017, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 6 din 25.01.2017 pentru data de 30.01.2017, ora 15,00.  
La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 12 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul consilier local Lazăr Gheorghe. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte, domnul Toader Marian, primarul comunei Zăbrani, domnul Crişan Andrei Cătălin, administratoru public al comunei, doamna Ţuţa Hortensia, secretarul delegat al comunei Zăbrani, doamna Zaharia Anuţa, consilier şi doamna Liliana Popescu, avocat.
Doamna secretar  delegat arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.
Se  propune suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct:

 1. Proiect de hotarare privind  stabilirea pretului minim de adjudecare a masei lemnoase pe picior din partida 1974/P  lotul 06-007 cu un volum de 83.63 mc si lotul 06-008 cu un volum de 6.04 mc; initiativa primarului
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tenhico-economici ai investitiei “Modernizare strazi in Zabrani, judetul Arad”; initiativa primarului
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tenhico-economici ai investitiei “Alimentare cu apă localitatea Chesinţ, comuna Zăbrani, judeţul Arad” ;initiativa primarului

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Oltean F., Ianc G., Tomi C. şi Baba F.).

        Pe ordinea de zi se află următoarele puncte:

 1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta ;
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei

de indata din data de 15.12.2016; initiativa primarului

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din data de 20.12.2016; initiativa primarului
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28.12.2016; initiativa primarului
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din data de 06.01.2017; initiativa primarului
 4. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pe anul 2017, pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Zabrani; initiativa primarului
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Lipova pentru administrarea padurii comunale Zabrani in anul 2017; initiativa primarului
 6. Proiect de hotarare privind  stabilirea pretului minim de adjudecare a masei lemnoase pe picior din lotul 06-005 cu un volum de 55.78 mc; initiativa primarului
 7. Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii terenului intravilan situat in localitatea Neudorf, inscris in C.F. nr. 301809, nr. top. 1914-1956/32/2,  in suprafata de 950 mp; initiativa primarului
 8. Proiect de hotarare privind mandatarea unui reprezentant al comunei Zabrani in Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul A.D.I. S.I.G.D judetul Arad, sa aprobe cuantumul anual al cotizatiei prevazut pentru comuna Zabrani si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al asociatiei pentru anul 2017; initiativa primarului
 9. Proiect de hotarareprivind mandatarea unui reprezentant al comunei Zabrani in Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul A.D.I. S.I.G.D judetul Arad, sa aprobe Actul aditional nr. 1 la  Acordul - Document de pozitie privind modul de implementare a proiectului “Sistem  Integrat de Gestionare a Deseurilor  Judetul Arad"; initiativa primarului
 10. Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a comunei a unor terenului intravilane, proprietatea Statului Roman ; initiativa primarului
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultant si de reprezentare pentru anul 2017; initiativa primarului
 12. Diverse

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul primar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 4.
S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta .
Dl. Codrean Dănuţ îl propune pe doamna Ardelean Ramona.
Dl. Nicula Tiberiu îl propune pe domnul Baba Fănel.
Se supune la vot şi cu 10 voturi pentru(Codrean D., Lazăr Gh.,  Petrescu D., Macovei L., Iuga D., Kiss G., Blaguescu D.,  Tomi C., Baba F. şi Ianc G.) este desemnată ca şi preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni, doamna consilier local Ardelean Ramona. În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 5.
S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din data de 15.12.2016.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă  cu 10 voturi pentru(Codrean D., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.) şi 2 abţineri(Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 6.
S-a trecut la punctul 3 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din data de 20.12.2016.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă  cu 9 voturi pentru(Codrean D., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C.) şi 3 abţineri(Oltean F., Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 7.
S-a trecut la punctul 4 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28.12.2016.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.  
Se supune la vot şi se  aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 8.  
S-a trecut la punctul 5 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei de indata din data de 06.01.2017.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Se supune la vot şi se aprobă  cu 9 voturi pentru(Codrean D., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C.) şi 3 abţineri(Oltean F., Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 9.
S-a trecut la punctul 6 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii pe anul 2017, pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Zabrani.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dna. Zaharia spune că faţă de anul 2016, organigrama s-a suplimentat cu 5 posturi pentru asistenţii personali, celelalte structuri rămânând nemodificate.
Dl. Oltean doreşte să ştie cum se procedează cu posturile vacante?
Dna. Zaharia spune că acelea se vor ocupa prin consurs.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Codrean D., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 10.
S-a trecut la punctul 7 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ocolului Silvic Lipova pentru administrarea padurii comunale Zabrani in anul 2017.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. Oltean spune că ar fi fost bine dacă ar fi venit cineva din partea Ocolului Silvic Lipova pentru a explica proiectul de buget, pentru că din situaţia prezentată nu se înţelege mare lucru. Dl. Oltean mai spune că s-a discutat despre stabilirea a ceea ce se poate face pentru a ajuta populaţia comunei în procurarea de material lemnos pentru încălzirea locuinţelor, însă nu s-a stabilit nimic. Dl. Oltean spune că primăriei nu i se decontează lemn de construcţii 1 şi 2, însă cetăţenii comunei îl au prevăzut în aviz şi îl plătesc, lucru care nu i se pare normal. Dl. Oltean mai spune că suma de 600.000 lei nu explică ce cantitate de masă lemnoasă s-a tăiat.
Dl. Petrescu le propune consilierilor să se amâne acest punct de pe ordinea de zi până la o şedinţă ulterioară, atunci când va fi prezent un reprezentant al ocolului silvic care să le explice consilierilor despre ce este vorba în proiectl de buget.
Dl. Baba spune că s-au mai purtat aceste discuţii şi cu alte ocazii şi că ar trebui să se ajungă la un consens şi să se pună odată punct acestei probleme. Dl. Baba spune că din prezentarea ocolului silvic nu reies prea multe lucruri, însă aceste aspecte se pot clarifica. Dl. Baba  mai spune că în anul 2016 s-au exploatat 4500 mc şi din totalul de peste 600.000 lei ar fi trebuit să iasă un profid de aproximativ 290.000 lei, ori problema lemnelor pentru cetăţeni nu s-a rezolvat, bani către primărie nu vin foarte mulţi, dar lemnul se taie şi trebuie să găsească o soluţie cât mai optimă pentru a se rezolva toate problemele.
Dl. Petrescu le repetă colegilor că cel mai bine ar fi să se aştepte lămuririle din partea reprezentanţilor ocolului silvic, care vor fi oferite într-o şedinţă ulterioară.
Dl. Baba  spune că au mai fost repzentanţi ai ocolului silvic atunci când s-a discutat problema lemnului de foc pentru populaţie şi nu s-a rezolvat nimic. Dl. Baba spune că ar trebui să facă obiectul unei şedinţe doar acest punct şi să se discute pe larg toate aspectele legate de exploatarea lemnului din pădurea comunală şi să se vadă ce este de făcut pentru ca locuitorii comunei să nu fie afectaţi. Dl. Baba spune că în cadrul proiectului de buget se regăseşte suma de 107.000 lei reprezentând paza pădurii, ori domnul Şeran spunea într-o şedinţă anterioară că acolo intră salariile pădurarilor care sunt doi, iar dacă se împarte suma resepectivă la 12 luni şi la două persoane rezultă un salariu de aproximativ 4.800 lei/lună/persoană, ori pădurarii se plâng că salariul nu depăşeşte 1.600 lei/lună. Dl. Baba spune că ar trebui să se dea un punct de vedere plauzibil din partea ocolului silvic legat de proiectul de buget.
Dl. viceprimar spune că nu este contabil de meserie, însă cu siguranţă că prestatorul de servicii trebuie să fie plătit pentru lucrările lui. Dl. viceprimar spune că o să se facă o adresă către Ocolul Silvic Lipova pentru a delega un reprezentant la şedinţa viitoare care să ofere toate lămuririle necesare, deoarece nu este dumnealui în măsură să analizeze aceste probleme.
Dl. Baba spune că ar fi vrut să iniţieze chiar un proiect de hotărâre  pentru a rezolva problema lemnului de foc pentru cetăţeni,însă pentru aceasta are nevoie şi de sprijinul consilierilor PNL, motiv pentru care le propune acestora să facă front comun cu, consilierii PSD-ALDE şi să soluţioneze această problemă odată pentru totdeauna.
Dl. Tomi doreşte ca pentru şedinţa viitoare să se cunoască toate cheltuielile ocazionate de exploatarea lemnului din pădurea comunală, incluziv cele ocazionate de scoaterea lemnului la rampă de către societăţile prestatoare de servicii, abilitate. Dl. Tomi doreşte să ştie pentru ce suprafaţă se plăteşte paza păduri şi dacă s-au făcut demersuri pentru intrarea în posesie asupra celor 600 de ha de pădure?
Dl. viceprimar spune că o să se stabilească o dată pentru a se convoca reprezentanţii ocolului silvic şi pentru a se lămuri astfel toate problemele şi inexactităţile.
Se supune la vot şi cu unanimitate de voturi se respinge acest proiect de hotărâre(Codrean D., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.).
S-a trecut la punctul 8 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind  stabilirea pretului minim de adjudecare a masei lemnoase pe picior din lotul 06-005 cu un volum de 55.78 mc.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. Baba spune că în darea de seamă a ocolului silvic ar trebui să se menţioneze inclusiv câte licitaţii au fost şi cu ce preţ s-au adjudecat loturile scoase la licitaţie.
Se supune la vot şi se aprobă  cu 11 voturi pentru(Codrean D., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.) şi 1 abţinere(Petrescu D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 11.
S-a trecut la punctul 9 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind organizarea licitatiei publice in vederea vanzarii terenului intravilan situat in localitatea Neudorf, inscris in C.F. nr. 301809, nr. top. 1914-1956/32/2,  in suprafata de 950 mp.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. Macovei spune că este vorba despre dl. Madon din Neudorf care a făcut solicitare pentru a cumpăra terenul care este aferent locuinţei dumnealui.
Dl. Baba doreşte să ştie cine plăteşte în mod normal raportul de evaluare?
Dl. administrator public spune că în mod normal raportul de evaluare este comandat şi plătit de către primărie, însă sunt cazuri în care este vorba despre vănzare directă , iar în aceste cazuri raportul este plăit de către beneficiarul direct.
Dl. Baba spune că nu i se pare normal ca în situaţia în care terenul este scos la vânzare prin licitaţie publică să se treacă numele unei persoane pe raportul de evaluare pentru că astfel se poate înţelege că orice s-ar întâmpla tot respectiv persoană îşi va adjudeca terenul, aşa cum este şi în cazul de faţă când numele domnului Madon este trecut pe prima pagină a raportului.
Dl. administrator public spune că o să discute cu evaluatorul şi să modifice prima pagină a raportul de evaluare.
Dl. Tomi spune că ar trebui ca toate raportele de evaluare să fie comandate de către primărie şi să se recupereze conravaloarea acestora de la cei ce adjudecă licitaţia.
Dl. administrator public spune că o să ţină cont de această propunere şi o să o implemnteze pe viitor.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Codrean D., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G. şi Baba F.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 12.
S-a trecut la punctul 10 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind mandatarea unui reprezentant al comunei Zabrani in Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul A.D.I. S.I.G.D judetul Arad, sa aprobe cuantumul anual al cotizatiei prevazut pentru comuna Zabrani si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al asociatiei pentru anul 2017.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. Tomi spune că ar trebui ca persoana mandatată să vină în cadrul şedinţei de consiliu şi să prezinte un raport asupra ceea ce se discută la şedinţele pentru care este mandatat.
Dl. Baba spune şi dumnealui acelaşi lucru, cu specificaţia că şi alte persoane mandatate de către consiliul local au promis că vor veni cu informări despre activitatea dumnealor, lucru care nu s-a întâmplat până în prezent. Dl. Baba mai spune că s-a uitat peste propunerea de buget a celor de ADI Deşeuri şi aceasta este compusă doar din cotizaţii, ori ar fi bine să se cunoască ce s-au făcut cu banii din cotizaţii în anii precedenţi.
Dl. viceprimar spune că s-au primit containere care se află în gestiune de aproximativ 5 ani.
Dl. Baba spune că până se va implementa Masterplanul, acele containere vor ieşi din perioada de utilizare şi vor trebui casate.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi(Codrean D., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G., Baba F., Petrescu D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 13.
S-a trecut la punctul 11 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarareprivind mandatarea unui reprezentant al comunei Zabrani in Adunarea Generala a Asociatilor din cadrul A.D.I. S.I.G.D judetul Arad, sa aprobe Actul aditional nr. 1 la  Acordul - Document de pozitie privind modul de implementare a proiectului “Sistem  Integrat de Gestionare a Deseurilor  Judetul Arad".
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G., Baba F. şi Petrescu D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 14.
S-a trecut la punctul 12 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind trecerea in proprietatea privata a comunei a unor terenuri intravilane, proprietatea Statului Roman .
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. administrator public le explică consilierilor faptul că două dintre terenuri sunt situate în Pârneava la ieşirea din localitatea Zăbrani, ultima casă de pe partea stângă.
Dl. Baba spune că ar trebui să se soluţioneze odată pentru totdeauna problema tuturor terenurilor din acea zonă, pentru că acolo sunt astfel de situaţii şi pe partea dreaptă şi pe stânga.
Dl. administrator public spune că acolo este vorba despre terenuri care sunt în mare parte proprietate privată a cetăţenilor din comună, însă mai sunt şi terenuri care sunt în proprietatea statului, situaţia acestora având-o domnul Milosav Tiberiu de la urbanism.
Dl. Baba spune că ar trebui identificare toate terenurile care sunt ale statului şi sprijiniţi oamenii care le lucrează sub diverse forme.
Dl. administrator public spune că tot la acest punct se mai doreşte trecerea în proprietatea privată a comunei şi a două terenuri aferente unor imobile din localitatea Chesinţ, imobile care sunt în proprietatea SC Neudorf Farming SRL.
Dl. Tomi crede că acea societate a achiziţionat clădirile fostului SMA. Dl. Tomi spune că şi terenurile de peste drum de cele aflate în discuţie sunt tot proprietatea statului şi ar trebui să se rezolve şi acolo problema.
Dl. Baba spune că acest punct nu se poate vota aşa cum este întocmit deoarece sunt terenuri cu care dumnealor nu sunt de acord să fie vândute.
Dl. administrator public le explică consilierilor faptul că respectivele terenuri nu se vând, ci doar se tre în proprietatea privată a comunei, urmând ca într-o şedinţă ulterioară să se stabilească dacă se vor vinde sau doar se vor concesiona.
Dl. Ianc spune că sunt multe cazuri în comună şi în special în Zăbrani unde oamenii nu sunt proprietari decât pe casă şi pe terenul de sub casă, grădinile fiind ale statului, motiv pentru care ar trebui să fie identificaţi toţi cei aflaţi în această situaţie şi ajutaţi să îşi rezolve problemele.
Dl. administrator public spune că se vor face toatea ceste lucrări, însă etapizat.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G., Baba F. şi Petrescu D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 15.
S-a trecut la punctul 13 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultant si de reprezentare pentru anul 2017.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. Baba doreşte să ştie despre ce este vorba?
Dl. administrator public spune că la fel cum s-a procedat şi la începutul anului 2016 când s-a aprobat achiziţionarea de astfel de servicii, la fel se doreşte şi acum, deoarece contractul încheiat cu doamna avocat Ardelea Teodora pentru anul 2016 a expirat şi se doreşte încheierea unui nou conract pentru anul 2017.
Dl. Baba spune că s-a mai solicitat şi anul trecut o situaţie cu procesele care sunt pe rol şi stadiul acestora, iar dacă doamna avocat Ardelean nu a binevoit să dea curs solicitării consiliului local atunci ar trebui să întocmească primăria o situaţie şi să vină cu ea în şedinţă să o prezinte consiliului local. Dl. Baba doreşte să ştie dacă sunt prevăzute sume pentru încheierea unui nou contract?
Dl. viceprimar spune că este dificil să prevezi ce procese va avea primăria în anul 2017.
Dna. avocat Popescu spune că acesta este un contract cadru şi că facturile se vor emite în funcţie de fiecare proces şi de complexitatea acestia.
Dl. Baba spune că ar trebui să i se comunice şi consiliului local ce proces este intentat şi cu ce scop astfel încât să poată şi consiliul local să aibă un control asupra acestora.  
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G., Baba F. şi Petrescu D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 16.
S-a trecut la punctul 14 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind  stabilirea pretului minim de adjudecare a masei lemnoase pe picior din partida 1974/P  lotul 06-007 cu un volum de 83.63 mc si lotul 06-008 cu un volum de 6.04 mc.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. Tomi spune că ar fi bine să se facă o informare către consiliul local şi să se comunice dacă licitaţiile pentru care se aprobă aceste preţuri au avut sau nu loc.
Dl. viceprimar spune că lotul supus dezbaterii a rămas neexploatat, nefiind tras la drum deoarece s-a aflat într-un loc mai puţin accesibil, ori în aceste condiţii nu a fost nici o societate interesată de acesta. Dl. viceprimar spune că firma care a exploatează pădurea comunală a reuşit să scoată materialul lemnos la drum şi acesta este probabil şi motivul scoaterii la licitaţie a acestui lot.
Dl. Baba spune că dl. Tomi a făcut referire la loturile precedente, nu la cele din prezent.
Dl. vicerpimar spune că în acest caz este vorba despre o cantitate mică de material lemnos şi că dacă nu intră în prima licitaţie riscă să se degradeze.
Se supune la vot şi se aprobă  cu 11 voturi pentru (Codrean D., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G., Baba F.)  şi 1 abţinere (Petrescu D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 17.
S-a trecut la punctul 15 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tenhico-economici ai investitiei “Modernizare strazi in Zabrani, judetul Arad”.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Dl. administrator public spune că se actualizează TVA –ul, în urma solicitării venite de la minister.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G., Baba F. şi Petrescu D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 18.
S-a trecut la punctul 16 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tenhico-economici ai investitiei “Alimentare cu apă localitatea Chesinţ, comuna Zăbrani, judeţul Arad”.
Dna. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.
Avizele comisiilor au fost favorabile.
Se supune la vot şi se aprobă  cu unanimitate de voturi (Codrean D., Ardelean R., Macovei L., Iuga D., Nicula T., Kiss G., Blaguescu D., Tomi C., Oltean F.,  Ianc G., Baba F. şi Petrescu D.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 19.

         S-a trecut la punctul 17 al ordinii de zi şi anume:  Diverse.
Dl. Macovei ridică problema regenerării pădurii comunale, spunând că în proiectul de buget supus atenţiei de către ocolul silvic nu este prevăzută o sumă anume pentru această lucrare.
Dl. Baba spune că este cuprinsă o sumă însă la alt capitol din proiectul de buget.
Dl. Viceprimar spune că regenerarea poate să fie naturală sau prin plantări şi că o să vină reprezentantul ocolului silvic şi o să explice mai pe larg cum se efectuează lucrările de regenerare.
Dl. Tomi doreşte să ştie dacă, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, societăţile comerciale sunt scutite de la plata taxei pe teren, deoarece Curtea de Conturi a stabilit că trebuie să plătească şi persoanele fizice şi cele juridice, iar domnul primar a spus că societatea cu care a fost comuna în asociere nu trebuie să plătească?
Dna. avocat spune că o să studieze problema şi o să le comunice consilierilor punctul dumneaei de vedere.  
Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

      Preşedinte de sedinţă,                                 Pt. Secretar,      
Ardelean Ramona                                      Ţuţa Hortensia


Şedinţa publica de îndată din 06.01.2017
Ordine de zi


In baza art. 39, alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, sunteti invitat(a) la sedinta de îndată a Consiliului Local al comunei Zăbrani care va avea loc în ziua de Joi, 06.01.2017, ora 12,00, la sediul Primariei comunei Zabrani, in sala de sedinte, cu urmatoarea :

ORDINE DE ZI:

 1. Proiect de hotărâre privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din Sursa E, pe anul 2016, in suma de 15.879,78 lei din excedentul anului precedent; iniţiativa primarului


Proces verbal

PROCES VERBAL

Din 06. 01. 2017

Încheiat astăzi, 06 ianuarie 2017, la sediul Primăriei comunei Zăbrani cu ocazia desfăşurării şedinţei de îndată a Consiliului Local al comunei Zăbrani, şedinţă convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 1 din 04.01.2017 pentru data de 06.01.2017, ora 12,00.  

La lucrările acestei şedinţe sunt prezenţi 9 din cei 13 consilieri în funcţie, lipsind motivat domnul Kiss Gabriel, domnul Baba Fănel, domnul Oltean Florin şi domnul Ianc Graţian. De asemenea, la şedinţa de consiliu iau parte domnul Toader Marian, primarul comunei Zăbrani, domnul Crişan Andrei Cătălin, secretarul comunei Zăbrani şi doamna doamna Ţuţa Hortensia, contabil în cadrul Primăriei comunei Zăbrani.

Domnul secretar arată că şedinţa este statutară şi declară deschise lucrările acestei şedinţe.

Se  propune suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii datei de tragere a sumei ramase in cuantum 626.499 lei din totalul de 1.200.000 lei, reprezentand credit contractat in vederea realizarii investitiei publice de interes local "Canalizare menajera  localitatea Zabrani, judetul Arad"; initiativa primarului

 

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T., Blaguescu D., Tomi C.).

 

        Pe ordinea de zi se află următorul punct:

 1. Proiect de hotărâre privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din Sursa E, pe anul 2016, in suma de 15.879,78 lei din excedentul anului precedent; iniţiativa primarului

 

S-a trecut la aprobarea ordinii de zi. Domnul viceprimar  dă citire proiectelor de pe ordinea de zi. Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi(Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T., Blaguescu D., Tomi C.).În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 1.

         S-a trecut la punctul 1 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare din Sursa E, pe anul 2016, in suma de 15.879,78 lei din excedentul anului precedent.

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T., Blaguescu D., Tomi C.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 2.

         S-a trecut la punctul 2 al ordinii de zi şi anume:  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii datei de tragere a sumei ramase in cuantum 626.499 lei din totalul de 1.200.000 lei, reprezentand credit contractat in vederea realizarii investitiei publice de interes local "Canalizare menajera  localitatea Zabrani, judetul Arad".

         Dl. preşedinte de şedinţă dă citire şi acestui punct de pe ordinea de zi după care invită la discuţii pe marginea acestuia.

Se supune la vot şi se aprobă cu unanimitate de voturi (Codrean D., Lazăr Gh., Ardelean R., Macovei L., Petrescu D., Iuga D.,Nicula T., Blaguescu D., Tomi C.). În acest sens se adoptă Hotărârea nr. 3.

Ne mai fiind alte discuţii se încheie prezentul proces verbal în două exemplare.

 

 

                                  

    Preşedinte de sedinţă,                      Secretarul comunei Zăbrani,      

          Codrean Dănuţ                                  Crişan Andrei Cătălin